SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အေျပာမွန္ အလုပ္မွန္ အ႐ိုးခံ ႏွလုံးသား

Sunday, 15 March 2020 11:04 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္ ၁၅ ရက္)

တပ္မေတာ္သည္   နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊  ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး၊   လြတ္လပ္ေရးရရွိေရး   စေသာ တိုက္ပြဲေပါင္း၊ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရေသာ သမုိင္းေကာင္းအစဥ္အလာရွိသည္။ တပ္မေတာ္၏ မူလသေႏအစသည္ ဘီအိုင္ေအ ေခၚ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဘီအိုင္ေအဟုဆိုလိုက္ သည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ စြန္႔ဦးတီထြင္ တိုက္ပြဲ၀င္သူမ်ားဟု သိျမင္ၾကသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆံုးသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည္။ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးမႈတြင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ တို႔၏ ပေယာဂ(အားထုတ္မႈ၊ လံႈ႔ေဆာ္မႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ)ပါ၀င္ေၾကာင္း သမုိင္းတြင္ အထင္အရွားရွိခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသည္လည္း နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈအဓိကပါ၀င္သည္။

ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္၏အင္အားႏွင့္ ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းသူအင္အား ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေသာင္းက်န္းသူက အင္အားသာ လြန္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၇၃ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၇၀၀ ရြာမွာ ေသာင္းက်န္းသူတို႔ ႀကီးစိုးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမ္ၻာက ျမန္မာအစိုးရကို ရန္ကုန္အစိုးရဟုေလွာင္ေျပာင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က လြတ္လပ္ေရးရသည္မွ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္အထိ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရးတြင္ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႔ရဲ၊ မီးသတ္၊ သစ္ေတာ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၅၇၆၈ ဦး တိုင္းျပည္အတြက္အသက္ေပးလွဴခဲ့ရၿပီး ၃၈၅၀၀ ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ရန္သူအက်အဆံုးမွာ ၆၆၀၇၅ ဦးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ပစည္း သံုးကုေဋရွစ္သန္းကိုးသိန္း ေက်ာ္ခန္႔  ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေၾကာင္း   ထိုစဥ္က ျပည္ထဲေရးအတြင္း၀န္   သခင္ခ်စ္ေမာင္(ျမန္ေအာင္)၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ေျဖၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။ အလြန္တရာ အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေျပာမွန္ အလုပ္မွန္ အ႐ိုးခံႏွလံုးသားျဖင့္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏အာဏာစက္ တစ္ျပည္လံုးသို႔ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ကာလမ်ားသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ားျဖစ္သည္။ ပါတီစံုဟုဆိုေသာ္လည္း တစ္ပါတီတည္းကသာ မဲအသာစီးျဖင့္အႏိုင္ရေလ့ရွိသည္။

ဖဆပလသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းမွာ ထင္ရွားသည့္ အတြက္ ျပည္သူလူထု၏စိတ္တြင္ စြဲၿမဲေနသည္။ ထိုဖဆပလသည္ပင္ မညီမၫြတ္ႏွင့္ လူသိထင္ရွားသေဘာထား ကြဲသြားသည္။ သန္႔ရွင္းႏွင့္တည္ၿမဲဟူ၍ အမည္တြင္လာၿပီး ႏိုင္ငံ့ေကာင္းက်ဳိးထက္ မိမိတို႔၏အစိုးရအာဏာ ဆက္လက္တည္ၿမဲေရး ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးခိုင္ၿမဲေအာင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ ေသာအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲမည့္ အႏရာယ္ႀကံဳေတြ႕ရသည္။

တပ္မေတာ္သည္ကား ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္၊ ေလ့က်င့္ေရးတာ၀န္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရင္း ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္သည္။ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တစ္ရပ္လံုးကိုဒုကေပးေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။  ထိုစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အသက္ခႏာစြန္႔လႊြတ္ ခဲ့ရသည္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က တစ္ပါတီစနစ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏ အေျပာင္းအလဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႀကီးမားလာခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႐ိုးသားစြာ ဆႏေဖာ္ထုတ္ရာမွ ျပည္တြင္းျပည္ပ၏ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ အေရးအခင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အစိုးရတစ္ရပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏရားပ်က္ယြင္းသြားၿပီးေနာက္  တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ အရပ္ရပ္ကိုလႊဲေျပာင္းယူခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဦးတည္ခ်က္ မ်ားခ်မွတ္ကာ ၈၈ အေရး အခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရသည္။

ျမစ္ကူးေခ်ာင္းကူးတံတားႀကီးမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္း တာတမံမ်ား၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ တကသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းမင္းတရားႏွင့္ မင္းတုန္းမင္း တို႔၏ နန္းေတာ္မ်ား အစရွိသျဖင့္ ေရတြက္မကုန္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားစြာတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။

ျပည္သူတို႔ လိုလားေတာင့္တေနေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကအက်ဆံုးေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေဘးအႏ္ၲရာယ္က်ေရာက္လာလွ်င္ တပ္မေတာ္က ကူညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူ႔အတြက္ဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္““အေျပာမွန္  အလုပ္မွန္  အ႐ိုးခံ ႏွလံုးသား””ႏွင့္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ျမ၀တီက ေဖာ္ၫႊန္းလိုက္ရပါသည္။  

Read 176 times Last modified on Sunday, 15 March 2020 11:05