SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ထာဝစဥ္ေရွး႐ႈ ၂၁ ရာစုကြၽမ္းက်င္မႈ

Sunday, 06 October 2019 10:29 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

(၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္  ေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ ငုေရႊဝါခန္းမ၌က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရးဘြဲ႕ငါးႏွစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ၾသဝါဒခံယူပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက ္ၾသဝါဒ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ၾသဝါဒ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ''လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမွာ အေရးအႀကီးဆုံးနဲ႔ အဓိက အက်ဆုံးကေတာ့ ပညာေရးက႑ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာေရးက႑မွာ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံး  တစ္ေျပးညီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ သားတို႔၊ သမီးတို႔ကို နယ္စပ္ေဒသက အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔  အရည္အေသြး ျပည့္ဝတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ကေမွ်ာ္လင့္ၿပီး  ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္မွာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ သားတို႔၊ သမီးတို႔ဟာ ဘာသာရပ္ မ်ားကိုကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္ၿပီး ဆရာအရည္အေသြးျပည့္ဝ႐ုံသာမက  မိမိတာဝန္က်ရာ ေဒသရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တာဝန္ေတြကိုပါထမ္း ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္မွာ ငါးႏွစ္တာ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ ဆည္းပူးသင္ ယူခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၁ ရာစုပညာ ေခတ္မွာ မိမိတို႔တပည့္လူငယ္ေတြကို မတူကြဲျပားမႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ် မႈမ်ားကို နားလည္လက္ခံေသာ၊ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္နဲ႔လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို အေလးထားေသာ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု အသီးသီးရဲ႕ ၾကြယ္ဝေသာ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာဓေလ့ထုံးစံနဲ႔ သမုိင္းအေမြအႏွစ္ေတြကို တန္ဖိုး ထားျမႇင့္တင္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္း ေတြျဖစ္ေအာင္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးၾကဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္း မွာၾကားလိုပါတယ္''ဟူ၍ မွာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏မွာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ တန္ဖိုးဆိုသည္ ကိုနားလည္ေသာတပည့္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရး ဘြဲ႕ငါးႏွစ္ သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၾကဖို႔ မွာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္  ေမာင္တို႔၊ မယ္တို႔သည္ ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာဟူေသာ နာသုံးနာျဖင့္ သင္ၾကားေရး၏ မြန္ျမတ္ေသာ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ အဓိပၸာယ္ က်ယ္ျပန္႔သကဲ့သို႔ သင္ၾကားေရး တာဝန္ကလည္း ေက်ာင္းစာတစ္ခုတည္း

သာမဟုတ္ေၾကာင္း ကိုယ္တုိင္ေကာင္းစြာ သိျမင္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္တြင္ တစ္ႏွင့္ တစ္ေပါင္း ႏွစ္ရေၾကာင္း ပုံေသမွတ္သားေစျခင္းထက္(၃-၁=၂)၊ (၄÷၂=၂) တုိ႔ကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို  ႏိႈင္းယွဥ္ သင္ျပေပးျခင္း၊ ဖတ္စာမ်ားကိုသင္ၾကားေပးရာတြင္လည္း အက်ဳိးကိုသာဖတ္ျပၿပီး က်က္မွတ္ေရးေျဖေစ ျခင္းထက္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္ရသည္ကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားျပျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး ပို၍ ေတာက္ေျပာင္ထက္ျမက္ လာေစမည္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားေရးအတြက္ ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား ဘာသာ စကား အခက္အခဲ ရိွေသာ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေဒသမ်ားကိုျခြင္းခ်က္ထား၍ ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား ဘာသာစကား အခက္အခဲမရိွ၊ အခ်ဳိးအစားလည္းမွ်ေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား  အရည္အေသြး အားနည္းေနသည္ကို ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။

ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ''ယခုလို မိမိရဲ႕အရည္အေသြးကိုလည္း  ျမင့္မားသည္ ထက္ျမင့္ မားေအာင္အစဥ္ႀကိဳးစားၾကရင္း မိမိတာဝန္က်ရာေဒသေတြမွာရိွတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူငယ္ ေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္က အားထားရတဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြျဖစ္လာေအာင္လည္း ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးၾကေစလို ပါတယ္။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနကခ်မွတ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းေနအရြယ္အားလုံး ပညာေရးအဆင့္တုိင္း မည္သည့္ ခြဲျခားမႈမွမရိွေစေရး၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မက်န္ရိွေစေရး၊ ေက်ာင္းထြက္သူမရိွေစေရးဆိုတဲ့ မူဝါဒေတြနဲ႔အညီ တုိင္းရင္းသား လူငယ္ေတြကို စာရိတၱနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္တဲ့ႏုိင္ငံ့သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေအာင္   ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ ေပးၾကပါလို႔လည္း မွာၾကား လိုပါတယ္''ဟု   အေလးအနက္မွာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရးဘြဲ႕ငါးႏွစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ၾသဝါဒအမွာစကားမ်ားကို အေလးထား၍ မိမိတို႔တာဝန္ က်ရာမွ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကို ၂၁ ရာစုကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျပည့္ဝေအာင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။  

...........

Read 74 times Last modified on Sunday, 06 October 2019 10:30