SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

သိမွ အလုပ္သို႔ ကူးေျပာင္းပုံေဖာ္

Wednesday, 11 December 2019 09:33 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္း၏ (၁၆)ႏွစ္ျပည့္ အခါသမယသို႔ ၾကြေရာက္လာၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကိုယ္စား ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားပို႔သၿပီး သဝဏ္လႊာေပးပို႔သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ရာ၌ ဤမဂၤလာရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္း၏ (၁၆)ႏွစ္ျပည့္ အခါသမယတြင္ ကြန္ဗင္းရွင္းပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳပါသည္။ ''အဂတိလုိက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္  ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလုံး စုေပါင္း ညီၫြတ္ၾကပါစို႔''ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက တက္ညီလက္ညီျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈကို ဆက္လက္ တုိက္ဖ်က္ၾကရန္ အေလးအနက္ ဆႏၵျပဳရင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ အပ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဂတိေလးပါးကို ပါဠိ-ျမန္မာအဘိဓာန္က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရာ၌ ဆႏၵာဂတိ-အလိုအားျဖင့္ မလားအပ္သည္ကိုလားျခင္း၊ ေဒါသာဂတိ-အမ်က္အားျဖင့္ မလားအပ္သည္ကိုလားျခင္း၊ ေမာဟာဂတိ-မုိက္ေသာအားျဖင့္ မလားအပ္သည္ကို လားျခင္း၊ ဘယာဂတိ-ေၾကာက္သျဖင့္  မလားအပ္သည္ကိုလားျခင္း ဟူ၍  အသီးသီး ေဖာ္ျပထားသည္။ ကာဠဳဒါယီမေထရ္က ဘုရားရွင္အား ကပၸိလဝတ္ျပည္သုိ႔ ၾကြေရာက္ပါရန္ ေလွ်ာက္ပင့္ခန္းကို ရွင္အုန္းညိဳက ဂါထာ ၆ဝ ပ်ဳိ႕ျဖင့္ေရးစပ္ထားရာ ''...ကိုယ္စီးပြား၌၊ တရားတည္လွ၊ ေမာဟဘယာ၊ ဆႏၵာေဒါသ၊ စြန္းရမရိွ၊ သမာဓိႏွင့္ဂတိေလးအင္၊ ညီလ်က္ပင္တည့္၊ မထင္ရမၼက္၊ မကြက္ေလာဘ၊ မထမာန္ေစာင္၊ ေခ်ာပစ္ေရွာင္၍၊ မင္းေခါင္မင္းဖ်ား၊ မင္းတရားဝယ္၊ ခစားတတ္သိ၊ မင္းရိပ္သိက၊ တရိွေမြးရက္၊ မတ္ဖြားဖက္ကို''ဟု ေတြ႕ရသည္။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၴမင္းသားႏွင့္ ကာဠဳဒါယီတို႔သည္ ဖြားဖက္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးကလည္း ေျမႇာက္စားထားသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဂတိတရားေလးပါးကင္း၍ သီလ၊ပညာ၊ သမာဓိတို႔ႏွင့္ျပည့္စုံေအာင္က်င့္သည္။ လူအခ်င္းခ်င္းၾကည္ျဖဴေအာင္ အက်ဳိးေဆာင္ၿပီး အက်ဳိးစီးပြားေႏွာင့္ေႏွးေစမည့္ အေမွာင့္စကားကို မဆိုဘဲ အပိုအလိုမရိွ လူ၏တန္ဖိုးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ပကတိအရိွတရားကိုသာေျပာေသာ ကာဠဳဒါယီသည္ အသိအျမင္ၾကြယ္သူျဖစ္သည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ လူတို႔တတ္စြမ္းႏုိင္သည့္ ကိစၥအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွၾကရာ အမွန္ႏွင့္အမွားကို ပိုင္းျခားေဝဖန္ ႏုိင္ေသာကိစၥသည္ လူ၏ထူးျခားျမင့္ျမတ္ေသာ အစြမ္းျဖစ္သည္။ လူတို႔ေလာကတြင္ ေတြ႕ႀကံဳေနၾကရေသာ ေသာကႏွင့္ ဒုကၡဟူသမွ်တို႔မွာ အရင္းခံအားျဖင့္ အမွန္ႏွင့္အမွားကို ပိုင္းျခားေဝဖန္ႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ေလာက၌ မည္သည့္အရာတြင္မဆို သူတစ္ပါးစကားကို နားေထာင္ရျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည္မ်ား ရိွသကဲ့သို႔   အျပဳသေဘာမေဆာင္သည္မ်ားလည္း ရိွျခင္းေၾကာင့္  မိမိအသိဉာဏ္ပညာ အားေလ်ာ္စြာ ပိုင္းျခားေဝဖန္ခ်င့္ခ်ိန္၍ ကုိယ္တုိင္သိျမင္ေအာင္ ႀကံဆျခင္းသည္ အမွန္သို႔ေရာက္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မ်က္စိအျမင္ခ်င္း တူေသာ္ျငားလည္း မွန္ေျပာင္းငယ္ျဖင့္ ၾကည့္သူသည္ မွန္ေျပာင္းႀကီးျဖင့္ ၾကည့္ေသာသူေလာက္ ကြဲကြဲျပားျပား ေဝးေဝးလံလံမျမင္ႏုိင္သကဲ့သို႔ အသိဉာဏ္ကို အသုံးျပဳသူခ်င္း တူေစကာမူ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတၾကြယ္ဝသူေလာက္  ေဝဖန္ပိုင္းျခား၍ မသိမျမင္ႏုိင္ေပ။

သူတစ္ပါးက မိမိအား ထင္ျမင္ေသာ အထင္အျမင္မ်ားမွ မေကာင္းလွ်င္ မိမိကုိယ္ကို ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္၍ မမွန္လွ်င္ မွန္ေအာင္ျပဳျပင္လွ်င္ အက်ဳိးရိွႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကုိယ္မိမိ ထင္ျမင္ျခင္းမွာ အလြဲအမွားျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖြယ္မရိွဘဲ အတၱစြဲပို၍ပို၍သာ ဆုိးလာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ေတာ့ဘဲ အကြဲကြဲအျပားျပား အလြဲလြဲအမွားမွားသာ ျဖစ္ေခ်မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္း၏ (၁၆)ႏွစ္ျပည့္ေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ ''အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလုံး စုေပါင္းညီၫြတ္ၾကပါစို႔'' ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို အသိမွ အလုပ္သို႔ ကူးေျပာင္း ပုံေဖာ္ၾကပါရန္ ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။  

Read 407 times Last modified on Wednesday, 11 December 2019 09:33