SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အတိတ္ ပစၥပၸဳန္ မွသည္ အနာဂတ္ဆီသုိ့

Tuesday, 24 March 2020 12:42 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာ့သမုိင္းကုိ ေရးသားေျပာဆုိၾကတိုင္း နာၾကည္းဖြယ္ေကာင္းေသာအတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားက မပါမျဖစ္ ပါလာသည္။ ေမ့ေပ်ာက္၍လည္းမျဖစ္ႏုိင္။  အတိတ္သည္ အနာဂတ္အတြက္ဆရာတစ္ဆူျဖစ္သည္။ အတိိတ္မွ သင္ခန္းစာကုိ ပစၸဳန္  တြင္အသံုးျပဳၿပီး အနာဂတ္အတြက္ေကာင္းမြန္ေသာအစီအမံျပဳလုပ္ရေပမည္။ အထူးသျဖင့္  တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး၏ လံုၿခံဳေရးျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔ သူ႔ကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ က်ဳိးေပါက္မႈ သည္လည္း ပါ၀င္သည္။

နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာတို႔၏စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးလွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းမ်ားကို အၿမဲရယူေနသည္။

မင္းလွခံတပ္၊ သေျပတန္းခံတပ္၊ အင္း၀ခံတပ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အီတလီအမႈထမ္းမ်ားထံမွ  အဂၤလိပ္တုိ႔ရရွိသကဲ့သုိ႔ စုဖုရားလတ္၏အပ်ဳိေတာ္ ဂရိ-ျမန္မာကျပား မက္တီကာလိုဂ႐ိုဒီအမ္ထရန္ (Mattic Calogreedy Amtran) မွတစ္ဆင့္ ျပင္သစ္-ျမန္မာ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာခ်ဳပ္မ်ား ရယူႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာတုိ႔ဘက္မွ  ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း   ႏုိင္ငံျခားသား အမႈထမ္းမ်ားထဲတြင္ အဂၤလိပ္၏ သူလွ်ဳိအျဖစ္  တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူမ်ား အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္။

ထုိစဥ္က ျမန္မာ အစိုးရထံတြင္ အမႈထမ္းေနသည့္ အီတလီလူမ်ဳိး ကိုမိုတိုႏွင့္ မုိလီနာရီတုိ႔သည္ မင္းလွႏွင့္ ေဂြးေခ်ာင္း ခံစစ္မ်ားက်ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ မင္းလွၿမိဳ႕အနီး၌ အဂၤလိပ္တုိ႔ထံ လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ေၾကာင္း ပိတ္ဆုိ႔ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းခံကတုတ္မ်ား တပ္စြဲသည့္ ပံုစံမ်ားပါရွိေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ တို႔အား ေပးအပ္ခဲ့သည္္။ ထုိ႔အတူ အီတလီလူမ်ဳိး ကပတိန္ တာစီလိုဟာေဘးရစ္ သည္လည္း ျမန္မာ ဘုရင္က ခန္႔ထားသည့္ အမႈထမ္း ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔အား အကူအညီေပးခဲ့သည့္ အျပင္ အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာတို႔အား ျပန္လည္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲသည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၁၄ ရက္သာၾကာသည္။ ၁၄ ရက္အတြင္း လြယ္ကူစြာ ခ်ီတက္ သိမ္းပိုက္ႏုိင္သည္မွာ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ တိက်ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတို႔ ဘက္မွ ေပါ့ေလ်ာ့ည့ံ့ျခင္း၊ သတိမမူၾကျခင္း၊ အလြန္းသည္ဟု ဆုိရေလာက္ေအာင္ပင္ ႐ိုးသားျခင္း၊ အရာ ထမ္း အမႈထမ္းမ်ားကို ယံုလြယ္ျခင္း၊ အားကိုးျခင္း၊ ဧည့္၀တ္ ေက်ပြန္ျခင္း၊ သေဘာေကာင္းလြန္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ သူခိုးကို ဓား႐ိုးကမ္း မိသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ သင္ခန္းစာယူဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။

႐ိုးသား၍သေဘာေကာင္းလြန္းျခင္းပင္ေလာ၊ ဧည့္၀တ္ေက်ခ်င္လြန္းျခင္း ပင္ေလာ၊ လံုၿခံဳေရးအသိ တရားကင္းမဲ့ လြန္းျခင္း ပင္ေလာ၊ အလြန္းႏုံလြန္းျခင္းပင္ေလာ မည္သုိ႔မွတ္ခ်က္ျပဳရမည္ မသိႏုိင္ေတာ့သည့္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုရွိခဲ့သည္။ ၎မွာ ရန္သူကို ထမင္းေကၽြးၿပီး သတင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိျဖစ္စဥ္မွာ မိမိတို႔ကုိ တိုက္ခိုက္ေတာ့မည့္ ရန္သူကုိ ဧည့္ခံႀကိဳဆုိ ေကၽြးေမြးၿပီး အေရးႀကီးလွသည့္ မိမိခံတပ္မ်ားအား လုိက္လံျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္- ျမန္မာတတိယစစ္ပြဲ၌ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ပရင္ဒါဂက္စ္သည္ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ၿဗိတိသွ်- ျမန္မာျပည္ တပ္မကုိ ကြပ္ကဲရန္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္ၿပီး အဂၤလိပ္-ျမန္မာနယ္စပ္ကုိ ေလ့လာရန္ သရက္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တြင္ရွိေနသည့္ ၀န္ရွင္ ေတာ္မင္း ခ်ားလ္ခေရာ့ စ၀ိတ္လည္း လုိက္ပါခဲ့သည္။ သရက္မွမင္းတုန္းၿမိဳ႕သုိ႔ ျမင္းႏွင့္သြားခဲ့သည္။ ပရင္ဒါဂက္စ္ႏွင့္ အဖဲြ႕သည္ ထုိခရီးစဥ္၌ ေတြ႕ျမင္သမွ် မလြတ္တမ္းပံုၾကမ္းေရးဆြဲသည္။

သရက္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေနစဥ္ ျမန္မာတို႔၏ အေရးပါလွေသာ ေဂြးေခ်ာင္းႏွင့္ မင္းလွခံတပ္မ်ားကုိေလ့လာရန္ အခြင့္အေရးရ သြားသည္။ သရက္ၿမိဳ႕ အဂၤလိပ္အေရးပိုင္ ပီးလ္ခ်ားသည္ ရာဇ၀တ္သား လဲလွယ္ေရးအတြက္ ေအာက္ျမစ္စဥ္၀န္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ မင္းလွၿမိဳ႕သို႔ သေဘၤာႏွင့္ သြားသည့္အခါ ပရင္ဒါဂက္စ္ကိုလည္း ေခၚသြားသည္။

မင္းလွေရာက္သည့္အခါ  ေအာက္ျမစ္စဥ္၀န္က မင္းလွခံတပ္ကုိလုိက္လံျပသသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ေဂြးေခ်ာင္း ခံတပ္ ကုိပါ လုိက္လံျပသခဲ့သည္။ ထုိမွ်သာမက အဆုိပါ အဖဲြ႕အားပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ေသးသည္။ ပရင္ဒါဂက္စ္ ရန္ကုန္ျပန္ ေရာက္သည့္အခါ မင္းလွခံတပ္ တည္ေဆာက္ထားပံုကို အတိအက် ေရးဆြဲၿပီး မည္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ ရမည္ဆုိသည့္ အစီအစဥ္ကုိ အထက္သုိ႔တင္ျပ အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတုိ႔ စစ္႐ံႈးခဲ့ေလသည္။ အတိတ္မွ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ယေန႔လူငယ္မ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာျဖစ္ပါေၾကာင္း ျမ၀တီက မီးေမာင္း ထုိးျပလုိက္ပါ သည္။  

Read 27 times Last modified on Tuesday, 24 March 2020 12:43