SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အညာ တမာ ၀ါတာတာ ရသာခါးျငား ျပည္စီးပြား

Sunday, 03 November 2019 10:49 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္(၃-၁၁-၂၀၁၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ပပို႔ကုန္ တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ အိမ္္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစ ခန္းမွ  ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၅၀၀ ႏွင့္ သြင္းကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀၀ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံခန္႔ရွိရန္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ေသာကုန္ပစည္းမ်ားမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ပဲမ်ဳိးစံု၊ ႏွမ္းမ်ဳိးစံု၊ ေျပာင္း၊ ဆန္ႏွင့္ ေရာ္ဘာတို႔ကို တင္ပို႔သည့္အျပင္ ေရထြက္ ကုန္ ပစည္းမ်ားကိုလည္း တင္ပို႔ လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔တင္သြင္းေသာ ကုန္ ပစည္း မ်ားမွာ လူသံုးကုန္

ပစည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ ပစည္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး အတြက္သြင္းအားစုျဖစ္ေသာ  ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုး ပစည္း မ်ားတင္သြင္းသည္။ ေရထြက္ ပစည္း ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀မွ ရရွိသည့္ ငါးသယံဇာတမ်ား ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသျဖင့္ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္၌ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ငါးသယံဇာတတည္ရွိမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈအေျခ အေနကို ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳပ ညာရွင္အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ငါးသယံဇာတမ်ား ေလ်ာ့နည္းပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ကမ္းေ၀းပင္လယ္ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကမ္းနီး ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ား၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိသည္။  

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ စနစ္မက်ေသာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈအတြက္ စိတ္မခ်ရေသာ အေျခအေနႏွင့္ႀကံဳ ေတြ႕ရ သည္သာမက ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ရာတြင္လည္း အခက္အခဲရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ငါးသယံဇာတေလ်ာ့နည္း သြားသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္က်ဆင္းသြားခ်ိန္တြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္လာသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီက သီးႏွံမ်ား၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ားမွာ ဆန္၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဖရဲသီး၊ ေထာပတ္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ကၽြဲေကာသီး၊  ေကာ္ဖီေစ့တို႔ျဖစ္ၿပီး မူၾကမ္းတင္ျပထားသည့္သီးႏံွမ်ားမွာ သခြားေမႊး၊ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ နႏြင္း တက္၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ ၾကက္သြန္နီ၊ သီဟိုဠ္ေစ့၊ ၀ဥ၊ ဒူးရင္းသီး၊ မင္းကြတ္သီး၊ သရက္သီး၊ အုန္းသီးႏွင့္ နာနတ္သိီး တို႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ င႐ုတ္စိုႏွင့္င႐ုတ္ေျခာက္ကို မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး င႐ုတ္စိုကို ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ တစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။

င႐ုတ္ေကာင္းကိုလည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔သို႔ အနည္းငယ္စီတင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားမွဆန္ကြဲကို ျပည္ပသို႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးမွ တစ္ဆင့္ တင္ပို႔လ်က္ရွိသျဖင့္ ရန္ကုန္ ေစ်းကြက္၌ ဆန္ကြဲအေရာင္းသြက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္သို႔ ဆန္ကြဲမ်ား၀င္ေရာက္လ်က္ရွိရာ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔မွ တစ္ရက္လွ်င္ဆန္ကြဲအိတ္ေရ ၅၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ အ၀င္ရွိရာတြင္ ၀င္သေလာက္ေရာင္း ေနရသည္။ ျပင္ပသို႔တင္ပို႔ရန္ ဆန္၀ယ္လိုအား နည္းၿပီး ဆန္ကြဲ၀ယ္လိုအားမ်ားသျဖင့္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ဆန္ကြဲေစ်းႏႈန္း ကြာဟမႈနည္းပါးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးကုန္သည္မ်ား အသင္း (ဘုရင့္ေနာင္)မွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္ မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ပို႔ကုန္အမည္သစ္အျဖစ္ တမာေစ့ကိုအမႈန္႔ႀကိတ္ၿပီး တန္ခ်ိန္ ၄၀ ခန္႔ စမ္းသပ္ တင္ပို႔ခဲ့ရာ တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၀ ခန္႔ရသည္။ ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ တမာေစ့ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏေလးၿမိဳ႕တို႔ရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မႏေလး၊ မေကြးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔မွ ၀ယ္ယူႀကိတ္ခြဲတင္ပို႔ၾကျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္က အညာတမာ ၀ါတာတာ၊ ရသာခါးခါး ငါမစားဟု ၾကားရဖူးသည္။ ယခုေသာ္ကား ျပည္ပပုိ႔ ကုန္တြင္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ အညာတမာ ၀ါတာတာ၊ ရသာခါးျငား၊ ျပည္စီးပြားဟု   ေျပာင္းလဲ ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

..................

Read 222 times Last modified on Sunday, 03 November 2019 10:54