SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အစဥ္အလာသမိုင္းမွတ္တိုင္တည္တံ့ေရး

Friday, 25 October 2019 08:42 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္းခ်ဳပ္(YMBA)၏ ရာသက္ပန္ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယက မဟာမဂၤလဓမၼေဇာတိကဓဇ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဆိုပါ အသင္းခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္၍ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးရဲထြန္းႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မ်ားအား ေတြ႕ဆံုၿပီး အသင္းခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္  အမ်ဳိး၊ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ယခုထက္ပိုမို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳေျပာၾကားရာတြင္  အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ ဖလွယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕တိုင္းတြင္ နာယကဆိုသည္မွာ အသိပညာႏွင့္အတတ္ပညာတို႔ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္၍ ေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အႀကံဉာဏ္ ေပးၾကရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ဆိုသည္မွာ အသင္းအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕အစည္းကို  ဦးေဆာင္၍ ေဆာင္ရြက္ၾကရသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသူမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုအား ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက စုေပါင္းဝိုင္းဝန္းတိုင္ပင္၍ အေျဖရွာရမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိလာသည့္ အေျဖကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ကာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အေျဖကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အတိတ္ဆိုသည္မွာ သင္ခန္းစာယူရန္သာ ျဖစ္ၿပီး အတိတ္က ျဖစ္ခဲ့သည့္မေကာင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေနာင္မျဖစ္ေစေရး အေျဖရွာရန္၊ ေကာင္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ကာ  လက္ရွိပစၥဳပၸန္တြင္ ရွိေနၾကသူမ်ားက  အနာဂတ္ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလံုး   ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ လက္ေအာက္က်ေရာက္ေနသည့္ကာလ  ၁၉ဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္မ်ားက စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ  ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္းခ်ဳပ္(YMBA)သည္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာအက်ဳိးကိုသာ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၁၃ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔အမ်ဳိးသားေရးႏိုးၾကားမႈသမိုင္းမွတ္တိုင္တြင္ ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္းခ်ဳပ္(YMBA)၏ အခန္းက႑ အေရးပါလ်က္ရွိေၾကာင္း ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအထိ ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံေရး သက္သက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွာ ျဖဴ၊ နီ၊ ဝါ၊ ျပာ၊ စိမ္းဟူေသာ အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲသြားၾကၿပီး ပဋိပကၡကို ဖန္တီးၾကသျဖင့္  ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။  ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္းခ်ဳပ္ (YMBA)သည္ ႏိုင္ငံေရးကို အေျခခံခဲ့ေသာ  လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ္ျငား  ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အက်ဳိးျပဳလ်က္ ရပ္တည္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္မွာ အတုယူဖြယ္ စံနမူနာျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္းခ်ဳပ္ (YMBA)၏   ရာသက္ပန္ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယက မဟာမဂၤလဓမၼေဇာတိကဓဇ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က အသင္းခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို မမွိတ္မသုန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေျပာၾကားရာ၌ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာကိုအားေပးၿပီး မိမိတိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကသျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကံ့ခိုင္မႈရွိမွသာလွ်င္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ ေရြးခ်ယ္၍မရဘဲ မိတ္ေဆြကိုသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတိုင္းျပည္ တိုးတက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္သာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ပတ္သက္၍ အစြန္းမေရာက္ေသာထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကံ့ခိုင္မႈမ်ားကို အသိပညာ၊ အတတ္ပညာၾကြယ္ဝသူတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈမ်ား၊ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးတို႔၏ အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ ကြပ္ကဲမႈမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ဳိးကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္  ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယုဝအသင္းခ်ဳပ္(YMBA)၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ အစဥ္အလာႏွင့္ သမိုင္းမွတ္တိုင္ တည္တံ့ေရး တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းတို႔က   ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။     

Read 59 times Last modified on Friday, 25 October 2019 09:09