SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ကုန္းေပၚမွာသစ္ကားႏွင္႕မူးယစ္ေဆးဝါး ေရထဲမွာအလစ္သမား

Thursday, 10 August 2017 08:37 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ သတိမမူဂူမျမင္ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ လူတို႔၏အေတြ႕အႀကံဳမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ စကားပံုျဖစ္သည္။ သတိဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ပါဠိဘာသာမွ ဆင္းသက္လာၿပီး တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာ႐ံုကိုအစဥ္မျပတ္သိေနျခင္း၊

ေအာက္ေမ့ျခင္း၊ အမွတ္ရျခင္းတုိ႔ကို သတိဟုေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အလုပ္ကိစၥမဆုိ သတိႏွင့္ယွဥ္ေသာ ျပဳလုပ္မႈသည္ ေကာင္းက်ဳိးရရွိေစၿပီး သတိကင္းလြတ္ေနၾကပါမူ ဆုိးက်ဳိးခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

လူတိုင္း ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနမႈ လံုေအာင္ျပဳဖို႔ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားၾကရသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ျပည္သူအားလံုးတို႔၏ စားဝတ္ေနမႈ လံုေအာင္ျပဳၾကရေလေသာ အခါ လံုၿခံဳေရး၏ အဓိပၸာယ္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔လာသည္။

ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေရးတုိ႔ကို စုေပါင္းလုိက္ေသာအခါ ႏုိင္ငံသားတို႔အေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးဟူေသာ အဓိပၸာယ္ကိုေဆာင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔ အေရးကို အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဟူေသာ က႑ႀကီး(၃)ရပ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။

ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ လူတစ္ဦးျဖစ္ရန္ အသည္းႏွလံုးအဓိကပမာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္စုိးေရးသည္ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပဓာန လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလံုၿခံဳေရးသည္ လူတစ္ဦးခ်င္း လံုၿခံဳေရး၊ စားေရရိကၡာလံုၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရးလံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရးလံုၿခံဳေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္လံုၿခံဳေရး  စသည့္လူမႈေရးရာ အျဖာျဖာအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအထိ အက်ဳံးဝင္သည္။   ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူအေပါင္းတို႔ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး တာဝန္အရပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ မူးယစ္္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရးတုိ႔႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူတို႔သည္ ဆုိခဲ့ေသာ ေဘးဒုကၡမ်ားအျပင္ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ဆုိက္ဘာတိုက္ခိုက္ ခံရမႈမ်ားပါ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသျဖင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ လံုၿခံဳေရး၏ အဓိပၸာယ္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာသည္ကို သတိမူၾကရန္ အထူးအေရးႀကီးသည္။

တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အေပါင္းတုိ႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ကို တပ္မေတာ္က ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ဟုိနားေက်းရြာအနီးသို႔ အေရာက္၌ လမ္းေဘးခ်ဳံမ်ားအတြင္း ရပ္တန္႔ထားေသာ ယမ္းေဖာင္အမ်ဳိးအစား ေျခာက္ဘီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးစီးႏွင့္ ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ တင္ေဆာင္ထားေသာ စံကားဝါသစ္ အမ်ဳိးအစား ၅ တန္ခန္႔ႏွင့္ ကြၽန္း၊ သစ္မာခြဲသားဆုိဒ္စံု ၁၉ တန္ခန္႔တို႔အား ပိုင္ရွင္မဲ့ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ အလားတူ ညေန ၄ နာရီ ၁ဝ မိနစ္ခန္႔တြင္ ဟုိနားေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ မီတာ ၁ဝဝဝ သို႔အေရာက္၌ လမ္းေဘးခ်ဳံမ်ားအတြင္း ရပ္တန္႔ထားေသာ ယမ္းေဖာင္အမ်ဳိးအစား ေျခာက္ဘီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၂ စီးႏွင့္ ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ တင္ေဆာင္ထားေသာ ကြၽန္း၊ သစ္မာခြဲသားဆုိဒ္စံု ၅၁ တန္ေက်ာ္အား ထပ္မံေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သျဖင့္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္သစ္မ်ားအား နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသုိ႔ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) လား႐ိႈးၿမိဳ႕ ေရပူစစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္  မူဆယ္ဘက္မွ လား႐ိႈးဘက္သုိ႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ယာဥ္တစ္စီးကို  ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ  ယာဥ္ေပၚမွ အခ်ဳိရည္ဘူး၊ ဘီယာဘူးမ်ားအတြင္း ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ C4 ယမ္းေပါင္းစပ္ထားသည့္ အတံုး ၂၅ တံုးဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) နမ့္စန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းအနီး ေတာင္ႀကီး-နမ့္စန္-က်ဳိင္းတံုသြား ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၌ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးကို ရပ္တန္႔စစ္ေဆးရာ လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး လုပ္ေသနတ္တစ္လက္၊ ခဲသီးရွစ္လံုး၊ ခဲသီးေတာင့္ငါးေတာင့္၊ ေငြက်ပ္ ၅၈၇ဝဝဝဝ ဖမ္းဆီးရမိသည္။ ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ရွာေဖြရာ WY စာတန္းပါ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၄၇၆ဝဝ ျပား၊ ဘိန္းစိမ္း ၂၅ က်ပ္သား (စုစုေပါင္းခန္႔မွန္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၄၇၆ သိန္းေက်ာ္)၊ ေျပာင္းရွည္ တူမီးေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ဆဲေျပာင္းရွည္ တူမီးေသနတ္တစ္လက္ တုိ႔ကို ထပ္မံသိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕အနီးရွိ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အတြင္း တပ္မေတာ္(ေရ)မွ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါဝင္ေသာစစ္ေရယာဥ္သည္ ပင္လယ္ျပင္လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမုိင္ ၃ဝ ခန္႔အကြာ၌ မသကၤာဖြယ္ စက္ေလွတစ္စင္းကို ေတြ႕ရွိသျဖင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ထုိင္းစာတန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္အကၡရာ AM 1462 A ပါထုိင္းငါးခိုးဝါးလတ္ေလွ တစ္စင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

အထက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ တစ္ရက္တည္းတြင္ေတြ႕ရွိရေသာ သယံဇာတမ်ားကို တရားမဝင္နည္းလမ္းျဖင့္ ခိုးထုတ္ရန္အေနအထား၊ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း၊ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးတို႔ကို အခ်ိန္မီေဖာ္ထုတ္ တားဆီးႏုိင္ရန္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္၏ လံုၿခံဳေရးအသိ၊ လံုၿခံဳေရးသတိျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။    

Read 1099 times Last modified on Friday, 18 August 2017 11:42