SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဆႏၵႏွင့္ဇြဲစိတ္ဉာဏ္တြဲ၍ ေအာင္ပြဲရၾကပါေစ

Wednesday, 11 March 2020 09:28 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယေန႔ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္ ၁၁ ရက္ေန႔သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ စတင္က်င္းပသည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ စာေမးပြဲျဖစ္ေပသည္။ မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ဘဝအတြက္ မိမိတို႔၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအေပၚ မူတည္ကာ လမ္းေၾကာင္းအသီးသီးသို႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ခရီးအစလည္း ျဖစ္သည္။ လူငယ္တို႔သည္ ေအာင္စိတ္ကိုေမြး၍ ေအာင္ျမင္မႈပန္းကို လွမ္းဆြတ္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ''ဝီရိယေတာကႎ နာမ ကမၼံ နသိဇၩတိ'' လံု႔လ၊ ဝီရိယရွိသူမွာ မၿပီးႏိုင္ေသာ အရာမရွိဟု ဆိုေပရာ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယႀကိဳးစားမႈျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကရန္ ျဖစ္ေပသည္။

ႀကိဳးစားမႈဟူသည္ ''ေအာင္ျမင္မႈရရန္အတြက္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈ၊ လံု႔လျပဳမႈ''ဟု ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ ဖြင့္ဆိုထားေလသည္။ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အားႀကိဳးမာန္တင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ႀကိဳးစားမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ႀကိဳးစားမႈ မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္မႈကို မည္သည့္အခါမွ ရမည္မဟုတ္ပါ။ ယေန႔တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၾကသည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ အတန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီး ေျမာက္ခဲ့သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ ၂၁ ရာစုကုိ ပညာေခတ္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားၾကကာ ေနရာတိုင္းတြင္ ''ပညာသည္သာ အခရာ၊ ပညာသည္သာ အဓိက''ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ ပင္မအရင္းအျမစ္ကို စိစစ္လွ်င္ အရင္းခံသည္ ပညာသာ ျဖစ္သည္။ ပညာျမင့္မွ တိုင္းျပည္တိုးတက္မည္။ တိုင္းျပည္တိုးတက္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ဂုဏ္တင့္ေပမည္။

''ပညာသမၼာ အာဘာနတၴိ'' ပညာႏွင့္တူေသာ အလင္းေရာင္သည္ မရွိပါ။ လူတိုင္းမွာ ပညာတည္းဟူေသာ ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ ရွိေနမွသာ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင့္၊မသင့္၊ ေတာ္၊ မေတာ္၊ ေကာင္း၊ မေကာင္း ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္းသည္ ပညာျဖစ္သည္။

မိဘတိုင္းက မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ပညာတတ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္ၾကသည္။ ဘဝခရီးလမ္းတြင္ ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေစခ်င္ၾကသည္။ ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးေသာသူ၏ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ျမတ္ေသာ အသက္ရွင္ျခင္းမည္ေပရာ ပညာဟူသည္ကား အျပစ္ႏွင့္ အက်ဳိးကို ခြဲျခားႏိုင္ျခင္းဉာဏ္ျဖစ္သည္။

ယေန႔စတင္ေျဖဆိုရမည့္ စာေမးပြဲသည္   သတိတရားလက္ကိုင္ထား၍   ဉာဏ္ခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ၿပိဳင္ပြဲဆိုေသာ္ မမွားႏုိင္ပါ။ သတိဟူသည္ မေမ့မေလ်ာ့၊ မေပါ့ဆျခင္းျဖစ္သည္။ ''သတိတမံ၊ ဉာဏ္ေျမကတုတ္၊ ပညာစြမ္းခြၽန္းသို႔အုပ္'' ဟူေသာစကားအတိုင္း စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ေမာင္မယ္မ်ား စာေမးပြဲခန္းမအတြင္းဝင္သည္မွ ျပန္ထြက္လာသည္အထိ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကပါေစ။ ေစ့စပ္ေသခ်ာျခင္း၊ စည္းကမ္းက်နျခင္းတို႔ျဖင့္ ဘာသာရပ္တိုင္္းကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ မိဘတို႔ကို ေက်းဇူးဆပ္ရာလည္း ေရာက္ေပသည္။

မိဘတိုင္းသည္ သားသမီးတို႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေရာက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ အျခားေသာ အတန္းမ်ားထက္ ပိုမိုဂ႐ုစိုက္ၾကရသည္။ စားေသာက္ေနထုိင္ သြားလာမႈကအစ က်န္းမာေရးအဆံုး ေန႔စဥ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသည္။ အခ်ိန္္မွန္အိပ္၊ အခ်ိန္မွန္စား၊ တစ္ေန႔သင္ခန္းစာကို တစ္ေန႔ေက်ညက္ေအာင္ရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရသည္။ ဆရာမ်ားသည္လည္း မိဘမ်ားနည္းတူ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကရသည္။ မိဘဆရာပူးေပါင္း ကေလးပညာ ေကာင္းဆိုသည္ ႏွင့္အညီ တက္ညီလက္ညီ ရွိၾကရသည္။ ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပရာ  စြမ္းရည္ထက္ျမက္ျမင့္မားေသာ လူငယ္မ်ားအျဖစ္  ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ပံ့ပိုးလ်က္ရွိရာ တပ္မေတာ္သည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္  ပညာေရးကိုအထူးအားေပးလ်က္ရွိေပရာ  တကၠသိုလ္ဝင္တန္းႏွင့္ နဝမတန္း ဘာသာစံုသင္႐ိုး အေထာက္အကူျပဳ သင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို MWD Variety Channel ႏွင့္  MWD Series Channel တို႔တြင္  ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္္ စက္တင္ဘာလ မွစတင္၍ ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့သည္မွာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာရည္ျမင့္မားေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈ အျပည့္ထားရွိကာ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲႀကီးကို ရာႏႈန္းျပည့္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္မည္ ဟူေသာစိတ္ျဖင့္ ဆႏၵႏွင့္ဇြဲစိတ္ဉာဏ္တြဲ၍ ေအာင္ပြဲရၾကပါ ေစေၾကာင္း  ျမဝတီက ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါသည္။   

Read 47 times Last modified on Wednesday, 11 March 2020 09:30