SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဆားစားသုံးမႈႏွင့္ ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈ အစဥ္သတိျပဳ

Friday, 06 March 2020 14:02 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လူသားတုိ႔ေန႔စဥ္စားသုံးေနၾကေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ ဆားကုိ သင့္တင့္ေသာ အတုိင္းအဆႏွင့္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ျမန္မာမႈနယ္ပယ္၌ ဆားမပါေသာဟင္းကုိ ေပါ့ျပက္ျပက္ႏုိင္လွသည္ဟု ဆုိၾကေစကာမူ တန္ေဆးလြန္ေဘး ျဖစ္တတ္သည့္ သဘာဝအရ ရွိသင့္သည့္ အခ်ဳိးအစားထက္ပုိေသာ ဆားအသုံးျပဳမႈသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆုိးက်ဳိး ရရွိေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိ ထားၾကသည္။

အစားအစာမ်ားအတြင္း  ဆားပါဝင္မႈေၾကာင့္  ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျမင့္မားလာၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ႏွလုံးၾကြက္သား ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးခုန္႐ုတ္တရက္ ရပ္သြားျခင္း၊ ေလသင္တုန္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါတုိ႔ ျဖစ္ေစတတ္သည္။   ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားသည္   ပ်မ္းမွ်အသက္ ၄၉ ႏွစ္ အရြယ္ရွိသူ ၂၉၉၆ ဦးတုိ႔၏ ဆားစားသုံးျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရာ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆားစားသုံးမႈ ၃ ဒသမ ၇၃ ဂရမ္ရွိသူ၏   ႏွလုံးအတြင္းရွိအကန္႔မ်ား ပိုမုိႀကီးမားေစေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု ဆုိသည္။ ႏွလုံးအတြင္းရွိ အကန္႔မ်ား ပုိမုိႀကီးမားေစျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးၾကြက္သားမ်ားကို ဆြဲဆန္႔သည့္ အလားျဖစ္သြားရာမွ ႏွလုံးေသြးခုန္ႏႈန္း ပိုမုိျမန္ဆန္သြားသည္။ လူလတ္ပုိင္းအသက္အရြယ္ရွိသူမ်ား တစ္ေန႔တာ ဆားစားသုံးမႈ ပမာဏသည္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဇြန္းႏွင့္  ေလးပုံတစ္ပုံထက္ပုိ၍ စားသုံးရန္ မသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အသင့္စားသုံးႏုိင္ေသာ အစားအစာမ်ားကုိ စားသုံးပါက ဆားစားသုံးမႈ ပမာဏ မ်ားျပားႏုိင္ေၾကာင္း  သုေတသီမ်ားက သတိေပးထားၾကၿပီး ဆားအေလးခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၇၃ ဂရမ္သည္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္းႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟူ၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ  ႏွလုံးေရာဂါေဗဒဌာနက ထုတ္ေဝေသာ ဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေလသင္တုန္းႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကုိ ေလ့လာၾကရာ၌ ခႏၶာကိုယ္ ေအာက္ပုိင္းတုတ္ခုိင္သူ (pear -shaped)မ်ားက ခႏၶာကုိယ္တစ္ေျဖာင့္တည္းရွိသူ (apple-shaped) မ်ားထက္ ေသြးလည္ပတ္မႈ သင့္တင့္ေသာ အေနအထား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း Tubingen တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္တစ္ဦးက ေလ့လာေတြ႕ရွိ ထားသည္။ ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္ သင့္တင့္ေသာ အေနအထား ရွိသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ၾကေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔ငါးဦးအနက္ တစ္ဦးသည္ အျခားအသက္အႏၲရာယ္ရွိ ေရာဂါႏွင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမွာ  အဝလြန္သူအခ်ဳိ႕ထက္  သုံးဆမွ် ပိုမုိေၾကာင္း  ဆီးခ်ဳိေရာဂါ အမ်ဳိးအစား(၂)ႏွင့္  ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ ခံစားေနရသူ ၉၈၁ ဦးတုိ႔အား ေလ့လာရာမွ ေတြ႕ရွိခ်က္ကုိ အဆုိပါ ပညာရွင္က ေဖာ္ထုတ္ေရးသားထားသည္။

အယ္လ္လြိဳက္ေဆးဝါးလုပ္ငန္း (Lloyds Pharmacy) မွ ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားက လူတုိင္းတြက္တာ သတိျပဳစရာမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေဖာ္ျပၾကရာ၌ လူေလးဦးလွ်င္ တစ္ဦးသည္ ရက္လြန္ေဆးမ်ားကုိ အသုံးျပဳေနၾကသျဖင့္ ေပါ့ေစလုိလုိ႔ ေၾကာင္႐ုပ္ထုိး ေဆးအတြက္ ပုိေလးေနၾကရသည္။  သဘာဝသစ္ဥသစ္ဖုကုိ ထုတ္လုပ္ေသာ ေဆးဝါးျဖစ္ေစ၊  ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားေသာ ေဆးဝါးျဖစ္ေစ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး ရွိတတ္သည္ကုိ သတိမျပဳျခင္းႏွင့္ ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္ေဆးကုိ မေသာက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အနာတျခား ေဆးတျခား ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္ေဆးကုိ ေသာက္သည္ဆုိသည့္တုိင္ေအာင္ ေဆးပတ္လည္ေအာင္ မေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အနာေရာဂါမေပ်ာက္ဘဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ျဖစ္သည့္ ေဝဒနာခံစားၾကရသည္။ မိမိေသာက္မည့္ ေဆးျပားမ်ားကုိ အိမ္အတြင္းမွ အပူခ်ိန္ျမင့္ေသာ ေနရာႏွင့္ ေရေငြ႕ျပန္တတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထားျခင္းေၾကာင့္ ေဆးအာနိသင္ ျပယ္သြားသည့္အျပင္ အျခားဆုိးက်ဳိးကိုပါ  ခံစားရတတ္သည္။

ေဆးျပားသိမ္းဆည္းသည့္ ေနရာသည္ ကေလးမ်ားလက္လွမ္းမမီေသာ ေနရာျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

အနာႏွင့္ေဆးတည့္ေအာင္ ေပးသည့္ေဆးကို ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း မေသာက္ဘဲ သင့္သလုိႀကံဳသလုိ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္ ကာလတစ္ခုထက္ ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ကာလၾကာရွည္ ေသာက္ျခင္းသည္လည္း မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ သြားႏွစ္ႀကိမ္ တုိက္ေပးျခင္းသည္ သြားဖုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သြားတုိက္ၿပီး မိနစ္ ၃ဝ ၾကာၿပီးမွ အစားကုိ စားသင့္သည္။

မိခင္မ်ားသည္ ကေလးမ်ားကုိ ေဆးတုိက္ၾကရာတြင္ ေဆးပမာဏကို ဇြန္းႏွင့္ သတ္မွတ္ၾကျခင္းသည္   မသင့္ေလ်ာ္သည့္အျပင္ တန္ေဆးလြန္ေဘး ျဖစ္တတ္သည့္အတြက္ ကေလးမ်ား အသက္အႏၲရာယ္ ရွိႏုိင္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ  ဆားစားသုံးမႈသင့္တင့္ေသာ အေနအထား ရွိၾကေစရန္ႏွင့္  က်န္းမာေရးအတြက္  ေဆးဝါးသုံးစြဲၾကရာတြင္  အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ အထူးသတိထားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ထပ္ေလာင္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။  

Read 86 times Last modified on Friday, 06 March 2020 14:03