SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

နည္းပညာႏွင့္ က်န္းမာေရး ေတြးဆဆင္ျခင္

Sunday, 27 October 2019 14:21 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

သြားဖန္မ်ားခရီးေရာက္၊ ေမးဖန္မ်ားစကားရ၊ မအိပ္မေနအသက္ရွည္ဟူေသာ ေမာင္ေပါက္က်ဳိင္း၏ ထုံးကို ႏွလုံးမူရန္ ေျပာၾကသည္ကို ၾကားရဖူးသည္။ တစ္ဖန္ အသြားမေတာ္တစ္လွမ္း၊ အစားမေတာ္တစ္လုတ္ဟူေသာ စကားကိုလည္း  မွတ္သားရဖူးသည္။

မည္သို႔ဆုိၾကေစကာမူ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိႈင္းဆတတ္သည့္အေလ့အက်င့္ေကာင္းရိွရန္လိုသည္။

ေပ်ာ္ရာမွာမေနရေတာ္ရာမွာေနရေသာ လူတို႔ဘဝတြင္ မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာေနရသူမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟမ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာေနၾကသူမ်ား စသည္ျဖင့္ ရိွၾကေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးမခက္ခဲေအာင္ နည္းပညာက အက်ဳိးေဆာင္ ေပးထားသည္မွာ ယေန႔ေခတ္လူတို႔အတြက္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပင္လယ္သမုဒၵရာျခား ေနသည့္တိုင္ေအာင္ လူမႈကြန္ရက္ မွတစ္ဆင့္ ႏွလုံးသားခ်င္းဆက္သြယ္၍ သတင္းဖလွယ္ႏုိင္သည္မွာ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။ လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳျခင္းသည္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုးႏွစ္မ်ဳိးေရာေထြး လ်က္ရိွရာ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္တို႔ကို ပညာရွင္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအား ျဖန္႔ေဝအသိေပးထားၾကသည္။  ဂလပ္စ္ေဂါတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားသည္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိရိွေသာ  လူငယ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္တို႔ကို ေတြ႕ဆုံ၍ ေန႔စဥ္ဆုိရွယ္မီဒီယာ အသုံးျပဳသည့္အခ်ိန္၊ အိပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အိပ္ရာထခ်ိန္တို႔ကိုေမးျမန္းၿပီး လူငယ္တစ္ဦးခ်င္း၏ စိတ္အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ေလ့လာၾကသည္။ သုေတသီတို႔၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မွာ လူငယ္ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆုိရွယ္မီဒီယာအသုံးျပဳခ်ိန္ ငါးနာရီထက္ပိုသျဖင့္ အလြန္အသုံးျပဳသည့္ အဆင့္ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ၃၁ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္နာရီမွသုံးနာရီအတြင္း အသုံးျပဳၾကသျဖင့္ သာမန္အဆင့္သာရိွၿပီး  ၃၃ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီထက္ေလ်ာ့နည္းသျဖင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာ အသုံးျပဳမႈနည္းသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးထားၾကသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာ အလြန္အကြၽံ အသုံးျပဳေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ည ၁၁ နာရီေနာက္ပိုင္းမွ အိပ္ေပ်ာ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ အိပ္ေရးမဝသျဖင့္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ နံနက္ ၈ နာရီေနာက္ပိုင္း၌ အိပ္ငိုက္တတ္ၾကသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေလးလံ

ထုိင္းမိႈင္းေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာသင္ၾကားေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေထာက္ျပထားၾကၿပီး  အိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္မ်ားမွာလည္း  မိသားစုႏွင့္ေျပာဆုိ ဆက္ဆံမႈ နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္မ်ား ရိွေနသည့္အျပင္ ဆုိရွယ္မီဒီယာအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္  မိတ္သဂၤဟမ်ား၏ ေျပာဆိုျပဳမူပုံမ်ားကို ေတြ႕ရလွ်င္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္ အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ခံရသည္ဟု သတိေပးထားသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္လူငယ္မ်ားသည္ စိတ္မြန္းက်ပ္သည့္ အခါမ်ားတြင္ ဆုိရွယ္မီဒီယာကို ပိုမိုအသုံးျပဳၾကသျဖင့္ အိပ္ခ်ိန္မမွန္သည့္ ဆုိးက်ဳိးခံစားၾကရသည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ေတာ္ဝင္ေကာလိပ္မွ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား (၁၃ ႏွစ္မွ ၂ဝ ႏွစ္) ေလ့လာေရးမဟာဌာနအႀကီးအကဲႏွင့္ စိတ္ေရာဂါပညာရွင္ တစ္ဦးက အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားတြင္ စိတ္က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္မႈသည္ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ေရာက္သူတိုင္း အိပ္ရာမဝင္မီ ဆုိရွယ္မီဒီယာအသုံးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လိုေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။ သုေတသီတို႔၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆုိရွယ္မီဒီယာအသုံးျပဳခ်ိန္ ငါးနာရီထက္ပိုသူ ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားဦးေရက ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရိွေၾကာင္း သိရသည္။  မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း တက္ဘလက္မ်ားက ထုတ္လႊတ္ေသာ အျပာေရာင္အလင္းတန္းသည္ ၄င္းကို အသုံးျပဳသူ၏ ေသြးသားႏွင့္ေဟာ္မုန္းဓာတ္တို႔၏ ပုံမွန္လည္ပတ္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားၾကသည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာေကာ္မတီဝင္မ်ားက ဆုိရွယ္မီဒီယာ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အိပ္ေရးပ်က္တတ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလတြင္  ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသကဲ့သို႔ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ဝါရင့္ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားကလည္း ကေလးတို႔၏ အိပ္ခန္းမ်ားအတြင္းသို႔  အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းကိရိယာ ယူေဆာင္သြားျခင္းကို မိဘမ်ားကခြင့္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ သတိေပးေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အိပ္ေရးပ်က္ၿပီး အစားအေသာက္ပါ ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရသည့္အျပင္ မိသားစုဆက္ဆံေရးကိုပါ ေအးစက္စက္ျဖစ္ေစေသာ ဆုိရွယ္မီဒီယာအသုံးျပဳရင္း တန္ဖိုးရိွၿပီး အစားျပန္မရႏုိင္သည့္အခ်ိန္ကို ျဖဳန္းတီးျခင္းသည္ အက်ဳိးမရိွေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္ၾကရန္လိုေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္ႏွင့္ သတိေပးတားျမစ္ခ်က္မ်ားအား တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အေပါင္းသုိ႔ ျမဝတီက မွ်ေဝလုိက္ရပါသည္။   

Read 157 times Last modified on Sunday, 27 October 2019 14:22