Print this page

ဧရာဝတီ ဂဂၤါ ျမစ္ဝါႏွင္႕ မစၥစၥပီ ျမစ္ေရၾကည္

Wednesday, 09 August 2017 08:33 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္းစံု ညီလာခံကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သီတဂူ ကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္၌ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ရာ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ စပိန္၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ဘူတန္၊ ျပင္သစ္၊ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ စေသာျပည္ပႏိုင္ငံ ၃၂ ႏိုင္ငံမွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ၁၃၅ ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ၁၂ဝ ဦးစုစုေပါင္း ၂၅၅ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဘာသာေပါင္းစံု ညီလာခံဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပရာ သီတဂူ ကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္မ်ား၏ အဓိပတိ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္မိန္႔ခြန္းျမြက္ၾကားရာတြင္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားအားလံုး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူသားအားလံုးတို႔၏ ဘဝတည္ၿငိမ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားၿပီး ''မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး ထဲမွေရမ်ားသည္ ေသာက္သံုးသူတိုင္းကို ေအးခ်မ္းေစေၾကာင္း၊ ခ်ဳိးသူမ်ားကို သန္႔ရွင္းေစေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ပင္ အိႏၵိယတြင္ရွိေသာ ဂဂၤါျမစ္ႀကီးထဲမွေရမ်ားသည္လည္း ေသာက္သံုးသူမ်ားကို ေအးခ်မ္းေစေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေစေၾကာင္း၊ ထိုနည္းတူစြာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမစ္ဝါျမစ္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ မစၥစၥပီျမစ္တို႔သည္လည္း တစ္သေဘာတည္း ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အားလံုးအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ အယူဝါဒမ်ား မည္သို႔ပင္ျခားနားေစကာမူ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုသည့္ ခိုင္မာေသာသႏၷိ႒ာန္ ထားရွိခ်က္မွာ အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္အားလံုး အေနျဖင့္ မတူညီေသာ၊ ကြဲျပားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဘးဖယ္ထား၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးဟူေသာ တူညီေသာလမ္းေပၚတြင္ လက္တြဲေလွ်ာက္ၾကရန္ အဓိ႒ာန္ျပဳေၾကာင္း''ျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ မိန္႔ၾကားသည္။

ဘာသာေပါင္းစံုညီလာခံ က်င္းပသည့္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္တို႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ၊ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဆစ္ခ္ႏွင့္ ဂ်ိမ္းဘာသာ ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ''ပဋိပကၡေရွာင္ရွားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေရးအတြက္ ပဋိပကၡအသြင္မေဆာင္သည့္ အေတြးအေခၚပံုစံသစ္ထြန္းကားေရး''ႏွင့္ ''စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေသာ ကမၻာႀကီး အတြက္ပတ္ဝန္းက်င္အသိတရား''ေခါင္းစဥ္တို႔ကို ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘာသာေပါင္းစံုညီလာခံပိတ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး   ''ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၏ေၾကညာစာတမ္း''ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ္ျငား ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးေနျခင္းေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမဲ့သူအေရအတြက္ တစ္ေန႔တျခား တိုးပြားလ်က္ရွိရာ အဂၤလန္တြင္ ဘာသာမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားမ်ား၏  အဆံုးအမကို လိုက္နာမႈမရွိၾကျခင္းသည္ ယေန႔ကမၻာႀကီးအတြက္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္အေကာင္းဆံုး ကိစၥဟု႐ႈျမင္ေၾကာင္း သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး မိန္႔ၾကားသည္ကို ၾကားသိလိုက္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လူဦးေရ ၃၂၆သန္းရွိသျဖင့္ ဘာသာမဲ့လူဦးေရ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရထက္မ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလူဦးေရသည္ ၁၂၆ သန္းရွိသျဖင့္ ဘာသာမဲ့လူဦးေရ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရထက္ ၁ဝ သန္းမွ်သာ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လူဦးေရ ၆၅ သန္းမွ ဘာသာမဲ့လူဦးေရ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္တြက္ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္)တြင္ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဥပေဒကိုပါ ျပ႒ာန္းေပးထားသည္မွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔ကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး တို႔ကို ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။   ဒီမိုကေရစီ''စံ''ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရွာင္လိုက္ တိမ္းလိုက္ ယိုးဒယားအကထဲက သမင္လိုက္အကလို အသံုးေတာ္ခံေနၾကေသာ္ ျပည္သူတို႔ဘဝေရွ႕ခရီးမတြင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုသည္မွာလည္း ေမာင္ေမာင္ ေခၚေလ ထီး႐ိုးရွည္ရမည့္ အေနအထားမ်ဳိး မဟုတ္ေပ။

သို႔ျဖစ္၍ ဧရာဝတီ၊ ဂဂၤါ၊ ျမစ္ဝါႏွင့္ မစၥစၥပီျမစ္ေရၾကည္တို႔သည္ တည္ရွိရာေဒသႏွင့္ စီးဆင္းရာအရပ္ မတူညီၾကေသာ္ျငား ေသာက္သံုးသူတို႔အတြက္ ေအးခ်မ္း သန္႔ရွင္းေစမႈ ေပးစြမ္းရာတြင္ တူညီၾကသည့္ပမာ ကမၻာ့ျပည္သူတို႔ အေနျဖင့္ ကိုးကြယ္သည့္အယူဝါဒမတူ ကြဲျပားၾကေစကာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးဟူေသာ တူညီသည့္လမ္းေပၚတြင္  လက္တြဲေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါရန္ ျမဝတီက တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။    

Read 1089 times Last modified on Friday, 18 August 2017 11:43