SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အစစ အရာရာမွာ အဆင္ေျပ ၾကပါေစ …………

Thursday, 19 March 2020 12:23 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္ ၁၉ ရက္)

ဂါရေ၀ါစ နိ၀ါေတာစ ဟူသည္ ႐ိုေသထိုက္ေသာသူကို ႐ိုေသရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ လူႀကီးမိဘ သက္ႀကီး သူမ်ားကို ငယ္ရြယ္သူသားသမီးေျမးျမစ္မ်ားက ဂါရ၀ျပဳကန္ေတာ့သည့္အခါတိုင္း ““စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာ ရွိပါေစ၊ အစစ အရာရာမွာ အဆင္ေျပပါေစ”” ဟူေသာဆုေတာင္းသည္ ပါရွိၿမဲျဖစ္ေပသည္။ အစစအရာရာ အဆင္ေျပရန္မွာ ေငြေၾကးျပည့္စံုမႈသည္ အဓိကျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးျပည့္စံုမႈဆိုသည္မွာ မိမိ၏ ၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြကို မွ်တေအာင္ သံုးစြဲႏုိင္ၿပီး ၀င္ေငြက ထြက္ေငြထက္ ပိုမိုမ်ားျပားျခင္းျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ စီးပြားေရးက ကပ္လ်က္ ပါလာသည္။ စီးပြားေရးအဆင္ေျပမွ ေငြေၾကးေခ်ာင္လည္မည္။ ေငြေၾကး ေခ်ာင္လည္မွ အစစအရာရာ အဆင္ေျပၾက မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ျခင္းသည္လည္း အေျခခံအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္ သည္။ စီးပြားေရးျမင့္မားမွ လူေနမႈဘ၀ျမင့္မားေပမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုမွာ ႏုိင္ငံ့ လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိမွသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး ေပမည္။ ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေနမွသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ေနပါမည္။ တပ္္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထု အတြက္ျဖစ္ေပရာ ျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ပါ၀င္ကူညီျခင္း၊ ျပည္သူလူထု စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္ေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကူညီျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အစဥ္ ဦးထိပ္ထားလ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေခ်ာင္းဆံု ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ ဖမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုၿပီး ေဒသတြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား  သြားေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈသည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေဒသဆုိင္ရာအခ်က္ အလက္ႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး အေျခအေနကိုတင္ျပသည္။ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေလးဦးက ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက ေမာ္လၿမိဳင္-ေခ်ာင္းဆံုျမစ္ကူးတံတားႀကီးတည္ေဆာက္ေပးခဲ့မႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ ေပးမႈတို႔ေၾကာင့္ ဘီလူးကၽြန္း၊ ေခ်ာင္းဆံုေဒသလမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုိးတက္ လာေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ယေန႔တိုင္ ေက်းဇူးတင္ လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္  ေဒသ၏အဓိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း စိုက္ဧက ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္၌ စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိေရး လိုအပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုေဒသသည္ ယခင္က လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲသည္။ လူအသြားအလာ နည္း၍ စီးပြားေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တိုးတက္မႈေနာက္က်ခဲ့သည္။ ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမတည္ေဆာက္မီအခ်ိန္က ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုကိုပင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာသြားလာရသည္။ ယခုအခါ ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမ်ား မြန္ျပည္နယ္ အႏွံ႔တည္ေဆာက္ေပးထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္သည္ ေက်းလက္ေဒသဖြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၌ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ျမင္ေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။

ေဒသခံၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ““ေဒသမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆန္သည္ ေစ်းကြက္က လက္ခံႏုိင္ၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရ၊ ေျမ၊ မ်ဳိး၊ နည္း စသည့္အတိုင္း ေရ၊ ေျမေကာင္းရမည္၊ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းသည့္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မ်ား ျဖစ္ရမည္၊ စိုက္ပ်ဳိးမႈနည္း စနစ္မွန္ကန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပင္ပသုိ႔ စပါးေရာင္းမည့္အစား ေခတ္မီဆန္စက္မ်ား တည္ေဆာက္၍ ေစ်းကြက္ရသည့္ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ထြက္ပစည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းဆန္စက္မွ တိရစာန္အစာလည္းရရွိမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေမြးျမဴေရးကိုအေထာက္အကူျပဳေစေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွလည္း ကူညီ ေဆာင္ ရြက္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း”” ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ရန္ အဓိက အေရးႀကီးၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မွ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ မိမိကုိယ္တိုင္ပင္ ဆင္ျခင္ ထိန္းသိမ္း၍ ေနထုိင္စားေသာက္ၾကရန္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေစတနာ အမွာစကားပါးခဲ့သည္။

ကမာ တစ္၀န္းျဖစ္ပြားေနေသာ "Coronavirus Disease 2019" ေၾကာင့္ လူသား တို႔၏ က်န္းမာေရး ကို ထိခိုက္ ေနသည့္ အျပင္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈမွာလည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဤေရာဂါဆိုးႀကီး မက်ေရာက္ေစရန္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ထိခိုက္ေစ မည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရး တို႔ကို တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အစစ အရာရာမွာ အဆင္ေျပၾကပါေစေၾကာင္း ျမ၀တီက ဆုေတာင္းလ်က္ ရွိပါသည္။    

Read 34 times Last modified on Thursday, 19 March 2020 12:24