SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏိုင္ငံေတာ္ကိုအလွဆင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ

Friday, 13 March 2020 08:54 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လူသားတို႔သည္ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ ေနၾကသည္။ လူႏွင့္လူခ်င္းအဆင့္အတန္းမီမီ စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ လူသားတုိ႔၏ ဘဝေပးတာဝန္ ျဖစ္သည္။ လူသားပီပီ ေလာဘေဒါသလံုးဝ ကင္းစင္ၾကသူမ်ားမဟုတ္။ သို႔ရာတြင္ ေလာဘကို လိုသည္ထက္လည္း မပိုေစသင့္ပါ။

ကိုယ္က်ဳိးလည္း ပါဝင္၊ အမ်ားအက်ဳိးကိုလည္း မထိခုိက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းမြန္သည္။ ကိုယ္က်ဳိးလည္းပါ၊ အမ်ားအက်ဳိးကိုလည္း ျဖစ္ထြန္းေစလွ်င္ကား ပို၍ေကာင္းမြန္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းသည္ ေလာဘမဟုတ္ မြန္ျမတ္ေသာဆႏၵျဖစ္သည္။

လူသားတို႔အတြက္ ေဒါသဟူသည္ မီးႏွင့္တူသည္။ မီးသည္ ပူေလာင္သည္။ ေဒါသမီးကို ရင္ဝယ္ပိုက္သူသည္ မိမိကုိယ္မိမိ အပူတိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ မီး၏အပူကို သူခံရသည္ထက္ ကိုယ္ကပို၍ခံရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒါသမီးကိုလည္း ႏိုင္သေရြ႕ႏွိမ္နင္းၿငႇိမ္းသတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒါသဟူသည္ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းျခင္း သေဘာျဖစ္၏။ စိတ္ညစ္ႏြမ္းမႈ၊ စိတ္ပ်က္မႈ၊ စိတ္မခ်မ္းသာမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ စိတ္ဆိုးမႈ၊ စိတ္ေကာက္မႈ စသည္တို႔သည္လည္း ေဒါသ၏ သေဘာျဖစ္သည္။ ေဒါသေၾကာင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ေဒါသေၾကာင့္ သူ႔အသက္သတ္မိျခင္း တုိ႔သည္ ေလာက၏ အလွကို ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ေဒါသထက္ပို၍ ဆုိးသည္က ေလာဘျဖစ္သည္။ ေလာဘဟူသည္ မိမိအတြက္ ကာမဂုဏ္အာ႐ံုတို႔ကို လိုခ်င္တပ္မက္မႈ သေဘာျဖစ္၏။ ေလာဘသည္ ရေလလိုေလအိုတေစၧသေဘာျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အခါမွ် ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈမရွိ။ နိဗၺာန္ကိုလိုခ်င္မႈ၊ တရားကိုလိုခ်င္မႈ၊ စာေပတတ္ခ်င္မႈ၊ ဆင္းရဲသူမ်ားကို ေပးကမ္းလိုမႈ စသည္တို႔ကား ေလာဘမဟုတ္ ဆႏၵသာျဖစ္သည္။ ေလာဘ၏ အနက္႐ႈိင္းဆံုးေသာ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ အလြန္အကြၽံခ်မ္းသာလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္လူမႈဘဝ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ၾကရာတြင္ သမၼာအာဇီဝက်ေသာ လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳျခင္းသည္ မိမိသူတစ္ပါးခ်မ္းသာမႈကိုရေစသည္။ ေကာင္းက်ဳိးတိုးပြားေစသည့္ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အလွဆင္ႏိုင္သူမ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာ ဆိုသည့္စိတ္ထားျဖင့္ ေလာဘႀကီးလြန္းျခင္းသည္ ေဒါသထက္ပိုမို ဆိုးရြားေပသည္။ ေဒါသထက္ ေလာဘကား ပိုမို၍ လူမ်ားစြာကို ေသေစႏုိင္သည္။ လူသားမ်ားကို လူၫြန္႔တံုးေစသည္။ ဤသည္ကား မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းဝယ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္ေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

စစ္ဆင္ေရးေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္ႏႊဲ၍ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္မွာ ယေန႔တုိင္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းခါးေက်းရြာႏွင့္ လြယ္ခမ္ေက်းရြာအနီး ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ား၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္မွ မတ္ ၁၁ ရက္အထိ တပ္မေတာ္၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအရ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ဳိးစံု ၁၂၄၉၇၇ဝဝဝ ျပား၊ ဘိန္းျဖဴ ၁၉၂ ဒသမ ၉၂ ကီလုိ၊ ဘိန္းညိဳ ၂၇၁ ကီလို၊ ဘိန္းျဖဴခဲ ၁ ဒသမ ၆ ကီလိုဂရမ္၊ ဘိန္းဆီခဲ ၁၆ ကီလို၊ ေဆးျပားအေၾကမႈန္႔ ၂ ဒသမ ၆၅ ကီလို၊ ဘိန္းစိမ္း ၁ဝ ကီလိုႏွင့္ ႈဃႏ ၄၃၃ ဒသမ ၅ ကီလိုဂရမ္ စုစုေပါင္းမူးယစ္ ေဆးဝါးမ်ား၏ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးမွာ ေငြက်ပ္  ၂၇၂  ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ခ်က္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း ၁၈၅ မ်ဳိး၏ ကာလတန္ဖိုးမွာ ေငြက်ပ္ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၂၇၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အလွဆင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကိုလိုနီေခတ္မွ စတင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အလွမ်ား ပ်က္ယြင္းခဲ့ရသည္။ ပါကစၥတန္ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးဟူေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ထြက္သည့္အမည္ဆိုးကို တပ္မေတာ္က အစဥ္တစိုက္ တိုက္ဖ်က္ေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးေလာဘသမားမ်ားေၾကာင့္ ခရီးေပါက္သင့္သေလာက္ မေပါက္ခဲ့ေပ။ စီးပြားေရးေလာဘသမားမ်ားအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားသာ အဓိက ျဖစ္ေနသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား လမ္းမွားေရာက္ေနျခင္း၊ မိသားစုမ်ား မ်က္ရည္ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ က်ေနရျခင္း၊ အရြယ္မတိုင္မီ မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားတျဖဳတ္ျဖဳတ္ ေၾကြလြင့္ေနရျခင္းတို႔သည္ သူတုိ႔ႏွင့္လားလားမွ် မဆိုင္သည့္ပမာ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒါသထက္ပိုမို၍ လူသတ္မႈ၊ လူေသမႈ က်ဴးလြန္ေနေသာ ေလာဘကား ေၾကာက္စရာေကာင္းလွသည္။ အရင္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ကိုလိုနီအေမြဆိုး၏ အႏၲရာယ္မီးသည္ ယေန႔တိုင္ ေတာက္ေလာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ကား အမ်ဳိးသားေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ ဆိုသည့္အတုိင္း ျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈဘဝ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေစေရးကို ထာဝရေရွး႐ႈ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ ရန္စြယ္အႏၲရာယ္ဟူသမွ်ကို တိုက္ဖ်က္လ်က္ရွိသည္။ လူသားတစ္ဦး သို႔တည္းမဟုတ္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေမြးဖြားသည္မွ ေသဆံုးသည္အထိ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာ ရွိေစခ်င္သည္။ လူတိုင္း၏ ဘဝကို သာယာလွပေစသလို ႏုိင္ငံေတာ္၏ အလွကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္လည္း ေလာဘသမားမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ လြတ္ကင္းေစေရးအတြက္ အသိတရားရွိရွိ၊ သတိတရားရွိရွိ သြားလာ ေနထိုင္သင့္ၾကသည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔အားလံုးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အလွဆင္ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပမည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ''ႏုိင္ငံေတာ္ကို အလွဆင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ''။   

Read 36 times Last modified on Friday, 13 March 2020 08:55