Print this page

သူ့ဘက္ကိုယ့္ဘက္စာနာလ်က္သာ စီးပြားရွာ

Wednesday, 11 September 2019 10:29 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တည္ရွိရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားမဝင္ေဆးဝါးအတု မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းရွိ၊ မရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)က စစ္ေဆးလ်က္ရွိရာ လစဥ္ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္မွ ၿမိဳ႕နယ္ေလးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပံုမွန္ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားကို စစ္ေဆးေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆးဆိုင္မ်ားအား စစ္ေဆးရာတြင္ ေဆးဝါးအတုမ်ား၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမကိုက္ညီေသာ ေဆးဝါးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မွတ္ပံုတင္မရွိေသာေဆးဝါးမ်ား၊ စပ္ေဆးမ်ား စသည္တို႔ကို သိုေလွာင္ေရာင္းခ်ျခင္းရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ေဆးဝါးမ်ားကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ဆိုင္ပိတ္သိမ္းျခင္းသံုးလ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ဆိုင္ပိတ္သိမ္းျခင္း ေျခာက္လႏွင့္ တတိယအႀကိမ္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက အမ်ဳိးသားေဆးဝါး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုၿပီး ေဆးဝါးေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဆးဆိုင္ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ စပ္ေဆးေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဆိုင္ပိတ္သိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတိျပဳသင့္သည့္အခ်က္မ်ား၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးဝါးမွတ္ပံုတင္အမွတ္ၾကည့္႐ႈနည္းမ်ား၊ အလွကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိထားရမည့္အခ်က္မ်ားကို အသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္အား ကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားကလည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ား သိရွိၾကေစရန္ ပညာေပးေဟာေျပာျခင္း၊ သတင္းေဆာင္းပါး ျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္ျငား ေဆးဝါးအတု၊ စံမမီေဆး၊ ရက္လြန္ေဆး၊ စပ္ေဆး တို႔က ေစ်းကြက္အတြင္းရွိေနၾကသည္မွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

တစ္ဆင့္ခံ ဝယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား အေနျဖင့္ စပ္ေဆးမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္  အေရအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ အရည္အေသြးႏွင့္ သက္တမ္းတို႔ကို ေသခ်ာစစ္ေဆး၍ စနစ္တက်မွတ္ပံုတင္ေရးသြင္းထားၾကရန္ လိုသည္။ အခ်ဳိ႕ဆိုင္ရွင္မ်ားမွာ မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းကိုဆက္ခံၾကသူမ်ားရွိၾကရာ ေဆးဝါးကြၽမ္းက်င္သူတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ေစ်းေရာင္းသူမိသားစုဝင္မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ မိမိဆိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျဖစ္ေစ ေဆးဝါးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သိသင့္သည္္မ်ားသိေစရန္စီစဥ္ေပးျခင္းကို မလြဲမေသြေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားမွာ ေဆးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို မသိသူက အမ်ားစုျဖစ္သျဖင့္ တစ္ဦးအတြက္ေဆးသည္ တစ္ဦးအတြက္ ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေၾကာင္း ေရာင္းသူေရာဝယ္သူပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သတိျပဳၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဝဒနာခံစားေနရသူက ေပ်ာက္လိုေဇာျဖင့္ ေျပာသမွ်ကို နားမေယာင္သင့္သလို ၾကားဖူးနားဝျဖင့္ လာဝယ္ေသာ ေဆးကို ေရာင္းေပးလွ်င္လည္း အနာတျခားေဆးတျခားျဖစ္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးမရွိႏိုင္ၾကေပ။ ဟိုယခင္က ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုတစ္႐ံု၌ ေရာဂါကိုေျပာပါ၊ ေဆးမေတာင္းပါနဲ႔ စာကပ္ထားသည္ကို  ေတြ႕ရဖူးသည္။  အထူးသျဖင့္   စပ္ေဆးမ်ားကိုေဝးေဝးေရွာင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။    ေစ်းေရာင္းသူက အျမတ္ရဖို႔ အေရာင္းသြက္လိုသည္။ ေစ်းဝယ္သူက ခံစားရသည့္ေဝဒနာဆိုး သက္သာေပ်ာက္ကင္းလိုသည္ကို အျပစ္ဆိုရန္မဟုတ္ေသာ္ျငား သာမန္ေပါ့ေပါ့ ဆဆသေဘာမထားသင့္ေသာကိစၥျဖစ္သည္။ စက္မႈဝန္္ႀကီးဌာန၏ အင္းစိန္ေဆးဝါးစက္႐ံုမွ ထုတ္လုပ္ေသာေဆးမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျဖစ္ပင္ျဖစ္လင့္ကစား ေဆးအာနိသင္ထက္ျမက္သျဖင့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ကို အားေပးၾကရန္လိုသည္။

ျပည္သူတို႔ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးဝါးမ်ားကို သတိျပဳၾကရမည့္အလားတူ အလွကုန္ပစၥည္း မ်ားမွာလည္း ေစ်းႀကီးႀကီးေပးဝယ္ရသည့္ တိုင္ေအာင္ အက်ဳိးမမ်ား သျဖင့္ ေပါ့ေစလိုလို႔ေၾကာင္ ႐ုပ္ထိုး၊ ေဆးအတြက္ပိုေလးၾကရသည့္ပမာ အလွမက္၍အသားအေရပ်က္ၾကသူေတြကို ေတြ႕ရဖူးသည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ သနပ္ခါးသည္ ေမြးဖြားစဥ္ကပင္ တစ္သားတည္းရွိေသာ ငယ္ေပါင္းႀကီးေဖာ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဤေနရာတြင္လည္း ျပည္တြင္းျဖစ္ကိုအားေပးၾကဖို႔လိုသည္။ ယေန႔အခ်ိန္သည္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရကို သတိရွိၾကရန္လိုသကဲ့သို႔ ဖ်ားနာကိုက္ခဲျခင္း စသည့္ေဝဒနာမွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးကိစၥကို မေပါ့ဆၾကရန္လည္း လိုသည္။ ေဆးဆိုင္မ်ားမွျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားကလည္း နည္းမွန္လမ္းမွန္ေစတနာမွန္ၾကဖို႔လိုသည္။

လူတိုင္းေရာဂါဘယကင္းရွင္းေရး၊ လူတိုင္းသက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ေရးဟူေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ဌာနဆိုင္ရာတို႔ကသာ ေဆာင္ရြက္႐ံုမွ်ျဖင့္ ထိေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ရကား ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဆးဝါးႏွင့္အလွကုန္၊ စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်သူတို႔ အားလံုးက အသိႏွင့္ယွဥ္၍ပူးေပါင္း ပါဝင္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။ 

Read 89 times