SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

နည္းပညာ အသံုးခ်မႈႏွင္႕ ႏုိင္ငံႀကီးသား စိတ္ဓာတ္

Monday, 30 October 2017 08:12 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူရန္ တူရကီႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ TRT  သတင္းဌာန စင္ကာပူ႐ံုးခြဲမွ

သတင္းေထာက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၊ မေလးရွားႏုိင္ငံသူ တစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စကားျပန္တစ္ဦးတို႔ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အနီးရွိ ကားမွတ္တုိင္ေရွ႕၌ Hiace ခဲေရာင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ရပ္တန္႔ၿပီး ယာဥ္ေနာက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးက ဒ႐ုန္းယာဥ္တစ္စင္း လႊတ္တင္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လွည့္ကင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခန္႔တြင္  စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၅) နယ္ေျမရဲစခန္း၌ (ပ)၄၁/၂ဝ၁၇၊ သြင္းကုန္/ပုိ႔ကုန္ဥပေဒပုဒ္မ-၈ အရ သတင္းေထာက္သံုးဦးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတုိ႔ကို အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္တြင္ 16 GB Memory Card ပါေသာ Mavic အမ်ဳိးအစား ခဲေရာင္ဒ႐ုန္းယာဥ္ႏွင့္ အေဝးထိန္းကိရိယာတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရွိရျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္/ပုိ႔ကုန္ ဥပေဒႏွင့္ အေရးယူမည္ဟု သိရသျဖင့္ အဆုိပါႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္စဥ္က ဤပစၥည္းမ်ားအား မည္သို႔ယူေဆာင္လာၾကသည္ကို ျပည္သူမ်ား ေဝဖန္သံၾကားရသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ  ေရပူစစ္ေဆးေရးစခန္းႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ စစ္ေဆးေရးစခန္းတို႔တြင္ လုိင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ ပုိမုိတင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာသယ္ေဆာင္လာသည့္ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခ်ီးက်ဴးသံမ်ားလည္း ၾကားရသည္။

ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ (Drone) ကို ျမန္မာႏုိင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသုိလ္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္သုေတသနဌာနက တီထြင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က အဆုိပါဒ႐ုန္းယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည္။ ဆက္လက္၍ သယံဇာတမ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ သစ္ေတာဧရိယာမ်ား တုိင္းတာျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ လမ္းအူေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဗီဒီယုိ ႐ိုက္ကူးျခင္းတုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသုိလ္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ သုေတသနဌာနက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ မီးၿငိႇမ္းသတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဒ႐ုန္းယာဥ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မီးေလာင္သည့္ေနရာကို အေပၚစီးျမင္ကြင္းမွ တုိက္႐ိုက္သိရွိႏုိင္သျဖင့္ မီးသတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး လမ္းေၾကာင္းမွ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေစလႊတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မီးၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မီးကူးစက္ႏုိင္ေသာ ေနရာကို ႀကိဳတင္သိႏုိင္သည့္အျပင္ မီးေလာင္သည့္ ေနရာ၌ ပိတ္မိေနသူလူမ်ား ရွိ၊ မရွိကို ဒ႐ုန္းယာဥ္က ၾကည့္႐ႈေပးႏုိင္သည္။

မီးၿငိႇမ္းသတ္ၿပီးေနာက္ မီးၾကြင္းမီးက်န္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ အေျခအေနမ်ား သံုးသပ္ႏုိင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသုိလ္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္သုေတသနဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးတြဲေလ့က်င့္ထားၿပီး ဒ႐ုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မီးသတ္ေဆးဘူးျဖင့္ၿငိႇမ္းသတ္ျခင္း၊  ေရအိတ္မ်ားပစ္ခ်ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခ်ိန္မ်ားအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံလာပါက သက္ဆုိင္ရာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၁ ရာစု ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စက္မႈနည္းပညာ ထြန္းကားလ်က္ရွိရာ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၃၂ဝဝဝ ရွိသည့္ ေနာ္ဒီယာဘဏ္ လုပ္ငန္းႀကီးသည္ စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္မႈရသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေလးႏွစ္ၾကာ ကာလတြင္  ဘဏ္ဝန္ထမ္းအင္အား  ၆ဝဝဝ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး စက္႐ုပ္မ်ား အစားထုိး၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါဘဏ္လုပ္ငန္း အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကုိးကားၿပီး  ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ရင္းႏွီးေငြ သန္းေပါင္းအေျမာက္အျမား ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ  နည္းပညာလုပ္ငန္းႀကီး Soft Bank အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မာဆာ႐ိုရွီဆန္၏ ေျပာျပခ်က္အရ ၎တုိ႔တီထြင္ထားေသာ စက္႐ုပ္  047 AI သည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ၾကာသည့္အခ်ိန္တြင္   သာမန္လူတစ္ဦး၌ ရွိေနေသာ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးထက္  အဆေပါင္း တစ္ရာပုိမုိရွိမည္ဟုဆုိသည္။

ေနာက္ ၁ဝ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ သုိ႔ လွမ္းေမွ်ာ္ေတြးဆၾကည့္ေသာ္ စက္႐ုပ္နည္းပညာ ထြန္းကားသကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕လူသားတုိ႔၏ ႀကံစည္စိတ္ကူးမႈကလည္း စက္႐ုပ္တုိ႔၏ စြမ္းရည္ထက္ ပုိလာမည္ျဖစ္သည္။ လူသားတုိ႔ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္သည္ အကန္႔အသတ္မရွိ ေတြးေခၚႀကံစည္စိတ္ကူးႏုိင္စြမ္း ရွိျခင္းေၾကာင့္ လူတုိ႔အစြမ္းသတၱိကလည္း မဆံုးႏုိင္ေအာင္ရွိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ရွိလူသားႏွင့္ စက္႐ုပ္တုိ႔ ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမွာ အဆံုးမသတ္ႏုိင္ေၾကာင္း မာဆာ႐ိုရွီဆန္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ေနာင္လာမည့္အနာဂတ္တြင္ စက္႐ုပ္နည္းပညာ တုိးတက္သကဲ့သို႔ ဒ႐ုန္းနည္းပညာလည္း တုိးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ တုိးတက္လာမည့္ နည္းပညာကို လူတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးရွိရွိအသံုးခ်ၾကရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလုိက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္မႈရွိေစရန္ ဧည့္သည္ေရာ အိမ္ရွင္တုိ႔ကပါ    ႏုိင္ငံႀကီးသား ပီသေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေလးစားလုိက္နာၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။  

Read 687 times Last modified on Monday, 30 October 2017 08:14