SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

မျဖစ္မီ ႀကိဳတင္တား ေကာလာ ဟလမ်ား

Monday, 16 March 2020 09:39 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္ ၁၆ ရက္)

ကို႐ိုနာဗုိင္းရပ္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈသည္ ေန႔စဥ္ပိုမိုမ်ားျပား လာသည့္အတြက္ ကို႐ိုနာ ဗုိင္းရပ္ကူးစက္မႈကို ကမာလုံး ဆုိင္ရာ ကပ္ေရာဂါအျဖစ္ ကမက်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ၁၁-၃-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္ကူးစက္မႈကို ကာကြယ္ ဟန္႔တားႏုိင္ရန္ လ်င္ျမန္သြက္လက္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကမ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ မတ္ ၁၄ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲအခ်ိန္ထိ ကမ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၃၆ ႏုိင္ငံ၌ ဗိုင္းရပ္ပိုးေတြ႕ရိွရၿပီး ကူးစက္ခံရသူ ၁၄၂၅၃၉ ခန္႔ ရိွကာ ၅၃၉၃ ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရာဂါကူးစက္မႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ျမင့္တက္လ်က္ ရိွေၾကာင္း ကမ က်န္းမာေရးအဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ထား သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမတႏုိင္ငံတြင္   ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ကူးစက္မႈ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့က်လ်က္ရိွၿပီး အျခား ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ထားေၾကာင္း သိရိွရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ အမ်ားအျပား ႐ုတ္တရက္ တစ္ၿပိဳင္နက္ေတြ႕ရိွလာႏုိင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြင္း ကူးစက္ျဖစ္ပြားႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခုကာလ အတြင္းလူစု လူေ၀းမ်ားျပား ရာေနရာမ်ားႏွင့္ပြဲလမ္းရိွရာေနရာမ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆုံးေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါရန္၊ အေျခ အေနအေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ မျဖစ္မေနက်င္းပရမည့္လူစုလူေ၀းႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ၾကပါရန္၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသူ ၏ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္းတုိ႔မွ ထြက္ရိွလာေသာ အမႈန္အမႊားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရာဂါကူးစက္ႏုိင္သျဖင့္ လက္ကို မၾကာခဏ ဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးရန္အတြက္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရ သို႔မဟုတ္ လက္သန္႔စင္ ေဆးရည္မ်ား စီစဥ္ထားရိွရန္၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားမက်င္းပမီ COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအား ၅မိနစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူေျပာၾကားရန္၊ အကယ္၍ ထုိသို႔ မလႊဲမေရွာင္သာ က်င္းပရပါက တက္ ေရာက္ သည့္ လူအေရအတြက္ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းပါးေစရန္ႏွင့္ ဖ်ားနာသူမ်ားႏွင့္ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါရိွသူမ်ား မလာေရာက္ေစေရး အစီအမံမ်ား တင္းက်ပ္စြာ ျပဳလုပ္ရန္၊ COVID-19 ေရာဂါသည္ အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားႏွင့္နာတာရွည္ေရာဂါ၊ ကင္ဆာ ေရာဂါအခံရိွသူမ်ား၌ ပိုမိုျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါ၍ ၎တို႔အား လူစုလူေ၀းမွ အတတ္ႏုိင္ဆုံးေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ႏွင့္ေရာဂါကာကြယ္ေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား စနစ္တက် လုိက္နာရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီး ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ေကာလာဟလသတင္းမွားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုအခါ မသမာသူမ်ားက  ျပည္သူမ်ားအား စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔ေစရန္ရည္ရြယ္၍လည္းေကာင္း၊ ထုိသို႔ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈအေပၚတြင္ မေကာင္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ထုတ္လို၍ လည္းေကာင္း ေကာလာဟလသတင္းမွားမ်ားကို  ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖန္တီးျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ ရိွေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီး ဌာနမွ  အသိပညာ ေပး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို  လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ႏွင့္  မွန္ကန္ေသာ က်န္းမာေရး အသိပညာမ်ားကို ေ၀မွ်ၾက ပါရန္ တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

ေကာလာဟလ ဆုိသည္မွာ အေျခအျမစ္မရိွေသာသတင္းျဖစ္သည္။ ေကာလာဟလသည္ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆုိးက်ဳိးကိုသာ ပြားေစသည္။ လူအမ်ားစုအတြက္ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစၿပီး လူနည္းစု သို႔မဟုတ္ လူတစ္စု အတြက္ ေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္ေစသည္။ ေကာလာဟလေၾကာင့္ ကုန္ပစည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္သြားေသာအခါ ေရာင္းသူမွာ အျမတ္အစြန္း ပိုမိုရေသာ္လည္း ၀ယ္ယူသုံးစြဲသူအတြက္ နစ္နာလွသည္။ ထုိ႔ထက္ ပိုမိုျမင့္မားစြာဆုိရလွ်င္ ေကာလာဟလသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးပ်က္သြားသည္အထိ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစသည္။

သာသနာေတာ္သကရာဇ္ ၆၁၇ ခုတြင္ သိရိေခတရာျပည္၌ တေကာင္းမင္း႐ိုး မင္းဆက္သားေျမးျမစ္ျဖစ္ေသာ သုမုႏရီမင္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ထုိမင္းမရိွလွ်င္ သားေတာ္အတိတ်ာမင္း၊ အတိတ်ာမင္းမရိွလွ်င္ ညီေတာ္ သုပညာနဂရ ဆိႏမင္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ရေသ့ၿမိဳ႕မည္ေသာသိရိေခတ္ၱရာျပည္တြင္ ဒြတေပါင္မင္းမွစ၍ သုပညာ နဂရဆိႏမင္းတုိင္ေအာင္ မင္းဆက္ေပါင္း ၂၅ ဆက္၊ ျပည္အသက္ကား ၆၀၇ တည္း။  ထုိသုပညာနဂရဆိႏမင္းလက္ထက္ တြင္ ဆန္ေကာသည္ေလတုိက္၍ ေလဟုန္ျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔ပ်ံတက္ေလလွ်င္ ဆန္ေကာရွင္က ငါ့ဆန္ေကာဟု ဟစ္ေအာ္၍ လုိက္သည္တြင္  ငဆန္ေကာ စစ္သည္ေရာက္ၿပီဟု တစ္ၿမိဳ႕လုံးအုတ္အုတ္ က်က္က်က္ထိတ္လန္႔ ထြက္ေျပးၾကလွ်င္ သုံးစုကြဲ၍ သိရိေခတရာပ်က္ေလသတည္းဟူ၍ ဇိနာလကၤာရမဟာဓမရာဇဂု႐ုတံဆိပ္ေတာ္ရ ရွင္စႏလကၤာျပဳျပင္စီရင္အပ္ေသာ မဏိ ရတနာပုံက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမွန္အားျဖင့္ ေကာလာဟလ ဆုိသည္မွာ ယုံၾကည္သင့္ေသာ သတင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း မသိနားမလည္သူ၊ ေၾကာက္ရြံ႕တတ္သူ၊ အမုန္းတရားရိွေနသူ၊ ကိုယ္က်ဳိးကိုေမွ်ာ္သူတို႔ေၾကာင့္ ေကာလာဟလလ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေန တတ္သည္။ မည္သည့္အရာကိုမဆို ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈျဖင့္ အႏုိင္ယူျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ ေကာလာဟလ မလာမီ အေျခအျမစ္ရိွေသာ သတင္းကိုအခ်ိန္မီ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ဳိး ရိွသင့္သည္။ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ေန႔စစ္ေရးျပအခမ္းအနားအား ေခတဆုိင္းငံ့ ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္မည့္ စိန္ရတုတပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခတဆုိင္းငံ့ ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ WHO ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာမွ COVID-19 ကူးစက္ျမန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာ ထုတ္ျပန္မွသာ  စိန္ရတု တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား က်င္းပႏုိင္ေရး  ဆက္လက္စီမံ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း အသိေပး ထုတ္ျပန္ထားသည္မွာ ေကာလာဟလကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈျဖင့္ တားဆီးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ။

Read 42 times Last modified on Monday, 16 March 2020 09:40