Print this page

သက္ရွည္က်န္းမာျပည္ျမန္မာ ေရာဂါကာကြယ္ပါ

Sunday, 29 March 2020 10:32 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါျဖစ္သည့္ COVID-19 ကူးစက္ျမန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၉ ႏုိင္ငံကုိ ကူးစက္ျပန္႔ပြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ခါနီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ဟူေပျပည္နယ္ ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း  ယခုအခါ ေရာဂါကူးစက္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္ COVID-19 ကူးစက္ခံရသူထပ္မံေတြ႕ရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း မတ္ ၂၅ ရက္ေန႔ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားအရသိရွိရၿပီး ဟူေပျပည္နယ္တြင္လည္း ဗုိင္းရပ္ကူးစက္ခံရသူထပ္မံမေတြ႕ရွိ ေၾကာင္း ဟူေပျပည္နယ္က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္က မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္ခံရေသာ အီတလီႏုိင္ငံတြင္ အေသအေပ်ာက္ႏႈန္း သည္ ဝူဟန္ထက္ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္။ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္ (COVID-19) ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လူေပါင္း ၂၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၃ ဘီလီယံခန္႔အား ခရီးသြားလာမႈတားျမစ္ထားရသည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ မ်ားမွေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ကုိ႐ုိနာ ဗုိင္းရပ္ (COVID-19) အႏၲရာယ္ကို ပူးေပါင္းတုိက္ဖ်က္ရန္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တုိနီယုိ ဂူတာရက္စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာကပ္ေရာဂါ(Pandemic) အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္ (COVID-19) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမရွိေစေရး အတြက္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္က အမ်ဳိးသားအဆင့္သတ္မွတ္၍ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ မတ္ ၂၈ ရက္အထိ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ COVID-19 ေရာဂါပုိးရွိသူရွစ္ဦးရွိေနသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေရာဂါထပ္မံ မျဖစ္ေစေရးမွာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးတြင္တာဝန္ရွိေပသည္။  ကိုယ္စီကုိယ္စီက်န္းမာေရးအသိ၊ သတိျဖင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္က ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါး ၅၈ မ်ဳိးအသင့္ျပင္ထား သည္။ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ားက COVID-19 ကုသေရးအတြက္ စုစုေပါင္းတန္ဖုိး ေငြက်ပ္ သိန္းကုိးေထာင္ေက်ာ္ဖုိးလွဴဒါန္းသည္။ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ကုသေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္  အင္အားအျပည့္အစုံႏွင့္ ေဆး႐ုံႀကီး  ၁၇ ႐ုံ  အသင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီး  နယ္စပ္ ဂိတ္ဝင္ေပါက္မ်ားအတြက္ အစုိးရမွ အကူအညီ ေတာင္းခံလာပါက အကူအညီေပးရန္ အသင့္ျဖစ္ေန သည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျမဝတီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေန႔စဥ္ ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိလုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ရန္ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားကို ေဖာ္ျပ ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမွာ စနစ္တက်လက္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ စနစ္တက် လက္ေဆးရန္အတြက္ သ႐ုပ္ျပပုံမ်ားႏွင့္ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ တပ္တုိင္း၊ ႐ုံးဌာနတုိင္းတြင္လည္း ေရသန္႔၊ ဆပ္ျပာ၊ တစ္ရွဴးလိပ္မ်ားထားရွိေပးထားသည္။ လက္ကုိဆပ္ျပာႏွင့္အနည္းဆုံးစကၠန္႔ ၂ဝ ၾကာေအာင္ မၾကာခဏ ေဆးေပးရန္၊ မ်က္လုံး၊ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္တုိ႔ကို မသန္႔ရွင္းေသာလက္ႏွင့္မထိမိေစရန္၊ ေနမေကာင္းသူမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ မေနၾကရန္၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္မီတာ(၃ ေပ)ခန္႔အကြာမွာေနရန္၊ ေနမေကာင္းလွ်င္ အိမ္မွာေနရန္၊ ဖ်ားနာ၊ ေခ်ာင္းဆုိး၊ အသက္ရွဴက်ပ္ျဖစ္လွ်င္ နီးစပ္ရာေဆးခန္းျပၿပီး ေရာဂါမျပန္႔ေအာင္ ႏွာေခါင္းစည္း အသုံးျပဳရန္၊ ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆုိးျဖစ္လွ်င္ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းကုိ တစ္႐ွဴးႏွင့္ကာရန္ သုိ႔မဟုတ္ တံေတာင္ဆစ္ေကြးႏွင့္ ကာၿပီးေခ်ာင္းဆုိးရန္ စသည္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ လူတုိင္းသည္က်န္းမာစြာအသက္ရွင္လုိၾကသည္။ က်န္းမာျခင္း သည္လာဘ္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ျမန္မာဆုိ႐ုိးစကားတြင္ အသက္ဉာဏ္ေစာင့္ဆုိစကားရွိသည္။ အစားအေသာက္ အေနအထုိင္ကို ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္စားေသာက္ေနထုိင္တတ္မွသာ အသက္ရွည္မည္ျဖစ္သည္။ ''အုိနာေဘးႀကီး၊ ဖိစီးေႏွာင့္ယွက္၊ မႏွိပ္စက္ေအာင္၊ အသက္ဉာဏ္ေစာင့္၊ ေရွးယေခါင့္က၊ သူေဟာင္းစကား၊ ၿမဲမွတ္သားတည့္''ဟူေသာစာဆုိႏွင့္အညီ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက မိမိအသက္ကုိ မိမိ၏အသိဉာဏ္ျဖင့္ ေမြးျမဴ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာျပည္သူ လူထုအေပါင္းသည္ ကူးစက္ျမန္ အဆုတ္ေရာင္ ကမၻာ့ကပ္ ေရာဂါျဖစ္ေသာ COVID-19 ေရာဂါေဘးမွ ကင္းေဝးေစေရးအတြက္ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ က်န္းမာေရးအသိျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ၾကပါရန္ႏွင့္ျဖစ္လာပါကလည္း ေရာဂါထပ္မံကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါရန္ အသိေပး

ေရးသားလုိက္ပါသည္။   

Read 236 times