SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

က်န္းမာေစာင္႔ေရွာက္ တိမ္စင္ကင္းပ လျပည္႕ညအသြင္ ျမန္ျပည္တစ္ခြင္

Saturday, 05 October 2019 13:22 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

(၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္)

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူအတြက္ ျဖစ္ေပရာ ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရး ကိစၥမ်ားကုိ တတ္စြမ္းသမွ် ျဖည့္ ဆည္း ေပးလ်က္ရွိသည္။ တစ္မ်ဳိးသားလံုး က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ပညာရည္ျမင့္မားေရး ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ သည္လည္း ျပည္သူလူထု အေပၚထားရွိေသာ တပ္မေတာ္၏ စိတ္ရင္းမွန္ျဖစ္သည္။ လူ႔ဘဝတြင္ အေရးႀကီးဆံုး အရာမွာ က်န္းမာေရး ျဖစ္သည္။ က်န္းမာမႈရွိမွ အရာရာကုိေ ဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္ ႏုိင္မည္။ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မွသာ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး​၊ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာဝန္မ်ားကို က်န္းမာေရး ေကာင္းသူမ်ားသာ စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ေပမည္။ က်န္းမာေအာင္ေနပါ၊ သန္စြမ္းေအာင္ ေလ့က်င့္ပါ ဟူေသာ အခ်က္သည္ လူသားတိုင္းလုိက္နာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္မႈ မရွိေသာ သူသည္ အရာရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနေပလိမ့္မည္။

တပ္မေတာ္ သားတိုင္း လုိက္နာျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္ဝတ္ ၆ဝ  တြင္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္ဝတ္ ၁ဝ ပါးလည္း ပါဝင္သည္။ ျပည္သူလူထုအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ႐ိုေသပါ၊ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ဥစၥာကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ယဥ္ေက်းစြာဆက္ဆံပါ၊ ေနလုိလလုိ က်င့္ပါ၊ ျပည္သူ လူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ အစဥ္ဦးထိပ္ထားပါ စေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားအတိုင္း တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ လူထု၏ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာကုိသာ အစဥ္လိုလားလ်က္ ရွိပါသည္။ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ ဟူ ေသာ ျဗဟၼစိုရ္ တရားမ်ားသည္ တပ္မေတာ္သား တို႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ အစဥ္ထားရွိေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။

မည္သူမဆို မိမိတြင္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရစဥ္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္သူမွာ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ျဖစ္သည္။ ''ဘူးေလးရာဖ႐ံုဆင့္'' ဆိုသကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕ေသာျပည္သူမ်ားမွာ က်န္းမာေရးက ခ်ဳိ႕တဲ့ေနရသည့္အထဲ ေငြေၾကးက မျပည့္စံု၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူက မရွိ၊  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး က ခက္ခဲျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ေနေသာအခါ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ မည့္သူကုိ  ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတ မိၾကေပလိမ့္မည္။ အေရးႀကံဳတိုင္း ျပည္သူ႔ထံ ေမွာက္ေရာက္လာေနသည္မွာ တပ္မေတာ္ သားမ်ားျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ အထူးကုေဆးအဖြဲ႕မ်ားသည္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ေဆးကုသမႈ ဆုိင္ရာ ေရာဂါ၊ ခြဲစိတ္ေရာဂါ၊ ကေလးေရာဂါ၊ သားဖြား၊ မီးယပ္ေရာဂါ၊ အ႐ိုးေရာဂါ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ ေခ်ာင္းေရာဂါ၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ သြားေရာဂါႏွင့္အျခား ေရာဂါမ်ားကို အခမဲ့ကုသ ေပးလ်က္ရိွသည္။ အထူး ေဆးကုသေရး အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္အတူ ေရြ႕လ်ားခြဲစိတ္ ကုသယာဥ္၊ ေရြ႕လ်ားဓာတ္မွန္ ႐ိုက္ယာဥ္၊ ေရြ႕လ်ား ဓာတ္ခြဲခန္းယာဥ္ႏွင့္ သြားေရာဂါ ခြဲစိတ္ကုသေရးယာဥ္ တို႔ ပါရိွသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေရာဂါရွာေဖြ စမ္းသပ္ ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသရန္ လိုအပ္သူမ်ားကို နီးစပ္ရာ တပ္မေတာ္ ေဆး႐ုံသို႔ တက္ေရာက္ ကုသႏုိင္ေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရိွသည္။ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားမွာ အမ်ဳိး ဘာသာ၊ သာသနာ ခြဲျခားမႈမရိွဘဲ လူသားအခ်င္းခ်င္း အေပၚ သနားၾကင္နာေမတၱာ စိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆးကုသမႈျပဳရာေဒသရိွ သာသနာေရးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔လည္း တတ္စြမ္းသမွ် ေပးလွဴလ်က္ ရိွသည္။

တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ အထူးကုေဆးအဖြဲ႕မ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည္သူလူထု အတြက္ မ်ားစြာေကာင္းက်ဳိး ျပဳေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဝမ္းသာစကားမ်ားကို ၾကားသိရသည္။ အထူး သျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာေရလမ္းခရီးတြင္ ေရႊပုဇြန္၊ သံလြင္စေသာ ျမစ္တြင္းသြား၊ ပင္လယ္ သြား ေဆး႐ံုေရယာဥ္ မ်ားျဖင့္ ေရာက္ရိွ ကုသေပးလ်က္ ရိွသည္မွာလည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ သူေတာ္ေကာင္း နတ္ေကာင္း မသည့္ အလား ျဖစ္ေပသည္။

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေမလမွ ၾသဂုတ္လအထိ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အစီအမံျဖင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ အထူးေဆးကုသေရး အဖြဲ႕တြင္ ပါရဂူ၂၃၅၆ ဦး၊ ေဆးမွဴး ၁၄၁၃ ဦး၊ သူနာျပဳအရာရွိ ၂၄၂၅ ဦး၊ စစ္သည္ ၃၄ဝ၂ ဦးတို႔ျဖင့္ လူနာဦးေရ အမ်ဳိးသား ၁ဝ၇၃၈၅ ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၂၁၁၉၈ ဦး တုိ႔အား ကုသ ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ က်န္းမာေရးအရ တပ္မေတာ္ ေဆး႐ံုမ်ား တြင္ ကုသေပးခဲ့သူ ေပါင္းမွာ ၆၉၁ ဦးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း) အစီအမံျဖင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၾသဂုတ္လအထိ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ေသာ လူနာအေရအတြက္မွာ ၆၅၉၁၃ ဦးျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ လူနာ ၁၈၉ ဦး လႊဲေျပာင္း ကုသေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ ပင္လယ္သြား ေဆး႐ံု ေရယာဥ္(သံလြင္)ျဖင့္ ရန္ကုန္မွ ဂ်လန္းကြၽန္းႏွင့္ ရန္ကုန္မွ ကုိကုိးကြၽန္းသို႔ သြားေရာက္ ေဆးကုသ ေပးခဲ့ေသာ လူနာေပါင္းမွာ ၁၃၉ဝ၈ ဦးျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ လူနာ ၁၃၃ ဦးလႊဲေျပာင္း ကုသေပးကာ တပ္မေတာ္ပင္လယ္သြား ေဆး႐ံုေရယာဥ္ (သံလြင္)ေပၚတြင္ ေဆး႐ံုတင္ ကုသသူ စုစုေပါင္းမွာ ၁၆၃ ဦး ရွိသည္။

ေဆးကုသမႈ ေပးျခင္းအျပင္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ရာသီအလုိက္ ျဖစ္ပြား တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ား အေၾကာင္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ သည္အထိ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ ေဟာေျပာ ေပးျခင္းျဖင့္  က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ဤသည္မွာ တပ္မေတာ္ နယ္လွည့္ အထူးကု ေဆးအဖြဲ႕မ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ တိမ္စင္ကင္းပ လျပည့္ညအသြင္ ျမန္ျပည္တစ္ခြင္ ထင္လင္းလ်က္ ရွိေနပါေၾကာင္း  ေဖာ္ၫႊန္း လုိက္ရ ေပသည္။   

 

Read 75 times Last modified on Saturday, 05 October 2019 13:48