SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 107

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေမာင္ေတာေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊

မ်က္ေမွာက္ကာလ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာသစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးက ခ်မွတ္ထားေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတုိင္ (SDG)သို႔အသီးသီးေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည္။

ေစတနာဟူသည္ တစ္စံုတစ္ခုကိုသိျခင္း၊ ေစ့ေဆာ္ျခင္းဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ သခၤါရဟူသည္ ျပဳျပင္စီရင္တတ္ေသာ အေၾကာင္းတရားဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ကမၼဖလဟူသည္ ျပဳခဲ့ျခင္း၏အက်ဳိး၊

အမ်ဳိးသား ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ေကာင္စီ၏ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၾသဂုတ္ ၃ဝ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမိေျမေန႔တြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ကြန္ဗင္းရွင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌  ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလံုး မွီခိုေနထိုင္ေနေသာ ကမၻာေျမႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ရာသီဥတု၊  ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၊  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို သိရွိနားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမုိးတြင္းကာလ၌ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ား အတြင္း ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ

သံသရာတည္းဟူေသာ အဆိပ္ပင္ႀကီး၌ အရသာရွိေသာ အသီးႏွစ္လုံးသာလွ်င္ သီးေလသည္။ ယင္းတုိ႔ကား ကဗ်ာက်မ္းတည္းဟူေသာ အၿမိဳက္အရသာကို ခံစားရျခင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႕ေပါင္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေလသည္ ဟူ၍ ဟိေတာပေဒသ၌ ျပဆုိထားသည္။

အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ဘဝက ''ေမာင္ေတာ္တမ္း အလြမ္းေျပႏွင့္ ဇိသွ်င္ခိုးေက''ဟူေသာ ရခိုင္ေတးကဗ်ာ ႏွစ္ပုဒ္ကို က်က္မွတ္ခဲ့ရသည္။

Page 69 of 71