SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင္႕ခ်မ္းေျမ႕မႈ

Friday, 29 November 2019 10:06 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

 

ေလာကလူသားတို႔သည္ ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ ေန႔စဥ္ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ေနၾကရသည္ ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ဘ၀ အျဖစ္သနစ္ကိုပင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်ိန္ မရေလာက္ေအာင္ လူမႈကိစၥတို႔ျဖင့္သာ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ေတြ ကုန္ဆံုးသြားၾကရသူက အမ်ားစုျဖစ္သည္။

ဤသို႔ဆိုေသာ္ျငားလည္း ရခဲေသာလူ႔ဘ၀သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘ၀ျဖစ္သည္ကိုကား ၀န္ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ လူတို႔ဘ၀သည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းတို႔သာလွ်င္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္မဟုတ္ဘဲ မေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ႏွလံုးမခ်မ္းေျမ့ဖြယ္တို႔ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ လူ႔ဘ၀ဟူသည္ မထင္ရွားေသာ အလုပ္ကေလးမ်ား၊ မထင္ရွားေသာ ေစတနာသဒၶါတရား ပြားမ်ားမႈကေလးမ်ား၊ မထင္ရွားေသာ တာ၀န္ကေလးမ်ားကို အခါမလပ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔သည္သာလွ်င္ လူ႔ဘ၀အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ ဤသို႔ မထင္မရွား မႈန္မႊားေသးငယ္ေသာ အရာကေလးမ်ားကို   လူတို႔က ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ဘဲ အမွတ္တမဲ့သာလွ်င္ ေနတတ္ၾကေသာ္ျငား ထိုမႈန္မႊားေသး ငယ္ေသာ အရာကေလးမ်ား မရွိေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းေသာအခါမွသာလွ်င္ ၎တို႔၏ တန္ဖိုးကို သိလာၾကသည္။ ဤသို႔ျဖစ္တတ္သည့္သဘာ၀ကို ပညာရွင္တို႔က ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားသည္မွာ လူ႔ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈ

သည္ ေကာင္းကင္တြင္ရွိေသာ နဂါးေငြ႕ႏွင့္တူသည္။ နဂါးေငြ႕သည္ ၾကယ္ကေလးေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုေပါင္းစည္းၾကရာျဖစ္၍ ၾကယ္ကေလး တစ္လံုးစီကို မျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အတူစုေ၀း၍ အလင္းေတာက္ပေနၾကသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အေလ့အထမ်ားစြာကို စုစည္းလိုက္ေသာအခါ လူ႔ဘ၀၌ ကံေကာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကရသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားမိန္႔ဆိုသည္ကို မွတ္သားရဖူးသည္။

ကမ္ၻာေပၚရွိ လူသားတိုင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈကို လိုလားႏွစ္သက္ၾကသျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အျဖာျဖာတို႔ကို ရွာေဖြဖန္တီးတတ္ၾကသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈကို ရယူရန္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္သည္ မ်က္ေမွာက္ကာလ ယခုအခ်ိန္ျဖစ္သည္ကို ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို႔က ဆံုးမသြန္သင္ၾကရာ၌   ဘ၀မွာ အခက္အခဲျပႆနာ ဘာမွမရွိလွ်င္ေကာင္းမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ္ ဘယ္ေသာအခါမွ စိတ္ခ်မ္းသာမည္မဟုတ္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ျပႆနာမရွိဖို႔ မဟုတ္ဘဲ ျပႆနာကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းဖို႔ျဖစ္သည္။ အၿမဲစိတ္ခ်မ္းသာလိုေသာ္ ယခုစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနရမည္။ ယခုဆိုေသာအခ်ိန္သည္ မည္သည့္အခါမွ ေပ်ာက္မသြားဘဲရွိေနမည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေနႏိုင္သူသာ အၿမဲစိတ္ခ်မ္းသာမည္ဟု သတိေပးထားသည္။ ဤသို႔ ဆံုးမသြန္သင္ျခင္းမွာ လူတစ္ဦးအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈသည္ ထိုသူ၏ကိုယ္၊ စိတ္၊ ႏွလံုး သံုးပါးအေပၚ၌ တည္သည္ဟုဆိုလိုေၾကာင္း နားလည္မိသည္။  လူတို႔၏ စိတ္သေဘာသည္ တည္ၿငိမ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္မ်ားျဖစ္ေျမာက္၍ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရသလို ေမွ်ာ္မွန္းမထားေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရေသာအခါ စိတ္မခ်မ္းေျမ့မႈျဖစ္ရသည္။

ထိုသို႔ စိတ္ေသာကဖိစီးမႈႀကံဳလာပါက  ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ပင္ပန္းဆင္းရဲရျခင္းေၾကာင့္ လူအနားယူရသလို စိတ္လည္းအနားယူရသည္။ စိတ္ခြန္အားသစ္ တိုးပြားေရးအတြက္ စိတ္ခြန္အားကိုျဖစ္ေစေသာ ဓမၼစာေပႏွင့္ ရသစာေပ မ်ားကို ဖတ္မႈဆင္ျခင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္တို႔၏ အတၳပၸတ္ၱိကို ေလ့လာဖတ္႐ႈရေသာအခါ အတုျမင္အတတ္သင္ျခင္းျဖင့္ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိႏိုင္ေပသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုရလိုေသာ္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ရင္းႏွီးေပးဆပ္ၾကရသည္။ ဇြဲဆိုေသာစကား၏ အဓိပၸာယ္ကို လူတိုင္းသိရွိ နားလည္ၾကေသာ္လည္း ဇြဲ၏တန္ဖိုးႀကီးမားမႈကို သတိထားမိသူ နည္းပါးသျဖင့္ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈမွ တစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈကို မရႏိုင္ျဖစ္ေနၾကသည္။ လူတိုင္းလူတိုင္း လက္ရွိဘ၀ထက္ ႀကီးပြားတိုးတက္လိုေသာ ဆႏၵကိုယ္စီရွိၾကေသာ္ျငား လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈ မတူညီၾကသည္မွာ   ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြဲျပားၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိမမူ ဂူမျမင္ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အရာမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊  သူတစ္ပါးထက္ပို၍ ေလာကဓံကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ေသာ စိတ္အားထက္သန္မႈရွိျခင္းတို႔သည္ လက္ရွိဘ၀ထက္ပို၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ကိုရရွိရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ရခဲေသာ လူျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈကို ရယူပိုင္ဆိုင္ၾကလိုေသာ္ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္၍ ေလာကဓံကိုႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ေသာ စိတ္အားထက္သန္မႈျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမ၀တီက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။  

Read 409 times Last modified on Friday, 29 November 2019 10:07