SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

စည္းကမ္းစနစ္ ခ်မွတ္လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္

Wednesday, 23 October 2019 10:05 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

စည္းကမ္းမဲ့စြာ ျပဳမူေနထိုင္ျခင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရေသာအခါ စည္းကမ္းရွိမွတိုးတက္မည္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကေလးကို အၿမဲတမ္းျပန္လည္ ျမင္ေယာင္မိသည္။  ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားလုိက္ေသာအခါ စည္းကမ္းရွိေသာ သူႏွင့္ စည္းကမ္းကို မလိုက္နာေသာသူတို႔၏ အနာဂတ္ခရီးလမ္းသည္ မတူညီေၾကာင္း ဘဝအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ လူတိုင္းသိၿပီးျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈအတြက္ အဓိကက်ေသာ အရာသည္ အစဥ္သတိရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အစဥ္သတိရွိျခင္းမွာ လူတိုင္းအတြက္လိုအပ္ေလသည္။  မိမိတုိ႔ ျပဳၿပီး၊ ျပဳဆဲ၊ ျပဳအံ့ေသာအမႈတို႔ကို အက်ဳိးအျပစ္ စိစစ္ရေပမည္။   အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ေနထိုင္သြားလာ စားအိပ္ျခင္းမွာ  လူညံ့တို႔အေလ့သာျဖစ္ေလသည္။

မည္သည့္အရာသည္ မည္သို႔အက်ဳိးအျပစ္ျဖစ္ေစခဲ့သနည္း၊ ျဖစ္ေစလ်က္ရွိသနည္း၊ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္နည္း။ ထိုသို႔ဆင္ျခင္တိုင္းထြာျခင္း အေလ့ရွိမွသာ မသင့္မေလ်ာ္ မေကာင္းေသာ အရာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္သိျမင္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔သိျမင္လာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ အေလ့အက်င့္ေကာင္း ရရွိသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုအေလ့အက်င့္ေကာင္းသည္္ စာရိတၱကိုပုံသြင္းရာတြင္ အေနမွန္အသြင္မွန္ကို ရရွိေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ႐ိုးေျဖာင့္စြာ စစ္တမ္းထုတ္ရေပမည္။ ငါသည္ အမႈိက္မပစ္ရေနရာတြင္ အမႈိက္ပစ္ခဲ့ေလသလား၊ ကြမ္းေသြးမေထြးရ ေနရာတြင္ ကြမ္းေသြးေထြးခဲ့မိေလသလား ဟူေသာ အေျခခံစည္းကမ္းလိုက္နာမႈကို ဆန္းစစ္၍ မိမိအမွားကို ေဖာ္ထုတ္ရေပမည္။ အျခားသူ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အျပစ္ကိုဝန္ခံရန္ အေလ့မထုံေသးေစကာမူ မိမိအတြင္းစိတ္ကိုကား ေျဖာင့္မတ္စြာ ဝန္ခံရေပမည္။ သို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္ႏိုင္ခြင့္လမ္းမွန္ကို ရေပလိမ့္မည္။ အမွားကိုျပဳမိလ်က္ မိမိအမွားကို ဘယ္ေသာအခါမွ အမွားဟုမသိျမင္လွ်င္ စည္းကမ္းရွိသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကား ေဝးသည္ထက္ေဝးေနေပမည္။

ျပဳလုပ္သမွ်ေသာ အျပဳအမူတို႔သည္ မိမိစာရိတၱကို ထိခိုက္ႏိုင္ေလသေလာဟူ၍လည္း အစဥ္သတိျပဳရမည္။ ထိုသို႔သတိရွိမွသာ ပ်က္ျပားအံ့ေသာ စာရိတၱကို အခ်ိန္မီကာကြယ္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေပမည္။ လူတို႔သည္ လြတ္လပ္ရာကို လုပ္တတ္ေျပာတတ္ေသာအေလ့ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ စားမႈ၊ ေနမႈ၊ ဝတ္မႈ၊ ေျပာဆိုက်င့္ႀကံမႈမွစ၍ အလြယ္ကိုသာ လိုက္တတ္၏။ ျဖစ္သလိုစား၊ ျဖစ္သလိုေန၊ ျဖစ္သလိုဝတ္၊ ျဖစ္သလိုေျပာ က်င့္ႀကံလိုၾက၏။ ဤစ႐ိုက္သည္ စည္းကမ္းမရွိျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စာရိတၱပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စားစားသြားသြား မည္သည့္အမႈတြင္မဆို စည္းကမ္းရွိရန္လို၏။ စားခ်င္တိုင္းမစားရ၊ သြားခ်င္တိုင္း မသြားရေပ။ စားသင့္သြားသင့္၊ မစားသင့္မသြားသင့္ေသာ အေရးအရာအခါ အခြင့္ကို မျပဳမီကပင္ ႀကိဳတင္စိစစ္လ်က္ သင့္ရာစည္းကမ္းထားကာ ထိုစည္းကမ္းအရ  သြားရစားရေပမည္။ စည္းကမ္းသည္ လူ၏လုပ္ရပ္မ်ားကို ပဲ့ကိုင္ေပးေသာ အားျဖင့္ စာရိတၱကို ခိုင္မတ္ေစေလသည္။

ငါသည္ ဘယ္အလုပ္မ်ဳိးကိုမွ လုပ္မည္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္လမ္းေၾကာင္း ခ်မွတ္ျခင္းသည္ စည္းကမ္းခ်က္ခ်ျခင္းပင္ ျဖစ္၍ ထိုစည္းကမ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ အရာဌာနတိုင္းသည္ စည္းစနစ္ထားရွိကာ ပရမ္းပတာမျပဳမူဘဲ စနစ္က်က်က်င့္ေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ စာရိတၱျဖည့္တင္းရာတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေလသည္။ စနစ္မရွိက စိတ္လည္းမတည္။ လုပ္ငန္းစဥ္လည္းမေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္ေပ။ သို႔ျဖစ္ေသာ္စာရိတၱကိုထိခိုက္ႏိုင္ေပသည္။ လုပ္ငန္းကို စနစ္တက် လုပ္တတ္ေသာအေလ့မွ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း စနစ္တက် ထားတတ္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ေပသည္။ စိတ္ဓာတ္သည္လည္း စည္းစနစ္က်က်တည္တံ့ကာ စာရိတၱမက်ဳိးေပါက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

စိတ္အလိုကို စည္းစနစ္အထိန္းမရွိလွ်င္ မုန္တိုင္းထဲ၌ ေက်ာက္မခ်ေသာေလွငယ္ကဲ့သို႔ လြင့္ပါးသြားေပမည္။ စိတ္ဓာတ္မွရည္မွတ္ေသာစည္းစနစ္ကို စိတ္ဓာတ္ကလိုက္နာႏိုင္ေပသည္။ ဘာသာတရားကိုျဖစ္ေစ၊ ေလာကီဝါဒကိုျဖစ္ေစ စိတ္ကယုံၾကည္ရင္းရွိမွ စူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပရာ ေရွးဦးစြာ စိတ္၏ ယုံၾကည္မႈရွိေအာင္ အားထုတ္ရေပသည္။  သူတစ္ပါးအေျပာ၊ သူတစ္ပါးခိုင္းေစေသာ အလုပ္တာဝန္အေနထက္ မိမိစိတ္ကေျပာျခင္း၊ ခိုင္းေစျခင္းကို မပင္မပန္းလုပ္ႏိုင္ေပရာ မိမိစိတ္ကေျပာမႈ၊ ခိုင္းေစမႈျဖစ္ေစရန္ စိတ္သေဘာေပါက္ထင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ရေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူ႔ေလာကစည္းကမ္းကိုလည္း ကိုယ္တိုင္လိုက္နာရန္ ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ျခင္း မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ရည္မွန္းရေပမည္။ စင္စစ္လည္း ကိုယ့္အက်ဳိးသာျဖစ္၍ ကိုယ့္စိတ္ကိုသာ ကိုယ္ကြၽန္ခံႏိုင္ေပသည္။ ကိုယ့္စိတ္ထက္ စည္းကမ္းကသာ ပိုေကာင္းသျဖင့္လည္း စိတ္ကိုစည္းကမ္းစနစ္ခ်ေပးရန္ ကိုယ္စီတာဝန္အျဖစ္ မွတ္ယူရေပမည္။

ႏိုင္ငံသားအားလုံး ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ တရားဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေဒသႏၲရအမိန္႔မ်ားကို ကိုယ္စီအသိတရားႏွင့္ ယွဥ္ကာ လိုက္နာၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေအးခ်မ္းသာယာေခတ္ မီဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္လာမည္။ စည္းကမ္းရွိစြာ ေနထိုင္သြားလာ လုပ္ကိုင္ပါက တစ္ဦးခ်င္းမွသည္ မိသားစု၊ မိသားစုမွသည္ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္လာေပလိမ့္မည္။  ႏိုင္ငံတစ္ခုတိုးတက္ရန္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္သည္ ျပည္သူအမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာမႈပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျမဝတီက မီးေမာင္းထိုးျပ လိုက္ရပါသည္။   

Read 154 times Last modified on Wednesday, 23 October 2019 10:09