SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဆႏၵႏွင့္ဘဝ တစ္ထပ္တည္းက်ေစဖုိ႔

Tuesday, 04 February 2020 09:33 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္ ေပ်ာ္ရာမွာမေနရ၊  ေလ်ာ္ရာမွာေနရဟူေသာ စကားအတုိင္း အခ်ဳိ႕ေသာ သူတုိ႔သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုိ႔ငွာ သင့္ေလ်ာ္ရာ အလုပ္တစ္ခုကုိ လုပ္ကုိင္ေနၾကရစဥ္မွာပင္ မိမိဝါသနာပါသည့္ အျခားအလုပ္တစ္ခုကုိ လုပ္ကုိင္ေနတတ္ၾကသည္။

ျမန္မာရာဇဝင္၌ အမတ္ႀကီးဘုိးရာဇာ၏ မူလပင္ရင္းအလုပ္မွာ လယ္သမားျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စာတုိေပစကေလးမ်ားကုိ စုေဆာင္းရွာေဖြ မွတ္သားတတ္သည့္ ဝါသနာ မရွိခဲ့လွ်င္ အျခားေသာ လယ္သမားအေပါင္း တုိ႔ကဲ့သုိ႔ပင္ လယ္ယာထြန္ယက္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေသာ လယ္သမားတစ္ေယာက္ အျဖစ္ႏွင့္သာ ကြယ္လြန္သြား၍ ယခုကဲ့သုိ႔အစဥ္အဆက္ပညာရွိအမတ္ႀကီးဘုိးရာဇာဟူ၍ ဥဒါန္းေမာ္ကြန္းတင္ၾကရမည္မဟုတ္ေပ။

လူတုိ႔သေဘာသဘာဝသည္ သူတစ္ပါးကိုျမင္လွ်င္ အားက်ေသာစိတ္ဓာတ္ရွိၾကသည္။ အမတ္ႀကီးဘုိးရာဇာကုိ မသိမမီ လုိက္ေသာ္လည္း ျမန္မာရာဇဝင္တြင္ အထင္အရွားရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ မ်က္ေမွာက္မွာပင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား ရွိၾကသည္ကုိ သတိမထားဘဲ အားက်အတုယူရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနၾကသူက အမ်ားစုျဖစ္သည္။ သူေတာ္ေကာင္းသူေတာ္ျမတ္တုိ႔ လူအမ်ားၾကည္ညိဳ ေလးစားၾကသည္ကုိ ျမင္ေသာ္ ထုိသူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ျမတ္တုိ႔ကုိ အားက်သည္။ ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ကို ျမင္ေသာ္ အားက်သည္။ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူကို ျမင္ေသာ္ အားက်သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူေတာ္ေကာင္းသူေတာ္ျမတ္ ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈ၊ ပညာတတ္တစ္ဦး ျဖစ္ေအာင္ သင္ယူေလ့လာ မွတ္သားမႈ၊ ပစၥည္းဥစၥာၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေအာင္ အားထုတ္မႈတုိ႔ကုိကား သိေအာင္ မႀကိဳးစားျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵႏွင့္ဘဝ တစ္ထပ္တည္းမက် ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ဆႏၵႏွင့္ဘဝတစ္ထပ္တည္း မက်ေသာအခါ မိမိကိုယ္မိမိ အားမလုိအားမရ ျဖစ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအေပၚ ျငဴစူျခင္း တုိ႔ျဖစ္လာ တတ္ၾကသည္။ အလုပ္သဘာဝခ်င္း တူေသာ္ျငားလည္း မိမိလုပ္ေနရသည့္ အလုပ္ထက္ အျခားသူမ်ား လုပ္ေနရသည့္ အလုပ္ကုိ အားက်ေနတတ္သည္။

ဤသုိ႔ျဖစ္တတ္သည့္ သဘာဝႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွတ္သားဖြယ္ဒ႑ာရီ ဝတၴဳတစ္ရပ္ရွိသည္။ ေရွးသေရာအခါ ျမည္းတစ္ေကာင္ႏွင့္ လားတစ္ေကာင္တုိ႔သည္ ေခ်ာင္းငယ္ကေလးကုိ ျဖတ္ကူးၾကသည္။ ျမည္းေက်ာကုန္းေပၚ၌ သုိးေမြးထုပ္ႀကီး တစ္ထုပ္ပါလ်က္ လားေက်ာကုန္းေပၚတြင္ ဆားထုပ္ႀကီးတစ္ထုပ္ပါသည္။ ေခ်ာင္းတြင္းမွ စီးဆင္းေနေသာ ေရကုိကူး၍ ျဖတ္သန္းၾကရာ လားေက်ာကုန္းေပၚမွ ဆားထုပ္ကုိ ေရထိေသာေၾကာင့္ ဆားမ်ား အရည္ေပ်ာ္ကုန္သျဖင့္ ဝန္ထုပ္မ်ားစြာ ေပါ့သြားသည္။ ေခ်ာင္းကမ္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ၾကေသာအခါ လားက မိမိဝန္ထုပ္ ေရစုိသျဖင့္ေပါ့သြားေၾကာင္း ျမည္းကုိ ေျပာေသာအခါ ျမည္းက မိမိဝန္ထုပ္ကို ဤသုိ႔ေရစုိလွ်င္ ေပါ့သြားမည္ဟု ေတြးမိၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းကိုျဖတ္သန္းရေသာအခါ ေရစုိေအာင္ျပဳေတာ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမည္းေက်ာကုန္းမွ ဝန္ထုပ္သည္ ေပါ့မသြားဘဲ သုိးေမြးတုိ႔ကို ေရစုိသည္ႏွင့္အမွ် ပုိ၍ေလးလာေသာေၾကာင့္ ခရီးမဆက္ႏုိင္ေတာ့ေသာ ျမည္းမွာ လဲက်သြားရသည္။ သူတစ္ပါးကုိ အားက်သည္ ဆုိရာဝယ္ အရာရာတုိင္း မသင့္ေၾကာင္း ဥပမာျဖစ္သည္။

သဘာဝအေလ်ာက္စီးဆင္းေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းစသည္တုိ႔သည္ ျမစ္ဖ်ားမွ ျမစ္ဝသုိ႔တုိင္ေအာင္ စီးဆင္းရာ၌ သာယာညီၫြတ္စြာ စီးဆင္းၾကသည္ မဟုတ္ဘဲ ေျမညီ၍ ေရစီးသာသည့္ အခါသာလ်က္ ေျမၾကမ္း၍ ေရၾကမ္းသည့္ အခါၾကမ္းလ်က္ အလုိက္အထုိက္ စီးဆင္းၾကသည္။ ထုိသုိ႔စီးဆင္းၾကရာ၌ ေျမျပင္ညီၫြတ္ျပန္႔က်ယ္၍ သြားရာခရီးေခ်ာင္ခ်ိေသာ အခါမ်ား၌ ေရစီးလွ်င္ လႈိင္းဂယက္မထမၾကြ ျဖည္းညင္းစြာ စီးဆင္းၾကသည္။

ျမစ္ေၾကာင္းက်ဥ္း၍ ေျမမညီမၫြတ္ျဖစ္ကာ ေက်ာက္စြန္းအငူတုိ႔ ခုခံေနေသာအခါမူကား ေရဟုန္ျပင္းထန္ လႈိင္းဂယက္ထၾကြ ခုန္ပ်ံ အသံႀကီးစြာ ျပဳလ်က္စီးဆင္းၾကသည္။ ဤျမစ္ေခ်ာင္းတုိ႔ စီးဆင္းပုံသည္ လူတုိ႔ဘဝအတြက္ မွတ္သားႏွလုံးသြင္းဖြယ္ရာ ဥပမာမ်ား ျဖစ္သည္။

လူတုိ႔ဘဝတြင္ ကာလေဒသမညီၫြတ္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ေသာအခါ သာယာေအးျမစြာႏွင့္ မျဖစ္ဘဲ ႀကိဳးႀကိဳးကုတ္ကုတ္ အားထုတ္ႏုိင္ၾကမွသာလွ်င္ လုိရာပန္းတုိင္သုိ႔ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ေနႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူတုိ႔သည္ လုံ႔လဝီရိယစုိက္ထုတ္မႈ အားနည္းကာ ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္လုိေသာ ဆႏၵျပင္းျပမႈေၾကာင့္ လုိရာခရီးသုိ႔ မေပါက္မေရာက္ ရွိတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိ႔ေလာကႀကီးသည္ တစ္သမတ္တည္း ညီၫြတ္မႈမရွိသည့္ သဘာဝကုိ သတိျပဳလ်က္ ျမစ္ေခ်ာင္းတုိ႔ စီးဆင္းပုံကုိ ဥပမာျပဳ၍ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၫႊန္ျပထားၾကသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ဆႏၵႏွင့္ဘဝ တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေစရန္မွာ သူတကာထက္ပုိ၍ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ လုိသကဲ့သုိ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ သည္လည္း ေလာကသဘာဝႏွင့္ ကုိက္ညီၾကမွသာ အက်ဳိးထူး ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။    

Read 159 times Last modified on Tuesday, 04 February 2020 09:34