Print this page

ငါးရိကၡာဖူလံုေရး အားလံုးပါဝင္

Thursday, 26 September 2019 11:48 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

(၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ငါးမ်ဳိးမတံုးေစရန္ ဇြန္၊ဇူလိုင္၊ၾသဂုတ္လ တို႔အတြင္း ငါးမဖမ္းရရာသီ သတ္မွတ္ထားရာမွ ယခု စက္တင္ဘာလတြင္ ေရလုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနက ဂရန္အင္းေလလံမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသကဲ့သုိ႔ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားမွ  ေရလုပ္သားမ်ားလည္း  ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ ထြက္၍  လုပ္ငန္းစေနၾကသည့္ အတြက္ လုပ္ငန္းသံုး ငါးဖမ္းပိုက္မ်ား အေရာင္းသြက္ေနၾကသည္။

ေရလုပ္သားမ်ား အတြက္ လုပ္ငန္းသံုး ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းအသံုးျပဳလ်က္ ရွိၾကရာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပင္လယ္ျပင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ မသကၤာဖြယ္ေလွတစ္စင္း ေတြ႕ရွိသျဖင့္ မီးအခ်က္ျပ ေခၚယူစစ္ေဆးရာ အလ်ား ၆၄ ေပ၊ အနံ ၁၄ ေပ၊ ေရစူး ၇ ေပခန္႔ရွိ ေလွေပၚမွ အမ်ဳိးသားငါးဦးကို တရားမဝင္ တင္ေဆာင္လာေသာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၉ဝ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ဳိးစံုႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိသည္။ အဆိုပါ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ဳိးစံု တို႔ကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသို႔ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးခ႐ိုင္ ကေလးၿမိဳ႕ အမွတ္(၇)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း(MYSAP) တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ အာဟာရႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္ ပညာေပး လႈပ္ရွားမႈကို စက္တင္ဘာ ၂ဝ ရက္ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပစဥ္ ငါးစားသံုးျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အဖိုးတန္ အာဟာရဓာတ္မ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပး ေဟာေျပာၾကသည္။

ေရခ်ဳိငါးမ်ား ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ငါးမ်ဳိးမ်ား စိုက္ထည့္ေနၾကရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ငါးသယံဇာတဖူလံုေစရန္ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ငါးျမစ္ခ်င္းေကာင္ေရ ေလးသိန္းကို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းက သံကိုင္းေက်းရြာအနီး ဧရာဝတီျမစ္ဆိပ္၌ စိုက္ထည့္ေပးခဲ့သည္။ ငါးမ်ဳိးမ်ား စိုက္ထည့္ေပးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ငါးသယံဇာတ ဖူလံုေစရန္၊ ငါးလုပ္ငန္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္၊ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစရန္၊ ငါးထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ျမင့္မားၿပီး ေဒသခံေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္ေငြတိုး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ အလားတူ မေကြးခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ နန္းထိုက္သူ ဟိုတယ္ေရွ႕၌ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ငါးျမစ္ခ်င္း သားေပါက္ေကာင္ေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ငါးခံုးမႀကီးသားေပါက္ေကာင္ေရ တစ္သိန္းေက်ာ္တို႔ကို ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ေပးခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ အင္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ဖယ္ခံုအင္းအတြင္း ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက လဝွဲေက်းရြာရွိ ဖယ္ခံုအင္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ႐ံုး အင္းငါးမ်ဳိး ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမ၌ က်င္းပရာ ငါးခံုးမ၊ ျမက္စားငါးၾကင္းႏွင့္ ငါးမ်ဳိးေကာင္းအခ်ဳိ႕ကို စိုက္ထည့္ေပးၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အင္းအတြင္း ငါးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ငါးမ်ဳိးမ်ား ခြဲေဝေပးရာ ေက်းရြာအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ငါးမ်ဳိးထိန္းသိမ္းေရး ေနရာမ်ား၌ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားက ငါးမ်ဳိးမ်ား စိုက္ထည့္ေပးၾကသည္။ ဖယ္ခံုအင္းအတြင္း ငါးသယံဇာတ မျပဳန္းတီးေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ငါးမ်ဳိးမ်ား စိုက္ထည့္ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္ကလည္း ငါးေရွာ့ခ္တိုက္သူမ်ားကို လိုက္လံဖမ္းဆီး ပညာေပးျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ငါးေရွာ့ခ္တိုက္သူ မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ကယန္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာ ဝန္ႀကီး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ငါးသယံဇာတ မျပဳန္းတီးေစရန္ သဘာဝေရျပင္မ်ား၊ ေရေလွာင္တမံမ်ား၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကန္မ်ားႏွင့္ စပါးခင္းမ်ားအတြင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ငါးမ်ဳိးမ်ား စိုက္ထည့္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ငါးဖမ္းေသာ ေရလုုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပိုက္ကြန္အရြယ္အစားကိုသာ အသံုးျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။   ထို႔ျပင္ ငါးမ်ားကို ေရွာ့ခ္တိုက္ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ေရျပင္အတြင္း အဆိပ္ခ်ဖမ္းဆီးျခင္း တို႔ကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း အျဖစ္မ်ဳိးမွ လြတ္ကင္း၍ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။ 

Read 289 times Last modified on Thursday, 26 September 2019 11:49