SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေရေၾကာင္းလမ္းခရီး အႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေရး

Saturday, 30 November 2019 10:34 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾက ရာတြင္ အာဆီယံ+၃ တြင္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက တက္ႂကြစြာပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာ-ေတာင္ကုိရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရးအျဖစ္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္-ဒလတံတား စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တံတားတည္ေဆာက္ေရး ရွင္းလင္း ေဆာင္၌ က်င္းပသည္။

ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေရျပင္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း ေရယာဥ္ႀကီး၊ ေရယာဥ္ငယ္မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ၀င္ထြက္သြားလာႏုိင္ရန္ ယာယီ တံတားထုိးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားမႈကို ေဆြးေႏြးၾကရာ ေရယာဥ္မ်ား သြားလာရန္ ေရလမ္းကင္းလြတ္ နယ္ေျမအက်ယ္ မီတာ ၃၀၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေရလမ္းေၾကာင္းကုိ အခ်က္ျပၿပီး ေဗာ္ယာအစိမ္းႏွစ္လုံးႏွင့္ အနီႏွစ္လုံးျဖင့္ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္းသိရသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာ၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ အခ်က္ျပမီး ေဗာ္ယာအ၀ါႏွစ္လုံး စီခ်ထားမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ဘက္ကမ္း၌ အခ်က္ျပမီးေဗာ္ယာ အစိမ္းႏွစ္လုံး၊ အ၀ါႏွစ္လုံးရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဒလဘက္ကမ္း မီးနီႏွစ္လုံးမွ ျမစ္ကမ္းအထိကုိ လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာ သတ္မွတ္ထားသကဲ့သုိ႔ ရန္ကုန္ဘက္ကမ္း၌လည္း မီးစိမ္းႏွစ္လုံးမွ ျမစ္ကမ္းအထိကို လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ေရျပင္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းဧရိယာအတြင္း မည္သည့္ေရယာဥ္မွ် ၀င္ခြင့္မျပဳဘဲ ေရယာဥ္အားလုံးအတြက္  သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္ျပမီးနီႏွင့္ မီးစိမ္းအၾကားမွသာ သြားလာရမည္ျဖစ္သည္။

ေရျပင္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ေရယာဥ္ငယ္မ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေရလမ္းေၾကာင္းအတြင္း သြားလာပါက မိမိဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္း၏ ယာဘက္ျခမ္းကိုကပ္၍ သြားလာရန္ျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ကူးသေဘၤာမ်ား ျဖတ္သန္းခ်ိန္တြင္ က်န္ရွိေသာ ေရယာဥ္မ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္မျပဳဘဲ ေရလမ္းေၾကာင္း အျပင္ဘက္ျခမ္းရွိ ေစာင့္ဆုိင္းရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ၀င္ေရာက္ ေစာင့္ဆုိင္းၿပီး လြတ္ကင္းမွသာ ျဖတ္သန္းသြားလာရမည္ျဖစ္သည္။ ေရလမ္းေၾကာင္း အတြင္း သြားလာေနၾကေသာ ေရယာဥ္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ေက်ာ္တက္ျခင္းမျပဳဘဲ ေရစုန္ျဖင့္ သြားသည့္ေရယာဥ္ကုိ ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္တြဲပါေရယာဥ္မ်ားသည္ ေရဆန္ကုိသာ ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္ၿပီး တြဲဆြဲေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ လံုေလာက္သည့္ စက္အားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယာယီတံတားထိုးရန္ ေရျပင္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာမွ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္-ဒလဆိပ္ကမ္းသို႔ ကူးသန္းသြားလာေနၾကေသာ စက္ေလွ၊ ကုန္တင္ေလွႏွင့္ ေရယာဥ္ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ သြားလာႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ေရေၾကာင္းဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္က ရန္ကုန္-ဒလ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္တိုးေအးသေဘၤာသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးႏွင့္ တိုက္မိသျဖင့္ တိမ္းေစာင္းနစ္ျမဳပ္သြားရာ လူအေျမာက္အျမား ေရနစ္ေသဆံုးသြားၾကသည္။ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ၿပီး ဌာနဆုိင္ရာတုိ႔က ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရာ ၁၅ ရက္ ခန္႔အၾကာတြင္ သေဘၤာအတြင္း၌ သားငယ္ကုိ ရင္ခြင္ပိုက္လ်က္ အသက္မဲ့ ေနေသာမိခင္ကုိ ရင္နင့္ဖြယ္ေတြ႕ျမင္ ၾကရသည္။ မိမိအသက္ အႏၲရာယ္လြတ္ရာလြတ္ ေၾကာင္းမရွာေဖြဘဲ  သားငယ္ႏွင့္အတူ ေၾကကြဲဖြယ္ ဘ၀ဇာတ္သိမ္းသြားသည့္ မိခင္၏ ေမတၱာသ႐ုပ္ေပၚလြင္ေအာင္ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးက ဤသို႔ေရးဖြဲ႕ ထားသည္။ “ေရစီးက လႈပ္၊ လိႈင္းကပုတ္၍၊ စုပ္သည့္ေရမႊား၊ စားသည့္ေရပိုး၊ အေၾကာင္းဆိုးလည္း၊ တိုးကာ ထပ္ကာ၊ ေမ့သည္းခ်ာအား၊ မကြာမကြဲေပြ႕ပိုက္ဆဲ”။ ဤကဗ်ာကို ဖတ္ရသူမ်ား စာနာ စိတ္ျဖင့္ မ်က္ရည္လည္ၾကရသည္ႏွင့္အတူ မိခင္ေမတၱာကုိ ပို၍တန္ဖိုးထား နားလည္ လာၾကသည္။

ရန္ကုန္-ဒလေန႔စဥ္ ကူးသန္းသြားလာေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ေရေၾကာင္းခရီးကိုသာ အားထားေနၾကရသူဦးေရ မ်ားျပားလ်က္ရွိရာ ေရေၾကာင္း အတြင္း ေမ်ာပါလာေသာ အမိႈက္ႏွင့္ဒုိက္မ်ား၊ ေဗဒါမ်ားက စက္တပ္ေရယာဥ္ပန္ကာမ်ား ကိုၿငိတြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရယာဥ္စီးခရီးသည္မ်ား အႏၲရာယ္ျဖစ္ၾကရသည္လည္းရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုလုိေဆာင္းႏွင္းေ၀ေသာ နံနက္ပိုင္း အခ်ိန္မ်ားတြင္ ပို၍အႏၲရာယ္မ်ား သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ဒလ နိစၥဓူ၀ကူးသန္း သြားလာေနၾကေသာ ေရေၾကာင္းလမ္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းေ၀းေစရန္ စည္းကမ္းလုိက္နာ ေဘးကင္းကြာ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ အေလးထားလိုက္နာၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမ၀တီက ထပ္ေလာင္း၍တုိက္ တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။       

Read 389 times Last modified on Saturday, 30 November 2019 10:35