SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အၿမဲအသင့္ ရွိေနသည့္ ျပည္သူ့အတြက္ၾကက္ေျခနီ

Friday, 08 May 2020 09:39 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အၿမဲအသင့္ ရွိေနသည့္ ျပည္သူ့အတြက္ၾကက္ေျခနီ

 

ႏွစ္စဥ္ေမ ၈ ရက္သည္ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီေန႔ျဖစ္ေပသည္။ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို လူမႈဒုကၡမ်ားကိုတားဆီးရန္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရပါကလည္း ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  စစ္ပဲြမ်ား၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ ေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ၀ါဒေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၌လည္းေကာင္း ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ ၾကားေနလ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေရးဆႏၵ အလ်ဥ္းမရွိေသာ  ေစတနာ့၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးတြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အက်ဳိး ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္သည္။

ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်သည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဆင္းရဲဒုကၡ နည္းပါး သက္သာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈ၊ လူတန္းစား၊ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ခဲြျခားျခင္းမရွိပါ။ ၾကက္ေျခနီသည္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရ၏အရန္အင္အားသဖြယ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာလ်က္ မိမိ၏လြတ္လပ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း တစ္ခုတည္းေသာၾကက္ေျခနီ သို႔မဟုတ္ လျခမ္းနီအသင္းအျဖစ္ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လူတိုင္းပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။

ၾကက္ေျခနီအစသည္ ဆိုဖာရီႏိုစစ္ပဲြကျဖစ္ေပသည္။ အီတလီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း လြမ္ဘာ ဒီေဒသရွိ ဆိုဖာရီႏို၌ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၁၅ နာရီၾကာျမင့္ခဲ့ကာ ၁၉ ရာစုအတြင္း ေသြးထြက္သံယိုမႈအမ်ားဆံုးေသာစစ္ပဲြမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၾသစႀတီးယန္းတို႔တိုက္ခိုက္သည့္စစ္ပဲြျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ရာရသူႏွင့္ေသဆံုးသူ ၄၀၀၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့သည္။ ဟင္နရီဒူးနန္႔သည္ တတိယေျမာက္ နပိုလီယန္အားေတြ႕ဆံု ရန္သြားေရာက္စဥ္ ဆိုဖာရီႏို စစ္ေျမျပင္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ စစ္ပြဲတြင္ျပဳစုသူကင္းမဲ့ေနေသာ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ဒဏ္ရာရ စစ္သည္မ်ားအား ရင္နင့္ဖြယ္ေတြ႕ျမင္ရၿပီးေနာက္ ဟင္နရီဒူးနန္႔သည္ လာရင္းကိစၥကို ေမ့ေပ်ာက္ကာ စာနာစိတ္ျဖင့္ကူညီျပဳစုခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ဟင္နရီဒူးနန္႔သည္ ဆိုဖာရီႏိုသတိရဖြယ္စာအုပ္ကိုေရးသားခဲ့ၿပီး စစ္ပဲြ၏ အနိ႒ာ႐ံုမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စစ္ေျမျပင္တြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားအား ဥေပကၡာမျပဳဘဲ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ စစ္တပ္ေဆးအဖဲြ႕မ်ားကို ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ဖဲြ႕စည္းထားရွိရန္ႏွင့္ ယင္းေဆးအဖဲြ႕မ်ားအား ၾကားေနအဖဲြ႕အျဖစ္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းေရးသား ထားရွိသည္။ ၁၈၆၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၉ ရက္တြင္ ဂ်ီနီဗာလူထုဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးအသင္းဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဂတ္စေတာ့မြိဳင္နီယာဦးေဆာင္၍ ေဒါက္တာသီအိုမြိဳင္နီယာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဟင္နရီဒူး ေဖာ၊ ေဒါက္တာလူး၀စ္အပီးယားႏွင့္ဟင္နရီဒူးနန္႔တို႔ပါ၀င္ေသာ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ (အိုင္စီအာစီ)ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

ပထမဆံုးကမၻာ့ၾကက္ေျခနီေန႔အျဖစ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေမ ၈ ရက္ ဟင္နရီဒူးနန္႔၏ေမြးေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီအသင္းမ်ားဖယ္ဒေရးရွင္းမွ အခမ္းအနား စတင္ က်င္းပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းကို ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ရာ ယခု ဆိုလွ်င္ စိန္ရတုကာလကိုလြန္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏  ပင္ကိုစ႐ိုက္ျဖစ္ေသာ ၾကင္နာ သနားစိတ္၊ ႐ိုင္းပင္းကူညီလိုစိတ္၊ ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းလိုစိတ္တို႔သည္ ျမန္မာမႈ နယ္ပယ္တြင္ ေရွးအစဥ္အဆက္ကပင္ ကိန္းေအာင္းလ်က္ရွိေနသည္။ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ ထားမႈဆိုသည့္  က႐ုဏာတရားသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔အတြက္ အထူးတလည္ မဟုတ္ဘဲ  လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြင္း ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ လူမႈ၀တၱရားအျဖစ္ရွိ ေနခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္အားရွင္မ်ား ကို အေျခခံကာ ဖဲြ႕စည္းထားေသာအသင္းျဖစ္သလို လူထုလူတန္းစားအလႊာစံုပါ၀င္ေသာ လူမႈ က႐ုဏာ အသင္းလည္းျဖစ္သည္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကို အေလးေပးေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈအသိုက္အ၀န္းတြင္ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈေလ်ာ့ပါးေရး ကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းေပၚေပါက္လာေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ ကူးစက္ေရာဂါ က်ေရာက္မႈမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္မွာ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳ အပ္ပါသည္။  

Read 55 times