SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေျမကမၻာသာယာတည္ၿမဲေရး သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးထိန္းသိမ္း

Monday, 30 September 2019 09:26 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ရာသီဥတုပူေႏြးမႈေၾကာင့္ ေျမကမၻာသာယာေရး ရတက္မေအးရေသာအေျခအေနကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကရန္ သုေတသီတို႔က ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ရာမွာ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွ စခဲ့ၾကသည္။ သုေတသီတို႔ ပထမဦးဆံုး ေလ့လာဆန္းစစ္ ၾကသည္မွာ ကမၻာေပၚရွိ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ စီးဆင္းသည့္ အေနအထားကို ေလ့လာၾကၿပီး ကမၻာႀကီးသည္ ယခုႏႈန္းအတိုင္း ဆက္လက္ေႏြးေနပါက ေရခဲေတာင္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု ႀကိဳတင္ေဟာကိန္း ထုတ္ထားၾကသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေအဂ်င္စီက ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေဒသမ်ား၌ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ၁ မီတာျမင့္တက္လာတိုင္း ဆံုး႐ႈံး

မႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၇ဝ မွ ၄၇၅ ဘီလီယံအထိရွိေၾကာင္း  တြက္ျပသတိေပးထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကေသာ လူဦးေရသည္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ ပင္လယ္ေရျပင္ ၁ မီတာျမင့္တက္လာသည္ကို ထိေရာက္ ေအာင္မတားဆီး ႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေျမပံုေပၚမွ  ကုန္းေျမဆံုး႐ႈံးမႈ ပမာဏအားျဖင့္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ ျပည္နယ္၏ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၇၇ဝဝ ဆံုး႐ႈံးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖေလာ္ရီဒါႏွင့္ မီယာမီျပည္နယ္ တို႔တြင္လည္းဆံုး႐ႈံးမႈ ရွိမည့္အျပင္ နယူးေယာက္ႏွင့္ေဘာ့စ္တြန္ျပည္နယ္တို႔မွ အဖိုးတန္ကမ္းေျခ အလွတို႔မွာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယူေအာ္ရီလင္းျပည္နယ္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ ပ်မ္းမွ် ၂ မီတာခန္႔နိမ့္ေသာ ေနရာ၌ တည္ရွိေၾကာင္း သုေတသီတို႔က ေထာက္ျပထားၾကသည္။

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံပိုင္နက္ နယ္ေျမ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ နိမ့္ေသာေနရာ၌ တည္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရကာတာမ်ားတည္ေဆာက္သည့္ အစီအစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ေရေအာက္ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတည္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ (Nation of hydrometropolis) အသြင္သို႔ ေျပာင္းသင့္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အဆိုျပဳထားၾကသည္။ အလားတူ ေျမာက္ပင္လယ္သည္ အဂၤလန္ကြၽန္းႏွင့္ ထိစပ္ေနသျဖင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ဧရိယာအမ်ားစုမွာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ နိမ့္ေသာေနရာ၌ တည္ရွိေသာ္ျငား လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ သိမ္းျမစ္က အကာအကြယ္ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ အာရွတိုက္မွ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေျမနိမ့္ပိုင္း၌ တည္ရွိေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ ၃၅ သန္းရွိသကဲ့သို႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမွာလည္း ေနထိုင္သူ လူဦးေရမ်ားျပားၾကၿပီး ပစိဖိတ္ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ကြၽန္းႏိုင္ငံငယ္ ကေလးမ်ားမွာလည္း ပင္လယ္ေရ လႈိင္း႐ိုက္ခတ္မႈ ဒဏ္ကို ခံစားၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေနရာသည္ ဟိမဝႏၲာရပ္ဝန္းေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္တည္ရွိသျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ တို႔သည္လည္း အဆိုပါရပ္ဝန္းမွ ျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းလာၾကျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ ေတာေတာင္သဘာဝ ပထဝီကလည္း နီးစပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းတို႔သည္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း၌ တည္ရွိၾကသျဖင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သုေတသီတို႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ သိရွိလိုက္နာၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔သိရွိ လိုက္နာၾကရန္ လူတိုင္းပါဝင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမွာ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးထိန္းသိမ္း ၾကျခင္းျဖင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ သက္သာေရး ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံပင္၊ ရတနာတန္းဝင္ပင္၊ ႏွစ္ရွည္စားသံုးသီးႏွံပင္ႏွင့္ အရိပ္ရ ေလကာပင္မ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ရာ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲအထိ စုစုေပါင္း သစ္ပင္ ၁၂ သန္း ၇ သိန္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ကာ အပင္ေရ ၁ဝ သန္းေက်ာ္ ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းၿပီး အပင္ေရ ၂ သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းပ်က္စီးေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရဆင္းဆည္အနီး၌ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ား၏ စတုတၴအႀကိမ္ ေျမာက္ မိုးရာသီသစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ''ယခုကဲ့သို႔ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အရိပ္အာဝါသ ရရွိရန္ႏွင့္ ရာသီဥတုအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖစ္ သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေန႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ဘဲ ေအာင္ျမင္စြာ ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုမိမိတို႔ စိုက္ပ်ဳိးသည့္အပင္မ်ားသည္ ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း'' ျဖင့္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတုမွ်တေရးကို အေထာက္အကူေပး႐ံုမွ်မက သက္ရွိတို႔မွီခိုရာ ေျမကမၻာသာယာ တည္ၿမဲေရးကိုပါ ဖန္တီးေပးေသာ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးထိန္းသိမ္းေရးကို အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ခံယူၾကပါရန္ ျမဝတီက တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။   

Read 149 times Last modified on Monday, 30 September 2019 09:27