SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ရင္ေသြးငယ္တို႔ ထက္ျမက္ေရး ကိုယ္တိုင္ေစာင္႕စည္း

Wednesday, 09 October 2019 08:26 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လူတို႔၏ႏႈတ္မွ ထြက္ေသာစကားသည္ စကားတစ္ခြန္းခ်င္းတူညီပါေသာ္ျငား အရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ အသံုးဝင္ျခင္း၊ မဝင္ျခင္း၊ အဖိုးတန္ျခင္း၊ မတန္ျခင္းစသည္ျဖင့္ရွိသည္။ တစ္ခြန္းတစ္ပါဒမွ် ျဖစ္ေစကာမူ အဖိုးတန္သည္မ်ားရွိ၍ စကားအခြန္းေပါင္းသိန္းသန္းကုေဋ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ ေျပာပါျငားလည္း အသံုးမက်အႏွစ္ အရသာမရွိ နားၿငီး႐ံုမွ်သာျဖစ္ေသာ အခါမ်ားလည္း ရွိတတ္သျဖင့္ လူတို႔စကားေျပာရာ၌ အဖိုးတန္ေစလိုလွ်င္ ကာလေဒသခြဲျခား သတိျပဳအပ္ေၾကာင္း ေရွးသူေဟာင္းတုိ႔ ဆံုးမထားၾကသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံ နန္ယန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား ၃၇၉ ဦးတို႔အား ၄င္းတို႔ကေလးဘဝအရြယ္တြင္ မိဘမ်ားက မည္သုိ႔ေသာနည္းျဖင့္ ေျပာဆိုသြန္သင္ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက မိဘမ်ားကို မည္သို႔လိမ္ညာေျပာဆိုၾကၿပီး ဘဝကိုမည္သုိ႔ ျဖတ္သန္း ေနၾကသည္တို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ကေလးအရြယ္စိတ္ပညာ ေလ့လာစမ္းသပ္ခ်က္ ဂ်ာနယ္၌ ေရးသားထားသည္မွာ မိဘတို႔သည္ ကေလးအငိုတိတ္ေအာင္ အရိပ္အေယာင္ျပသည့္ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖား ေျပာစကားတုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ဝင္ဆံ့ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ မိဘတို႔သည္ ကေလးမ်ားကို အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ အေကာင္းအဆိုးတို႔ကို ေျပာဆုိရန္ စိတ္မရွည္ၾကေသာအခါ ကေလးမ်ားအား ေျခာက္လွန္႔ ေျပာဆိုတတ္ၾကရာတြင္ ရဲသားႀကီးကို ေခၚလိုက္မည္၊ ေဆးထိုးေသာဆရာကို ေခၚလိုက္မည္ စသည့္ အေၾကာက္တရားျဖင့္ တားျမစ္ၾကသည္မွာ ထိုကေလးမ်ား၏ ပင္ကိုအရည္အေသြးကို ခ်ဳိးႏွိမ္လိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္။

႐ိုးသားျခင္းသည္ ဘဝအတြက္အေကာင္းဆံုးဟု ေျပာေနေသာ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္က မ႐ိုးမသားလွည့္ျဖားေျပာဆို တတ္ၾကျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအား လမ္းမွားကို ၫႊန္ျပျခင္းသာျဖစ္သျဖင့္ ငွက္ေပ်ာပင္စိုက္ မိလိုက္ဘပါျဖစ္ေခ်မည္။ ဤသို႔ေသာသဘာဝကို မဃေဒဝလကၤာ၌ ''ငွက္ေပ်ာပင္စိုက္၊ မိလိုက္ဘပါ၊ ေဝါဟာေခၚ႐ိုး၊ ေမာ္ကြန္းထိုးခဲ့၊ အမ်ဳိးလုိက္တတ္၊ မ်ား၏မွတ္ေလာ့''ဟု သြန္သင္ထားသည္။ နန္ယန္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား စာတမ္းျပဳစုရာတြင္ ဦးေဆာင္သူလက္ေထာက္ကထိက တစ္ဦးက မိဘမ်ားအား တိုက္တြန္းေျပာၾကားရာ၌ ကေလးမ်ားအား သြန္သင္ရာတြင္ စိတ္ရွည္ရွည္ထား၍ မုသားမပါလကၤာမေခ်ာ ဆိုသည့္အတိုင္း ရံဖန္ရံခါသာ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊  လွည့္ျဖားျခင္းစကား ေျပာသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ေျပာျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ထိခိုက္မႈ မရွိႏိုင္ပါဟု ဆိုသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကေလးမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ အေကာင္းအဆိုး တို႔ကို ေျပာျပျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကေလးမ်ား၏ ဆႏၵကိုေမးျမန္းၿပီး ပူးေပါင္းအေျဖရွာျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ကေလးမ်ား၏ ေျပာဆိုျပဳမူမႈကို အေကာင္းဘက္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းရန္မွာ မိဘတို႔ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု တိုရန္တိုတကၠသိုလ္၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္၊  ဇင္က်န္းတကၠသိုလ္တို႔မွ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားၾကသည္။

အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္မွ ပါရဂူမ်ားက ယင္းအေၾကာင္းအရာကိုပင္ လူေပါင္း ၁ ဒသမ ၅ သန္းတို႔ထံ စူးစမ္းေမးျမန္းၾကရာမွ ရရွိေသာ အေျဖမ်ားကို စုစည္းၿပီး သာမန္လူမ်ား၏ အျမင္၊ ကံမေကာင္းအေၾကာင္း မလွသူမ်ား၏အျမင္၊ စံျပဳထုိက္သူမ်ား၏အျမင္၊ မိမိကိုယ္ေတြ႕ကိုသာ ေျပာျပသူမ်ားအျမင္ဟူ၍ ေလးမ်ဳိးေလးစား ခြဲျခား အေျဖထုတ္ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစု ပါဝင္ေသာ သာမန္လူမ်ား၏ အျမင္မွာ စိတ္သေဘာထား ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ခ်ဲ႕ထြင္ထားသည့္ အျမင္ကိုသာ ေတြ႕ရၿပီး ပြင့္လင္းမႈ နည္းပါးၾကသည္။ ကံမေကာင္းအေၾကာင္း မလွသူမ်ား၏ အျမင္မွာ   တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရွိဟန္ေတြ႕ရၿပီး   ပြင့္လင္းမႈ အားနည္းေသာ္ျငား တာဝန္သိမႈႏွင့္ အခ်ဳိ႕သေဘာထား မ်ားက လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ စံျပဳထိုက္သူမ်ားမွာ အသက္အရြယ္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳအရ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ ရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းမႈလည္း ရွိၾကသျဖင့္ လူအမ်ားအားကိုး ယံုၾကည္ထိုက္သူမ်ားျဖစ္သည္။ စံျပဳထိုက္သူမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဦးေရက ပိုမ်ားၾကသည္။ မိမိကိုယ္ေတြ႔ကိုသာ ေျပာၾကသူမ်ားမွာ ဗာရာဏသီခ်ဲ႕ထားၾကျခင္းေၾကာင့္ ပြင့္လင္းမႈ မရွိ႐ံုမွ် မဟုတ္ဘဲ တာဝန္သိမႈလည္း အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားအားထားထိုက္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း သုေတသီအားလံုးက မွတ္ခ်က္ျပဳထားၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရင္ေသြးငယ္တို႔အား ျပဳျပင္ဆုံးမၾကရာတြင္ အက်ပ္ကိုင္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ ေျခာက္လွန္႔သည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ မိဘတို႔အတြက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပႆနာေျဖရွင္းၿပီး ျဖစ္သြားေသာ္ျငားသား၊ သမီးတို႔၏ ပင္ကုိအရည္အေသြးကို ခ်ဳိးႏွိမ္လိုက္သလို ျဖစ္သြားျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးမရွိျဖစ္ႏုိင္သည္။

အလားတူပင္ ငွက္ေပ်ာပင္စိုက္လွ်င္ စိုက္သည့္မ်ဳိးအတိုင္း အပင္ေပါက္သကဲ့သုိ႔ သား၊သမီးတို႔၏ စ႐ိုက္သည္လည္း မိဘမ်ဳိး႐ိုး၏ စ႐ိုက္အတိုင္း ျဖစ္လာေပရာ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္က မွန္တာလုပ္၊ ဟုတ္တာေျပာၾကရမည္ကို မေမ့မေလ်ာ့ၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။   

Read 61 times Last modified on Wednesday, 09 October 2019 08:27