SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေသာကကြယ္ေပ်ာက္ ခ်မ္းသာခ်ိန္ေရာက္ဖို့ အိမ္ထဲမွာပင္ေနၾကစို့

Monday, 11 May 2020 09:31 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေသာကကြယ္ေပ်ာက္ ခ်မ္းသာခ်ိန္ေရာက္ဖို့ အိမ္ထဲမွာပင္ေနၾကစို့

ယခုအခါ ျပည္သူအခ်ဳိ႕သည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အိမ္ျပင္ပႏွင့္လူစည္ကားရာေနရာမ်ားသို႔ သြားလာျခင္း၊ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားကို  စနစ္တက်တပ္ဆင္မႈမရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရွိေနရသည္။

ဤကဲ့သို႔ သြားလာေနထိုင္ျခင္းမ်ားသည္ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနသည္။   အထူးသျဖင့္ COVID -19  ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားႏွင့္   ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ား အေနျဖင့္ သတင္းမေပးရေသးပါက အနီးဆံုးက်န္းမာေရးဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္းအသိေပးၿပီး အသြားအလာ ကန္႔သတ္မႈ အတြက္ (Quarantine) ႏွင့္ ဓာတ္ခဲြစစ္ေဆးေပးမႈကိုခံယူၾကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ အထိေတြ႕ရွိထားေသာ ဓာတ္ခဲြအတည္ျပဳလူနာမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ခန္႔တြင္ ေရာဂါလကၡဏာ ျပသ ျခင္းမရွိဘဲ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိမွတစ္ဆင့္ အျခားသူမ်ားကိုကူးစက္မႈ မရွိေစရန္ ဤေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာၾကပါဟူ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားသည္မွာ ေလးလေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဤေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား အျမန္္ဆံုးရပ္ဆိုင္းသြားရန္ ျပည္သူမ်ား၏အခန္းက႑သည္ နံပါတ္(၁)ျဖစ္လာသည္။ ဤ COVID -19 ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေစသည့္ဗိုင္းရပ္ပိုးသည္အသစ္ျဖစ္ၿပီး ၎၏သေဘာသဘာ၀၊ အမူအက်င့္၊ ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ပံု၊ ကူးစက္ႏိုင္မႈအဟုန္ စသည္တို႔သည္လည္း ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ျပင္ COVID -19 ၏ ေရာဂါလကၡဏာအသစ္မ်ားကိုလည္း  ဆက္လက္ေတြ႕ရွိေနရသကဲ့သို႔ ေမ ၇ ရက္ တစ္ရက္အတြင္းမွာပင္ ပိုးေတြ႕လူနာ ၁၅ ဦးထပ္တိုးသည္မွာ သတိထားရမည့္ ကိစၥ ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

COVID -19 ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္း နည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ COVID -19 ကာကြယ္ေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ကုသေရး ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး   ဆ႒မအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ေမ ၇ ရက္  ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း) အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ဦးစီး၍က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ COVID -19 ျဖစ္ပြားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ ဆက္လက္ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း  သတင္းမ်ားတြင္ ၾကားသိေနရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကပ္ေရာ ဂါႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီသိရွိမွသာ လိုအပ္သည့္ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပမည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ အရပ္သားအစားခန္႔၀န္ထမ္းမ်ား၏လုပ္ခလစာေငြမ်ားမွ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေဆး႐ံုေပါင္း ၁၁၆၈ ႐ံုအနက္ ၉၀၈ ႐ံုသို႔လွဴဒါန္းၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ံုအားလံုး၏ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနစုစုေပါင္း ၁၉၄၉ ဌာနအနက္ လွဴဒါန္းၿပီး ၁၀၇၀ ဌာနျဖစ္၍  ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန အားလံုး၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းလွဴဒါန္းၿပီးျဖစ္သည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲၿပီး ေ၀းလံေခါင္းပါးေသာေက်းရြာမ်ားသို႔  က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပးမႈႏွင့္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားအား တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအသီးသီးအလိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာေပါင္း ၇၂၂၀ ခုတုိ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

         

အဆိုပါ ဆ႒မအႀကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က  “လက္ရွိအေျခအေနအထိ COVID -19  ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္  Home Stay သာေနၾကရန္၊ မျဖစ္မေနအေရးႀကီးေသာကိစၥရွိမွသာ အျပင္သို႔ထြက္ျခင္း၊ယာယီတာ၀န္သြားျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ေရာဂါကူးစက္မႈ အႏၲရာယ္ႀကီးမားႏိုင္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသာမက တပ္တြင္း၊ တပ္ျပင္ေနမိသားစု ၀င္မ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ကိစၥမရွိဘဲ အျပင္သို႔ သြားလာ ျခင္းမျပဳၾကရန္ႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းၾကရန္လိုေၾကာင္း”ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၉ ရက္ ည ၉ နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID -19 ေရာဂါဓာတ္ခဲြအတည္ျပဳလူနာ ၁၇၈ ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ ေရာဂါျဖစ္ ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္  Home Stay  သာေနၾကရန္ျဖစ္သည္။ မျဖစ္မေန အလြန္အေရးႀကီး ေသာကိစၥရပ္မ်ားရွိမွသာ ျပင္ပသို႔သြားလာသင့္သည္။ လက္ရွိအေနအထားမွာ ရာသီဥတုကလည္းပူျပင္းလြန္းလွသည္။ မိုးႀကိဳကာလျဖစ္သည့္အတြက္ ေလျပင္းတိုက္ျခင္း၊ မိုးသီး ေႂကြျခင္းမ်ားလည္းႀကံဳႏိုင္သည္။သည္ အေျခအေနတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမခံရေရးအတြက္ ဘာသာ ေရးယံုၾကည္မႈတစ္ခုခုလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ အာဟာရျပည့္၀ ေအာင္အစားစားျခင္း၊ အိပ္ေရး၀ေအာင္အိပ္စက္ျခင္းတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ သင့္လွေပသည္။  အဓိက ေျပာလိုသည္မွာ ေသာကကြယ္ေပ်ာက္ခ်မ္းသာခ်ိန္ေရာက္ဖို႔ အိမ္ထဲမွာပင္ေနၾကစို႔ ဟူ၍ တိုက္တြန္း လိုက္ရေပသည္။  

Read 44 times