SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အခက္အခဲကိုေက်ာ္ ျပည္သူ့အတြက္ တပ္မေတာ္

Saturday, 28 March 2020 10:00 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကမၻာ့သမိုင္းကို ေလ့လာလွ်င္ ၂ဝ ရာစုအစဦးပိုင္း ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမကမၻာစစ္ ျဖစ္ပြားသည္။ ပထမကမၻာစစ္တြင္ ႏွစ္ဖက္အက်အဆံုးမွာ စစ္သည္ ရွစ္သန္းမွ်ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္စစ္ပြဲမျဖစ္ေစရန္ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္ အသင္းႀကီးကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ပထမ ကမၻာစစ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အတြင္း ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္၊ အီတလီတို႔ကတစ္ဖက္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဆိုဗီယက္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က တစ္ဖက္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ျဖစ္ၾကျပန္ရာ ထိုစစ္ပြဲကို ဒုတိယကမၻာစစ္ပြဲဟု ေခၚသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအား အဏုျမဴဗံုးႀကဲခ်ျခင္းျဖင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့သည္။  ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်အဆံုးမွာ  စစ္သည္  ငါးသန္းႏွင့္ ျပည္သူ သန္း ၄ဝ မွ်ရွိခဲ့သည္။

ပထမကမၻာစစ္ထက္ ဒုတိယကမၻာစစ္မွာ လူအေသအေပ်ာက္ မ်ားျပားခဲ့သည္။ လူအမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း  ေသေက်ပ်က္စီးႏိုင္ေသာ အဏုျမဴလက္နက္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ကမၻာစစ္ႀကီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မျဖစ္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးအတြက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ႈံးမႈကာလ၌ ကမၻာစစ္ႀကီး ႏွစ္ႀကိမ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္၏ အစပိုင္းတြင္ ဖက္ဆစ္စနစ္ က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက အႏုိင္ရရွိၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ အဆံုးတြင္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ား ျပန္လည္အႏုိင္ရခဲ့သည္။

ျမန္မာ့မ်ဳိးခ်စ္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္အခက္ ဗမာ့အခ်က္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္  တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။  ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၊ ဆင္းရဲသားဝံသာႏုအဖြဲ႕၊ ငါးပြင့္ဆုိင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အဖြဲ႕တို႔ ပါဝင္ေသာ ''ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း''ကို ဖြဲ႕စည္းသည္။ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္လူငယ္၃ဝ တို႔အား ဟိုင္နန္ကြၽန္းသို႔ ေစလႊတ္၍ ျမန္မာ့အေရးကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ စစ္ပညာ သင္ၾကားေစခဲ့သည္။

ျမန္မာလူငယ္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႔သည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္တို႔တြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌  ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေပးကာ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳၿပီး ေသြးေသာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (BIA) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ေမာ္လၿမိဳင္စစ္ေၾကာင္း၊ ထားဝယ္စစ္ေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ႕၊ အတြင္းသူပုန္တပ္ဖြဲ႕ ဟူ၍ စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ား ျဖန္႔ၿပီး ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္တို႔က ကတိမတည္ျခင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း၊ ျပည္သူလူထုကို ဖက္ဆစ္ပီသစြာ မတရားညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ လက္တြဲ၍ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရာက္ခဲ့ရျပန္ေလသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ရရွိသည္။ ထိုစဥ္က ၿဗိတိသွ်ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ျပေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ဘက္အာဏာပိုင္တို႔သည္ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကို တရားမဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာၿပီး ဖ်က္သိမ္းရန္ ႀကံရြယ္ခဲ့ေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က ၿဗိတိသွ်အုပ္စိုးမႈကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္သူမ်ားအျဖစ္ တရားစြဲၿပီး ဖမ္းဆီး အေရးယူလိုၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ထုိစဥ္က မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ စုစည္းညီၫြတ္ေသာ အင္အားႏွင့္  တိုင္းတစ္ပါးအုပ္စိုးမႈကို  တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္လိုသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ၿဗိတိသွ်တို႔သံုးသပ္မိ၍ လက္လြတ္စပယ္ မျပဳလုပ္ရဲျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသဆုိင္ရာ မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ စစ္ေသနာပတိ  ေမာင့္ဘက္တန္က ''မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ယင္းတို႔သေဘာအေလ်ာက္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရန္သူဂ်ပန္မ်ား ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့သည္။ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို တရားမဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာၿပီး လက္နက္သိမ္းကာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးမည္ဆိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ပူးတြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားမည့္အေရးကို ရင္ဆိုင္ရေပမည္''ဟူ၍ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေမ ၁၄ ရက္တြင္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီး မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကို မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕က အသိအမွတ္ျပဳရသည္။ အကယ္၍သာ ထိုစဥ္က စစ္ေသနာပတိ ေမာင့္ဘက္တန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားကာ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါက မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ေခါင္းငံု႔၍ ခံေနၾကမည္ မဟုတ္သည္မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ ေသခ်ာသည္။ ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ တစည္းတလံုးတည္း၊

တစ္သားတည္းရွိမႈကို ၿဗိတိသွ်တို႔ သိျမင္ၾကသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္မွစတင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ ယခုအခါ စိန္ရတုတုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚသည္မွ ယေန႔တုိင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရသည္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္သည္ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္သာျဖစ္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႔အတြက္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ တည္း။   

Read 61 times Last modified on Saturday, 28 March 2020 10:01