SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ကိုယ္႕အားကိုယ္ကိုး စီးပြားတိုး ေကာင္းက်ဳိးျဖာေဝ တို့တိုင္းျပည္

Saturday, 21 March 2020 09:52 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္  ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးဟူေသာစကားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည္။  ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးဟူေသာစကားႏွင့္အဓိပၸာယ္တူသည္မွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထဟူေသာစကားျဖစ္ သည္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထဟူသည္ ထူမွထသည့္ အဓိပၸာယ္မ်ဳိးသက္ေရာက္သည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕က မႏွစ္သက္ ၾကေပ။  ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ အမ်ားနားလည္ၿပီးျဖစ္သည့္ စကားျဖစ္၍ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရန္ မလိုသေလာက္ ရွင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး စကားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျခားနားျခင္းမရွိေသာ    အျခားစကားလံုး တစ္ခုမွာ''ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲ''ဟူေသာစကားပင္ျဖစ္သည္။

''ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ၊ ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲ''ဟူေသာစကားရပ္မ်ားသည္ မည္သည့္ အလုပ္ကိုလုပ္လုပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိအားတာဝန္ေပးအပ္လွ်င္ ၄င္းတာဝန္ကိုမေရွာင္လႊဲဘဲ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ရန္ ေဖာ္ျပပါစကားရပ္မ်ားကိုၫႊန္ျပထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မိမိကုိယ္မိမိယံုၾကည္မႈရွိမွသာ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးေသာစိတ္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းေဘးေနထိုင္သူသည္ ေရကိုေၾကာက္ေန ၍မျဖစ္ေပ။ ေရကူးတတ္မွျဖစ္မည္။ ေရကူးတတ္ေအာင္ သင္ရမည္။ ထို႔အတူ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ကားေမာင္းျခင္း တို႔   မျဖစ္မေနလိုအပ္လွ်င္  မတတ္တတ္ေအာင္ သင္ရေပမည္။  ဤသို႔   သင္ၾကားတတ္ေျမာက္သည္မွာ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေပသည္။

သူတစ္ပါးအေပၚအားကိုးအားထားျပဳတတ္သူသည္ ၾကာေသာ္ မိမိစြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းလာတတ္ သည္။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးစိတ္ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္သည္။ သူတစ္ပါးအကူအညီမပါလွ်င္ ဘာမွမလုပ္တတ္ျဖစ္ လာမည္။ ထိုသို႔ သူတစ္ပါးအားမွီခိုေနသူသည္ ေနာက္ဆံုး၌ သူတစ္ပါးကလာေရာက္ပံ့ပိုးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းမရွိလွ်င္ မိမိကုိယ္တိုင္ပင္ တစ္စံုတစ္ရာအားထုတ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳတတ္ေတာ့ေခ်။

သက္ရွိသတၱဝါတို႔တြင္ လူသည္ အသိဉာဏ္အရွိဆံုးျဖစ္သည္။ ဆင္ျခင္စဥ္းစာဉာဏ္လည္းရွိသည္ဥ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ်ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အမႈကိစၥႀကီးငယ္မွန္သမွ်ကို အက်ဳိးအေၾကာင္းဆင္ျခင္လ်က္ ေဆာင္ရြက္တတ္ ရန္ အေရးႀကီးသည္။  မည္သည့္ကိစၥမဆို အခက္အခဲမရွိ လြယ္လင့္တကူၿပီးေျမာက္ႏိုင္သည္ဟူ၍မရွိေပ။  ေလာက၌ခက္ခဲေလေလ အဖိုးတန္ေလေလျဖစ္သည္။ အဖိုးတန္ေလေလ လူတို႔၏စိတ္၌ ျမတ္ႏိုးေလေလျဖစ္ သည္ကိုေထာက္႐ႈေသာ္ လူတို႔၏သေဘာသည္ ခက္ခဲျခင္းကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္  ခက္ခဲျခင္းကိုမေၾကာက္ပါႏွင့္၊ ခက္ခဲျခင္းကိုမေရွာင္လႊဲပါႏွင့္၊ ခက္ခဲျခင္းကိုေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္နင္းမွသာ  ေအာင္ျမင္မႈရွိလာေပမည္။ အခက္အခဲမရွိဘဲ ေအာင္ျမင္မႈမရွိႏိုင္ေပရာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကုိး၍ ယံုၾကည္စိတ္အျပည့္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္သို႔ ခ်ီတက္သင့္သည္။

ကိစၥျမားေျမာင္လူတို႔ေဘာင္တြင္ လူမႈကိစၥဟူသမွ်သည္ ကိုယ္တိုင္ျပဳဖူး၊ ေတြ႕ႀကံဳဖူးမွသာလွ်င္ တတ္ ေျမာက္ႏိုင္သည္။ ကိုယ္တိုင္မျပဳဘဲ သူတစ္ပါးလုပ္ေဆာင္ေပးသျဖင့္ ကိစၥၿပီးေျမာက္ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္မွာမူ

မတတ္ေျမာက္ႏိုင္ေပ။ သူတစ္ပါးသာလွ်င္ တတ္ေျမာက္သြားေပမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မိမိသည္ တပည့္ဘဝမွ  မည္သည့္အခါမွ်႐ုန္းထြက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာစကားပံုတြင္ ''အက်ဳိးလိုလို႔ ေညာင္ေရ ေလာင္း ပတ္ထမ္း ေတြ႕'' ဟူေသာစကားပံုတစ္ခုရွိသည္။  တစ္စံုတစ္ခုေသာအက်ဳိးကိုေမွ်ာ္မွန္း၍ ေညာင္ေရပြဲကိုႏႊဲရာမွ  ပတ္မႀကီး ဝင္ထမ္းရသကဲ့သို႔ အက်ဳိးတစ္စံုတစ္ရာရမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္း၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခါမွ ထင္သလို ျဖစ္မလာဘဲ အဆိုးႏွင့္ႀကံဳရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၇၅ ႏွစ္ေက်ာ္က ဤကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး အမွန္တကယ္ရွိခဲ့သည္။ ေခတ္ကာလအားျဖင့္ ကိုလိုနီေခတ္ျဖစ္သည္။ ထီးက်ဳိးစည္ေပါက္ ကြၽန္ဘဝေရာက္ေနသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကယ္တင္ရန္ မ်ဳိးခ်စ္ လူငယ္ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႔သည္ ဂ်ပန္တို႔ထံမွ စစ္ပညာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(BIA) ကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ တပ္မ်ားႏွင့္အတူ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ကိုတိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ဂ်ပန္တို႔က ေရႊရည္စိမ္လြတ္လပ္ေရးေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာတို႔လိုခ်င္သည္က လြတ္လပ္ေရးအစစ္ ဂ်ပန္ေပးသည္ကအတု ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုလည္း အၿမဲေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈၿပီး ရန္လိုမုန္းထားျဖစ္ေနသည္။

သူတစ္ပါးအားကိုးအက်ဳိးမရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမွ ျဖစ္ေတာ့မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္ တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔အား ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူ အေပါင္းကလည္း အားတက္ သေရာျဖင့္ က်ရာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ မတ္လ ၂၇ ရက္ ေတာ္လွန္ေရးစတင္သည့္ေန႔ သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အျဖစ္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စတင္ရပ္တည္ခဲ့ေသာေန႔ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔မွစ၍ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသမိုင္းတြင္ အမွီအခိုကင္းေသာ၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔တုိင္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိးကို ထာဝစဥ္သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္  ''ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စီးပြားတုိး ေကာင္းက်ဳိးျဖာေဝ တို႔တိုင္းျပည္''အျဖစ္ ထာဝစဥ္ရွင္သန္ေနမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။  

Read 128 times