SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင္႕ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္

Thursday, 13 February 2020 09:25 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ပညာသင္ၾကားလ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အေျခခံ စစ္ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အသိအျမင္မ်ား ရရွိ၍ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္သည့္အခါတြင္ အေထာက္အကူ ရရွိကာ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မ်ား ပိုမုိရင့္သန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ကိုယ္တုိင္ဆႏၵျပဳသည့္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား စစ္ေရးျပ၊ လက္နက္ငယ္၊ ကုိယ္စီစစ္ေျမျပင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စစ္နည္းဗ်ဴဟာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဘာသာရပ္၊ စက္ပစ္ကြင္းပစ္ခတ္စဥ္၊ ေျမပံုဖတ္နည္း၊ စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာ၊ က်န္းမာေရး၊  ေရွးဦးသူနာျပဳႏွင့္ စုေပါင္းေလ့က်င့္ခန္း စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း) ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ နယ္ျခားတပ္မ်ား ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးက စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ထုိသို႔ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးရာတြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းဖြင့္ပြဲမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္၊ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္၊ ပုသိမ္တက္ၠသိုလ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္တုိ႔၌ အသီးသီး က်င္းပသည္။

အဆုိပါသင္တန္းမ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္သံုးခု၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခု၊ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ခုနစ္ခု၊ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္ေလးခု၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္ေလးခု၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္ ေလးခု စုစုေပါင္းတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ၃၄ ခုမွ သင္တန္းသားဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စုစုေပါင္း ၅၈၉၈ ဦးတုိ႔အား အေျခခံစစ္ပညာ သင္တန္းႏွင့္ တန္းျမင့္စစ္ပညာ သင္တန္းမ်ားကိုပထမႏွစ္၊  ဒုတိယႏွစ္ သင္တန္းမ်ားတြင္  သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေလ့က်င့္ေရးတပ္မွ နည္းျပအရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားက သင္တန္းသားမ်ားအား ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ကမ္ၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ရွိၾကရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးစႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားဟူ၍ ႏုိင္ငံအမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိး သတ္မွတ္ထားၾကေသာ္လည္း မည္သည့္ႏုိင္ငံမဆုိ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ရန္ တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ထားၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္ခန္းမႀကီး၌ က်င္းပေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ေခတ္သစ္ပညာသင္တန္း၌ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာအေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေျပာၾကားရာတြင္ ““ႏြားေျခရာ ကြက္ကြက္ကေလး ကုိယ့္တုိင္းျပည္ေလးခ်ည္း ၾကည့္ေျပာေနလုိ႔ ေမာ႐ံုပဲ။ အျခားတုိင္းႀကီးျပည္ႀကီးေတြနဲ႔ ကမၻာ့ေရးရာ ဗမာျပည္ရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနေတြကုိ ၾကည့္ၿပီးစဥ္းစားမွ အရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္””ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ““ဗမာျပည္ဟာ အေရွ႕အာရွတုိက္ရဲ႕အခ်က္အခ်ာ တိုင္းျပည္ျဖစ္လာစရာ ရွိတယ္။ စစ္ေရးစစ္ရာနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ တုိင္းေရးျပည္ေရးနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ အေရးႀကီးဆံုးပဲ။ ဗမာျပည္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးသည္ အေရွ႕အာရွတုိက္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရး၊ အေရွ႕အာရွတုိက္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးသည္ ဗမာျပည္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးျဖစ္ရမယ္””ဟူ၍ လည္းေကာင္း  ႏုိင္ငံကုိကာကြယ္ေရးအတြက္ ပစၥဳပၸန္ကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္၍ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းတတ္ရန္ လမ္းၫႊန္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ သမုိင္းစဥ္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ အဆင့္ဆင့္ ကူးေျပာင္းလာခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ တုိင္ေအာင္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေနၾကရသည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတုိ႔ အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ လံုၿခံဳေရး တည္ေဆာက္ရန္ ေရျခား၊ ေျမျခား မုိင္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေ၀းေသာ ေနရာမ်ားအထိ တပ္အင္အား ျဖန္႔ၾကက္ထားၾကသည္။ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲကာကြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားေသာ ႏုိင္ငံအနည္းစုမွာ မိမိတပ္ဖြဲ႕၀င္ အင္အားေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစီအစဥ္ရွိေသာ္လည္း ျပည္ပတပ္ဖြဲ႕ မ်ားအတြက္ စရိတ္မွ်ေပးရမည့္ ပမာဏမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း ၾကားသိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးသည္ စစ္ေရးတစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ဘဲ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတုိ႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔ စား၊၀တ္၊ ေနေရး အဆင္ေျပေစေရးစသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ထိုတာ၀န္မ်ားကို  တပ္မေတာ္က ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိရာ တကၠသိုလ္ အသီးသီးမွ  ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက အေထာက္အကူေပးရန္ မိမိတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ အေျခခံစစ္ပညာႏွင့္ တန္းျမင့္စစ္ပညာ သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္သင္ယူ ေလ့က်င့္ၾကစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဟန္ခ်က္ညီရန္ လုိေၾကာင္း  အသိအျမင္ပုိ၍ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မ်ား ပိုမုိရင့္သန္လာမည္မွာ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အားထားဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ 

Read 116 times Last modified on Thursday, 13 February 2020 09:26