SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

လံုးစံုမ်ားစြာသတၲဝါ ခ်မ္းသာ ကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ

Thursday, 12 March 2020 08:47 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံသားအမ်ားဆံုး ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဂုဏ္ထူးဝိေသသႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ဘာသာသာသနာ ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္ ဟူ၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) ပုဒ္မ ၃၆၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ႏုိင္ငံသားအမ်ားဆံုး ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေန႔စဥ္ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာျမတ္သံုးပါးကို ရွိခိုးပူေဇာ္ကန္ေတာ့ေလ့ ရွိၾကသည္။ ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ဳိးျဖင့္ ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ဳိးအားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါး၊ ဝိပတၱိတရားေလးပါး၊ ဗ်သနတရားငါးပါးတို႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ မဂ္တရားဖိုလ္တရား  နိဗၺာန္တရားေတာ္ျမတ္ကို ရပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းၾကသည္။

လူသားတိုင္းႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး ရင္ဆိုင္ေနရသည္မွာ ကပ္သံုးပါးျဖစ္သည္။ ကပ္၏အဓိပၸာယ္မွာ ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုဗၻိကၡႏၲရကပ္သည္ သတၱဝါတို႔ ေလာဘတရားႀကီးမား လႊမ္းမိုးလာေသာအခါ ငတ္မြတ္ေဘး ဆိုက္ေရာက္ေသာကပ္ ျဖစ္သည္။ သတၲႏၲရကပ္သည္  သတၱဝါတို႔ ေဒါသတရားႀကီးမား လႊမ္းမိုးလာေသာအခါ လက္နက္ေဘး ဆိုက္ေရာက္ေသာကပ္ ျဖစ္သည္။ ေရာဂႏၲရကပ္သည္ သတၱဝါတို႔ ေမာဟတရားႀကီးမား လႊမ္းမိုးလာေသာအခါ ဆိုက္ေရာက္ေသာ ကပ္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ကမၻာ၏ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ လူတို႔၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟႀကီးမားမႈ မ်ားေၾကာင့္ ကပ္ေဘးပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံမွ စတင္ခဲ့ေသာ COVID-19 လတ္တေလာ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေသးပါ။ ၁၁-၃-၂ဝ၂ဝ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာမေတြ႕ရွိ ေသးေသာ္လည္း ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခါ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ အပါအဝင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ ၁၁ဝ ႏုိင္ငံတြင္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသျဖင့္  ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရာဂါကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး အခ်က္အလက္မ်ားအား တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ေၾကာင္းကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာဂႏၲရကပ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ေရာဂါေဘးဆိုးမက် ေရာက္ျခင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရဟန္းရွင္လူ အမ်ားစု၏ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာကုသုိလ္ေၾကာင့္ဟုဆုိႏုိင္သည္။ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ႏွင့္ သာသနာႏြယ္ဝင္ သီလရွင္အေပါင္းက ေန႔စဥ္အခ်ိန္ျပည့္နီးပါး ရတနသုတ္ေတာ္ကို ပူေဇာ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုပူေဇာ္မႈသည္ ျမန္မာသာမက ကမၻာတစ္ဝန္းလံုး ေအးခ်မ္းသာယာေရာဂါ ကင္းရွင္းရန္ ျဖစ္ေပသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း  ပါရမီ ၁ဝ ပါးက်င့္ႀကံ အားထုတ္ၿပီးမွ ေလာက၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ ဘုရားျဖစ္ျခင္းအက်ဳိးငွာ ပြင့္ေတာ္မူလာခဲ့သည္။ ရတနသုတ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ကပ္ႀကီးသံုးပါးေက်ာ္လႊားေစႏုိင္သည္။ ေဝသာလီျပည္တြင္ ကပ္သံုးပါး က်ေရာက္ေသာအခါ ထိုရတနသုတ္ေတာ္ကို ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္ မ်ားအေနျဖင့္ သတၱဝါအမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသလို လူပုဂၢဳိလ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း သာသနာေတာ္ေကာင္းက်ဳိးကို စဥ္ဆက္မျပတ္သယ္ပိုးလ်က္ရွိသည္။

ပိဋကတၱယေဆက၊ အဘိဓဇဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဘိဓဇအဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိက ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးအား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ား၏ သီတဂူေရ အလွဴေတာ္ ေရစက္ခ် အလွဴအခမ္းအနားကို ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္ ၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးရွိ သီတဂူအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝိပႆနာတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပသည္မွာ ဝမ္းေျမာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚအပ္ေပသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က   တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ   ဗုဒၶတကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ သီတဂူေရ အလွဴေတာ္ေငြမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး သာသနာေရး ဆိုင္ရာမ်ား ေလွ်ာက္ထားသည္။

''ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့သည့္ ဒါနကထာ၌ ေရအလွဴအက်ဳိး ၁ဝ ပါးကိုေဟာထားေၾကာင္း၊ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ ခ်မ္းသာႀကီးျခင္း၊ ခြန္အားဗလႀကီးမားျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာႀကီးမားျခင္း၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း၊ ေရာဂါဘယကင္းေဝးျခင္း၊ အေျခြအရံမ်ားျခင္း၊ ေရရွားပါးမႈဒဏ္မွ ကင္းေစျခင္းႏွင့္ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္ျခင္း ဟူေသာ ေရလွဴဒါန္းရျခင္း အက်ဳိးတရားမ်ားသည္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လွေသာေၾကာင့္ က်န္သည့္ ဒါနကုသိုလ္မ်ားမတူ ေရအလွဴကို ေရကုသိုလ္ဟု ေခၚေဝၚသံုးႏႈန္းရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ႀကီးက်ယ္မြန္ျမတ္လွေသာ ေရကုသိုလ္၌ တပည့္ေတာ္တို႔  တပ္မေတာ္မွ ပါဝင္လွဴဒါန္း ခြင့္ရသည့္အတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ ကုသုိလ္ပြားမ်ား ရပါေၾကာင္း'' တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူ အေပါင္းသည္ ရတနာျမတ္သံုးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး၊ တပ္မေတာ္သားတို႔၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ''လံုးစံုမ်ားစြာသတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ''ဟု ျမဝတီက ဆုမြန္ေတာင္းအပ္ပါသည္။   

Read 57 times Last modified on Thursday, 12 March 2020 08:48