SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

မဂၤလာရွိေသာ ေန့ေပါင္းမ်ားစြာ

Wednesday, 18 March 2020 08:44 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္ ၁၈ ရက္)

ဗုဒဘာသာ ကလ်ာဏ ယု၀အသင္းႀကီး YMBA က မဂၤလာ တရားေတာ္ျပန္႔ပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၾကသည့္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူပုဂ္ၢဳိလ္မ်ားအား မဂၤလဓမဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ား ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္း ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္ အာဇာနည္လမ္းရွိ တပ္မေတာ္ ဓမာ႐ံု၌ က်င္းပသည္။ ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားကုိ ေအာင္ေမာင္း ၂၇ ခ်က္တီး၍ ဖြင့္လွစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဂမဟာ မဂၤလဓမေဇာတိကဓဇ ဘြဲ႕ရရဟန္းေတာ္မ်ား၊ မဟာမဂၤလဓမေဇာတိကဓဇ ဘြဲ႕ရရဟန္းေတာ္ မ်ား၊ အဂမဟာမဂၤလ ဓမေဇာတိကဓဇ ဘြဲ႕ရ လူပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၊ မဟာ မဂၤလ ဓမေဇာတိကဓဇဘြဲ႕ရ လူပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မဂၤလဓမေဇာတိက ဓဇဘြဲ႕ရလူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အသင္းနာယက၊ ဥက႒၊ ဒုတိယ ဥက႒ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူတို႔က ဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ား ဆက္ကပ္ခ်ီးျမႇင့္ၾကသည္မွာ မဂၤလာရွိေသာ သတင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

YMBA အသင္းႀကီးအေနျဖင့္ မဂၤလာဘြဲ႕ေတာ္မ်ားအား ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစတင္ခ်ီးျမႇင့္ပူေဇာ္ခဲ့ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၁ ႏွစ္အတြင္း အႀကီးျမင့္ ဆံုးဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ ““အဂမဟာ မဂၤလဓမေဇာတိကဓဇ””ဘြဲ႕ တံဆိပ္ေတာ္အား ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္ ၂၇ ဦး၊ ““မဟာမဂၤလ ဓမေဇာတိကဓဇ””ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ အား ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္လူပုဂ္ၢိဳလ္ ၁၀၈ ဦးႏွင့္ ““မဂၤလဓမ္ၼေဇာတိကဓဇ””ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္အား ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၁၈၈ ဦးတို႔အား ခ်ီးျမႇင့္ ပူေဇာ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔တပ္မေတာ္၏ အဦးအစ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ တပ္မေတာ္၏ သမုိင္းအစသည္ YMBA က ဆုိသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ တစ္မ်ဳိးသား လံုး၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ အစသည္ YMBA က ဟုေျပာႏုိင္သည္။ ယေန႔ ကမ္ၻာတစ္၀န္းရွိ ႏုိင္ငံအားလံုးသည္ မိမိႏုိင္ငံကုိ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ရသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ အဓိက က်ေသာ စြမ္းအားသည္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္(မ်ဳိးခ်စ္စိတ္)ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ဟု ဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးဆိုသည့္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အျမင္ျဖင့္ ျမင္ခ်င္ၾကသည္။ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ တတ္ၾကသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလံုး ျမန္မာစိတ္ေမြးၿပီး အမ်ဳိးနဲ႔ တိုင္းျပည္ကုိခ်စ္ရမည္၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အက်ဳိး၊ တုိင္းျပည္၏ အက်ဳိးကုိ သယ္ပိုးႏုိင္ရမည္ဟုဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ကမ္ၻာႀကီးတြင္ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါအလိုက္ ေခတ္စနစ္မ်ားမည္သို႔ပင္ေျပာင္းေစကာမူ အမ်ဳိး သားေရးစိတ္ဓာတ္ ကုိ အေျခခံ အက်ဆံုး အင္အားအျဖစ္ လက္ကုိင္ျပဳ ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ Make America Great Again ဆိုသည့္္ ေႂကြးေၾကာ္ခ်က္၊ ႐ုရွား၏ Great Russia ဆုိသည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားက သက္ေသျပေနသည္။ EU ႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီ ရင့္က်က္ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားပင္လွ်င္ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဦးတည္ေနသည္မွာ ထင္ထင္ ရွားရွား ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ သမုိင္းတြင္ နာၾကည္းစရာျဖစ္ရပ္သည္ လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ံႈးၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀အၾကာတြင္  ျမန္မာ့ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္မည့္ YMBA အသင္းႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ႔ YMBA အသင္း၏ဦးတည္ခ်က္မွာ အမ်ဳိးကို ခ်စ္ပါ၊ ဘာသာကုိ ေလးစားပါ၊ သာသနာ ကိုခ်ီးျမႇင့္ပါ။ ပညာကုိ အားေပးပါ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ဦးဘေဘ၊ ဦးေမာင္ႀကီး၊ ဦးဘရင္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္း၌ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ အေစာဆံုး အသင္းႀကီးကုိျပရလွ်င္ YMBA သာျဖစ္သည္။ ထုိအသင္းႀကီး၏ ရာသက္ပန္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နာယက တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား YMBA ၏ အျမင့္ဆံုး ဘြဲ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ အဂမဟာ မဂၤလ ဓမေဇာတိကဓဇ ဘြဲ႕ေတာ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ  ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ဧည့္ခန္း မေဆာင္၌ ျပဳလုပ္သည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာႀကီးပြား ျမင့္မားေရးကို အားသြန္ခြန္ စုိက္ေဆာင္ရြက္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အတြက္ ဤသို႔ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမွာ ““အတိုင္းထက္ အလြန္၊ တံခြန္ႏွင့္ ကုကား””ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာ နာယက ဥက႒ အဘိဓဇ မဟာရ႒ဂု႐ု အဘိဓဇ အဂမဟာသဒၶမၼေဇာတိက   အဂမဟာ ပ႑ိတ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေဒါက္တာ ဘဒကုမာရာ ဘိ၀ံသက မိန္႔ၾကား ေတာ္မူပါသည္။

အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာအတြက္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာ ေန႔ရက္မ်ားသည္ မဂၤလာ ရွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားျဖစ္သည္။ သုမဂၤေလာ အယံကာေလာ- ဤအခ်ိန္အခါသည္ အလြန္ေကာင္းျမတ္၍ မဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းသည္ သဗေလာက ဟိတၳာယ ဟူေသာ မဂၤလာပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ မေကာင္းေသာ ေဘးရန္ အေပါင္းမွ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ေနျခင္းသည္ သဗပါပ၀ိနာသနံ ဟူေသာ မဂၤလာအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကို ခ်စ္သူတိုင္း အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာ မကြယ္ ေပ်ာက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါရန္ႏွင့္ ထုိသုိ႔ေစာင့္ေရွာက္သူတိုင္းကို Young Men's Buddhist Association (YMBA) အသင္းႀကီးက ဂုဏ္ျပဳလ်က္ရွိသည္မွာ မဂၤလာ သတင္းေကာင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ မဂၤလာ ရွိေသာ ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ လာပါေစေၾကာင္း ျမ၀တီက ဆုေတာင္းအပ္ပါသည္။           

 

Read 31 times Last modified on Wednesday, 18 March 2020 08:46