SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဥၾသေအာ္သည္ထားဝယ္တည္ႏွင့္ ဥၾသေက်ာ္လွစ္ ေရႊေတာင္စားသကၠရာဇ္

Monday, 02 December 2019 08:43 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဘုိးဘြားေရွးေခတ္ျမန္မာႀကီးမ်ားသည္ တုိင္းက်ဳိးျပည္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ သဒၶါထက္သန္ျမတ္နိဗၺာန္ကုိ ရည္၍ ေစတီ၊ တန္ေဆာင္း၊ ေက်ာင္းဇရပ္၊ ေရကန္စသည္တုိ႔ တည္ေဆာက္ေကာင္းမႈ ျပဳၾကရာ၌လည္းေကာင္း၊ အမွတ္သေကၤတနံသင့္ အကၡရာျဖင့္ ကမၸည္းေရးထုိးခဲ့ၾကသည့္ အစဥ္အလာ ရွိၾကသည္တြင္ ဥၾသေအာ္သည္ ထားဝယ္တည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဥၾသေက်ာ္လွစ္ ေရႊေတာင္စား သကၠရာဇ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေတြ႕ရဖူးသည္။

ဥၾသေအာ္သည္ ထားဝယ္တည္ဟုဆုိရာ၌ ဥၾသေအာ္သည္ဟူေသာ အမွတ္သေကၤတနံသင့္ အကၡရာအရ သကၠရာဇ္  ၁၁၁၆ ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၁၃ ရက္ စေနေန႔တြင္ ယခုထားဝယ္ၿမိဳ႕တည္ရွိရာအရပ္၌ ၿမိဳ႕စားဦးနဲလွဆုိသူက အုတ္ၿမိဳ႕တည္ေဆာက္ကာ ဘူမိနက္သန္ေအာင္ေျမခံ၍ သာယာဝေျပာေသာေၾကာင့္ သာယာဝတီၿမိဳ႕ဟု    သမုတ္သည္။    ဥၾသေက်ာ္လွစ္-ေရႊေတာင္စား သကၠရာဇ္ဟု ဆုိသည့္အတုိင္း သကၠရာဇ္ ၁၁၂၄ ခုႏွစ္တြင္ မင္းရွင္ေဇာ္က နရိႏၵမင္းေနာက္ဆုံး ျပဳျပင္ခဲ့သည့္ ေစတီပ်က္(ေရႊေတာင္စားေစတီေနရာ)ကို ငုံ၍ယေန႔ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ေရႊေတာင္စား ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ တည္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ခဲ့ေသာ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ကုိ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ဘုရင္မ်ား ပုိင္စုိး၍ ၿမိဳ႕ဝန္ၿမိဳ႕စားမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကရာ ၁၁၈၆ ခုႏွစ္က ထားဝယ္ၿမိဳ႕ဝန္ ဦးေရႊတုပ္(ေခၚ)မင္းႀကီးေက်ာ္စည္သူ လက္ထက္အထိျဖစ္သည္။ ထုိကာလေနာက္ပုိင္း အဂၤလိပ္-ျမန္မာပထမ စစ္ပြဲၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိသည္အထိ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၆ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သည္ ၁၃၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း၂ဝဝ ျပည့္ခဲ့ၿပီး ယခု ၁၃၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ဝန္ဦးနဲလွမွစ၍ ေရတြက္ေသာ္ ေနာက္ဆုံးၿမိဳ႕ဝန္ ဦးေရႊတုပ္(ေခၚ) မင္းႀကီးေက်ာ္စည္သူအထိ ၿမိဳ႕ဝန္ၿမိဳ႕စား ၂၂ ဦးတုိ႔က အစဥ္အဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကရာ တတိယေျမာက္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ဝန္မင္းရွင္ေဇာ္လက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊေတာင္စားေစတီေတာ္ႀကီးကုိ တည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့သျဖင့္ ''ဥၾသေက်ာ္လွစ္ေရႊေတာင္စားသကၠရာဇ္''ဟု အမွတ္အသားျပဳထားသည္။ ၿမိဳ႕လုံးက်က္သေရေဆာင္ ေရႊေတာင္စားေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ပဒၶသမုတ္သိမ္ကုိ ပႏၷက္ခ်၍ ၁၁၂၅ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္သမုတ္ ၿပီးစီးသည့္ ေနာက္ႏွစ္ ၁၁၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ေစတီေတာ္ႀကီး၏ ထီးေတာ္တင္ေျမႇာက္ အၿပီးေရာက္သည္။

မင္းရွင္ေဇာ္၏ ဖခင္ပန္းပဲဆရာႀကီး ဦးေရႊေခါင္သည္ ၿမိဳ႕ဝန္ဦးနဲလွလက္ထက္က ေရႊေတာင္ကုိ အပုိင္စားရသူျဖစ္သျဖင့္ မင္းရွင္ေဇာ္သည္ ေရႊေတာင္စားအဆက္ျဖစ္သည္ကုိအစြဲျပဳ၍ ၄င္း၏ေကာင္းမႈေတာ္ကုိ ေရႊေတာင္စားေစတီဟု ေခၚတြင္ၾကသည္။

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ထားဝယ္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူမင္းေအာင္လႈိင္က သဝဏ္လႊာေပးပို႔ရာတြင္ ''ထားဝယ္လူမ်ဳိးစုစည္းမႈေကာ္မတီ (Dawei Ethnic  Organizing  Committee-DEOC) ေကာ္မတီ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ထားဝယ္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားကို ယခုအႀကိမ္ႏွင့္ဆုိလွ်င္ ၂ ႀကိမ္တုိင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္မႈအေပၚ ထားဝယ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ အေလးထားဂုဏ္ယူမိပါသည္။

ယခုက်ေရာက္သည့္ ထားဝယ္အမ်ဳိးသားေန႔၌ တစ္ဦးခ်င္း၏ အင္အားစြမ္းရည္မွသည္ အစုအဖြဲ႕၏အင္အာစြမ္းရည္၊ အစုအဖြဲ႕မွသည္ လူမ်ဳိးစု၏အင္အားစြမ္းရည္၊ ၄င္းမွသည္ အမိႏုိင္ငံေတာ္၏ အင္အားႏွင့္စြမ္းရည္မ်ားကုိ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ထားဝယ္တစ္မ်ဳိးသားလုံးက ႀကိဳးပမ္းသြားၾကပါစုိ႔ဟု သႏၷိ႒ာန္စိတ္ထားျဖင့္ သဝဏ္လႊာပါးအပ္ပါသည္''ဟူ၍ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

ယေန႔ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အားလုံးပါဝင္ေသာ ျပည္သူ႔အင္အားျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနၾကသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သည္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္းကားရွင္သန္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ျဗဟၼစုိရ္ တရားပြားမ်ားၾကရန္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခခံဒီမုိကေရစီ''စံ''ႏွင့္အညီ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဒီမုိကေရစီ''စံ''ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာလည္း ဒီမုိကေရစီသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ လူတစ္စု ဦးေႏွာက္ကို အားကုိးေသာ စနစ္မဟုတ္ဘဲ  ရွိရွိသမွ်လူအားလုံး၏ ဦးေႏွာက္ကုိ အားကုိးေသာစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း မေမ့ေကာင္းေပ။  မည္သုိ႔ဆုိေစ  ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးသည္ ျမန္မာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဆုိသည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည့္အင္အားသည္ ျပည္တြင္းမွာသာ ရွိသည္ဆုိေသာ ပကတိအမွန္တရားကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ထားဝယ္သားတုိ႔ထားရွိအပ္ေသာစိတ္ဓာတ္အတုိင္း တစ္ဦးခ်င္းအင္အား စြမ္းရည္မွသည္ အမိႏုိင္ငံေတာ္၏ အင္အားစြမ္းရည္ အျဖစ္ျဖင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ တည္ေဆာက္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ထပ္ေလာင္း၍ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ 

Read 421 times Last modified on Monday, 02 December 2019 08:44