SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

တာဝန္သိမႈ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

Wednesday, 25 March 2020 09:24 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိက အက်ဆံုးေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း အားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အား ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာလွ်င္ တပ္မေတာ္က ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟူ၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) အခန္း(၇)တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္အတူ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳတုိင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ စစ္မက္ေဘး၊ သဘာဝေဘး မ်ား က်ေရာက္သည့္ အခါတုိင္း တပ္မေတာ္သားတို႔ အခ်ိန္မဆုိင္း ေရာက္ရွိကူညီသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆုိလွ်င္လည္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ားအလိုက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို နယ္လွည့္ေဆးကုသေရး အဖဲြ႕မ်ား ေစလႊတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ထူးထူးျခားျခား ေပၚေပါက္လာေသာ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါမွာ COVID-19 ျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖဲြ႕က ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ တစ္ကမၻာလံုး ကူးစက္ႏုိင္ေသာေရာဂါ (Pandemic)အဆင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အေရးေပၚ အေျခအေနအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ရသည္။ ထိုေရာဂါစတင္ ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ စည္စည္ကားကားခမ္းခမ္းနားနား က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ စိန္ရတုတပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားကိုပင္ ထိုကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ဆုိင္းငံ့ထားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ COVID-19 ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ေရာဂါကာကြယ္ကုသေရး အေထာက္အကူျပဳေဆးႏွင့္ ေဆး ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း၊ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္  အ႐ိုးေရာဂါ အထူးကု ေဆး႐ံုႀကီး၌ မတ္ ၂၃ ရက္ကက်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး  အလွဴေငြမ်ား  လက္ခံရယူခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ''တပ္မေတာ္မွလည္း အဆိုပါေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနမ်ားကို မျပတ္ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ကူးစက္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတုတပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားကို ဆုိင္းငံ့ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားေနေသာ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကုသသည့္ Chloroquine ေဆးအား ကုသမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ရာ အေထာက္အကူ ရရွိသည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း၊ ၄င္းေဆးသည္ တပ္မေတာ္၌ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကုသေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ အရန္ထားရွိသည့္ ေဆးမ်ားအနက္မွ ထုတ္ႏုတ္၍ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအလုိက္ နယ္စပ္ေဒသၿမိဳ႕မ်ားရွိ ေဆး႐ုံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေပးအပ္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း'' ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္အားေပးလုိသည့္ အလွဴရွင္မ်ားကလည္း (COVID-19) ေရာဂါကုသေရး အေထာက္အကူျပဳေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းၾကသည္မွာ ဝမ္းသာဖြယ္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါတစ္ခုကုိ ကုသျခင္းထက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းက ပုိမုိ၍ ထိေရာက္သည္။ ေရာဂါကာကြယ္ေရးတြင္လည္း ျပည္သူအားလုံး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈရေပမည္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမိသားစုမ်ား အားလုံး  သိရွိလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္  ေရာဂါကာကြယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ လက္ေဆးနည္း၊ Mask တပ္ဆင္ အသုံးျပဳနည္းမ်ားႏွင့္ ေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကုိလည္း ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ သတင္းစာတုိ႔တြင္ ေန႔စဥ္မျပတ္ ေဖာ္ျပေပးလ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္ကိစၥရပ္တြင္မဆုိ  စည္းစနစ္က်နစြာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္သည္။ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားလာပါက ကုသေပးႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လုံး အေနျဖင့္ အေရးေပၚလူနာအတြက္ စုစုေပါင္း ၂၄ ခုတင္ႏွင့္ ေရာဂါပုိးေတြ႕ရွိ လူနာမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း ၇ဝ၈ ခုတင္ကုိ ႀကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး လုိအပ္ပါက လူနာခုတင္ ၄၅၂ ခုတင္ကုိ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ေရး ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ သံသယရွိ လူနာမ်ားကုိ သီးျခားေစာင့္ၾကပ္ ကုသႏိုင္ရန္အတြက္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားရွိ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ အထူးၾကပ္မတ္ ကုသရန္ ခုတင္ ၁၃ဝ ႏွင့္ သံသယေစာင့္ၾကည့္ လူနာကုသရန္ အတြက္ ၁ဝဝ၁ ခု တင္ျပင္ဆင္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားလာပါက ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆးဝန္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕ရွိ ပါရဂူ/ေဆးမွဴး၊ သူနာျပဳ/ ကြၽမ္းက်င္သူ၊ သူနာျပဳ (အျခားအဆင့္)မ်ားကုိ အသင့္စုဖြဲ႕ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိမွ်မက တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ားမွ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေထြေထြေရာဂါ အထူးကုေဆး႐ုံႀကီး (ေဝဘာဂီ)သို႔ ေငြက်ပ္ ၂၅ သိန္းတန္ဖုိးရွိ ေရသန္႔စက္တစ္လုံးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၁၄၄၇ သိန္းေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ (COVID-19) ေရာဂါကုသေရးအေထာက္အကူျပဳေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ကုိလည္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး က်န္းမာခ်မ္းသာေစေရးအတြက္  ေမတၱာေစတနာ အျပည့္ထားလ်က္  တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ၫႊြန္းဆုိ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။     

Read 77 times Last modified on Wednesday, 25 March 2020 09:26