SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေရႊႏွင္႔ ေပါင္းဖက္မိေသာ ဖန္သည္ ျမေရာင္ထြက္၏

Sunday, 08 December 2019 14:25 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္)

ပုထုဇဥ္ ေလာက လူသားတို႔အတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို ျဖစ္ေစေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ား၌ အေနအစား ဆင္းရဲရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ သူတစ္ပါးက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးမႈ ဆံုး႐ႈံးရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ လြတ္လပ္မႈ ဆံုး႐ႈံးရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ၾကသည္ကို လူတိုင္း ႀကံဳဖူးၾကသည္။ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို ျဖစ္ေစေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ား ကင္းေ၀းေစရန္မွာ ကိုယ္တိုင္ စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းတို႔ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာမႈနယ္ပယ္၌ စပါးထဲက ပိုး သည္ စပါးကို ဖ်က္၏၊ ၀ါထဲကပိုးသည္ ၀ါကိုဖ်က္၏ဟု ဆိုထားသည့္အတိုင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း သာယာ၀ေျပာမႈ ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အတြင္းစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အျပင္ပေယာဂတို႔ ရွိၾကသည္မွာ သဘာ၀တရား ျဖစ္သည္။

လိုလွ်င္ႀကံဆ နည္းလမ္းရဆိုသည့္အတိုင္း ကိုယ္တိုင္စည္းကမ္း ေသ၀ပ္မႈရွိျခင္း ႏွင့္အတူ တိုးတက္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္ အရင္းခံထားလ်က္ အျပဳသေဘာ ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ားကို ျပဳျပင္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္သည္ကစ၍ မဆုတ္မနစ္ ေသာ ဇြဲသတ္ၱိျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အေနအစား အသြားအလာ အေျပာအဆိုတုိ႔ကို ဆင္ျခင္၍ စည္း ကမ္းတက် ျပဳမူ ေျပာဆိုျခင္းသည္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာခ်မ္းသာမႈကို ရရွိႏိုင္သည္ သာမက သူတစ္ပါးက ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ခံရျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ ဆံုး႐ႈံးရျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ ဆံုး႐ႈံးရျခင္း တို႔ကိုပါ ကင္းေ၀း ေစႏိုင္သည္။  မိမိကိုယ္တိုင္ စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈ ရွိၿပီဆိုလွ်င္ ေဆြမ်ဳိး၊ အေပါင္းအသင္း မိတ္သဂၤဟ တို႔ကိုလည္း အျပဳသေဘာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေစရန္ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းရေပမည္။ အျခားသူမ်ားအား အႀကံျပဳ တိုက္ တြန္းရာတြင္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆီေလ်ာ္၍ တစ္ေယာက္စကား တစ္ေယာက္နားမွာ ပ်ားသကာသို႔ ခ်ဳိ ေစရမည္။

ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ ဆံုး႐ႈံးရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္  ကလ်ာဏမိတ္ေဆြ အေပၚမွာ မိမိဘက္က ေစာင့္ ထိန္း ရမည့္ တာ၀န္ရွိေသာ  သစ္ၥာေစာင့္သိမႈ၊  ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊  စိတ္ေစတနာ ေကာင္းထားရွိမႈ၊ ယံုၾကည္အား ထားရမႈ၊ ဟန္ေဆာင္ကင္းေသာ ေဖာ္ေရြမႈ၊ အျမင္က်ယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈ (သဒၶါ လြန္းဆြမ္း ေတာ္ေတာ္ရပ္ မျဖစ္ ေစရ)၊ အတံု႔အလွည့္ရွိမႈ၊ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာမႈ၊ ေမတ္ၱာက႐ုဏာတရား ထားရွိမႈတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုရေပမည္။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ အားေလ်ာ္စြာ နားလည္မႈရွိျခင္းႏွင့္ စာနာစိတ္ျဖင့္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ တတ္စြမ္းသမွ် ႐ိုင္းပင္း ကူညီမႈတို႔လည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ကလ်ာဏမိတ္ေဆြေကာင္း ပီသေစရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ လွည့္ျဖားျခင္း တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္း အားေလ်ာ္စြာ နားလည္မႈ ရွိေစရန္မွာ အျခားသူမ်ားသည္ မိတ္သဂၤဟသာ ျဖစ္ၿပီး ပံုတူမ်ဳိးပြား မ်ား(clones) မဟုတ္သျဖင့္ မိမိႏွင့္ႏွစ္ ကိုယ့္တစ္စိတ္မဟုတ္ဘဲ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုးသံုးပါးတို႔ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ပင္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ နားလည္မႈ ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ လဲေနသူကိုေဖးကူတတ္သည့္ က႐ုဏာတရားျဖင့္ ႏႈတ္၏ေစာင္မျခင္း၊ လက္၏ေစာင္မျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ အႀကံၪဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းျခင္း စသည့္မိတ္ေဆြေကာင္း တာ၀န္၀တၱရား တို႔ကို လည္း ေက်ပြန္ရေပမည္။ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားသည္ မိမိကအျခားသူမ်ား အေပၚ ေက်ပြန္ရန္အားထုတ္ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အျခားသူမ်ားကလည္း တူညီေသာ တံု႔ျပန္ေမတၱာေစတနာ ထားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားက မိမိအေပၚ အတံု႔အလွည့္မရွိသည့္ တိုင္ေအာင္ ဘယ္သူတရား ပ်က္ပ်က္ မိမိကိုယ္တိုင္ တရားမပ်က္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္း တို႔ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။

ေရရွည္တည္တံ့ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးဟူသည္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ စိတ္ရင္း ေစတနာ ေကာင္းျဖင့္ စာနာေထာက္ထား နားလည္မႈတို႔ျဖင့္ အေပးအယူ တူမွ်ဖို႔လိုသည္။ အယူသာရွိ၍ အေပး မရွိေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ အပူသာရွိ၍ အေအးမရွိႏိုင္ေသာ ဆက္ဆံေရးသာ ျဖစ္ေပမည္။

သို႔ျဖစ္၍ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ၀င္ဆံ့လိုေသာ္ ကိုယ္တိုင္စည္းကမ္း ေသ၀ပ္မႈ ႏွင့္  အမွန္တကယ္ တိုးတက္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္အရင္းခံ တို႔ရွိေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကလွ်င္ ပတ္ ၀န္းက်င္မွ ကလ်ာဏ မိတ္ေဆြတုိ႔၏ ေဖးမကူညီ ျမႇင့္တင္ေပးမႈေၾကာင့္ ေရႊႏွင့္ ေပါင္းဖက္ေသာ ဖန္သည္ ျမေရာင္ ထြက္သကဲ့သို႔ ဘ၀တင့္တယ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ျမ၀တီက တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။  

Read 359 times Last modified on Sunday, 08 December 2019 15:38