SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ၾကည္းတပ္ အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင္႕ဆံုး တင္႕ျဖစ္လာမယ္႕ တင္႕ဖ်က္ဒံုးတင္တင္႕

Thursday, 12 September 2019 11:42 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

စစ္လက္နက္ပစၥည္

ပိုလန္ၾကည္းတပ္အတြက္ သီးသန္႔ထုတ္ စစ္လက္နက္ပစည္း လုပ္ေပးထားသည့္ တင့္ဖ်က္တင့္ ပုံစံအသစ္က မည္သည့္ ၾကည္းတပ္ အတြက္မဆို စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံုး တင့္အမ်ဳိး အစားျဖစ္ လာမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္  အမ်ဳိးအစား အတိအက် သတ္မွတ္ရေသးသည့္   အဆိုပါတင့္က  Brimstone  အမ်ဳိးအစား တင့္ဖ်က္ ဒံုးက်ည္  ၂၄  စင္းအထိ တင္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ အဆိုပါ တင့္ရွာဒံုးက်ည္မ်ားကိုလည္း တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ပစ္လႊတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္  ရန္သူ၏ တင့္တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုလံုးကို   တစ္ခဏအတြင္း အၿပီးတိုင္ ေခ်မႈန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပိုလန္ႏုိင္ငံသည္ စစ္အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားၾကားတြင္ တည္ရွိေနရေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္တြင္ နာဇီဂ်ာ မနီ ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတို႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။ စစ္ေအးကာလတြင္လည္း ၀ါေဆာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ မျဖစ္မေန ပါ၀င္ခဲ့ရသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ပိုလန္ႏုိင္ငံသည္ NATO တပ္ဖြဲ႕၏ စစ္ဦးကင္းတြင္ရွိေနၿပီး  စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္ တင့္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

မၾကာေသးမီက  ပိုလန္စစ္ဘက္သည္   တင့္ဖ်က္တင့္ အမ်ဳိးအစားအသစ္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တင့္ဖ်က္ တင့္ဆိုသည္မွာ ပစ္အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ျမန္ဆန္ေသာစစ္ကစားမႈကို ဟန္ခ်က္ညီညီ လုပ္ႏုိင္သည့္ သံခ်ပ္ကာ ယာဥ္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ ပိုလန္စစ္ဘက္အတြက္ လိုအပ္သည့္ တင့္ဖ်က္တင့္ အမ်ဳိးအစားအသစ္မ်ား ကို ပိုလန္ႏုိင္ငံမွ PZG  ကုမ္ၸဏီအုပ္စုႏွင့္ ဥေရာပမွ MBDA ကုမဏီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပုံစံအသစ္တစ္ခုမွာ    စစ္ေအးေခတ္ BMP-1ေျခလ်င္တိုက္ယာဥ္အမ်ဳိးအစားအေပၚတြင္ Brimstone ဒံုးက်ည္ ၁၂ စင္း ပါ၀င္သည့္  ေလာင္ခ်ာတစ္ခုကို  တပ္ဆင္ ထားသည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံထုတ္ ဒသမ ၅၀ အႀကီးစား စက္ေသနတ္ တစ္လက္ကိုလည္း ဆံုလည္ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္။ ေနာက္ထပ္ ပုံစံတစ္မ်ဳိးမွာ အထက္ တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးအစား အတိအက် မသတ္မွတ္ရေသးသည့္ တင့္ေပၚတြင္ Brimstone ဒံုးက်ည္ရွစ္စင္း ပစ္ခတ္ႏုိင္သည့္ ေလာင္ခ်ာသံုးလက္ကို တပ္ဆင္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါဒံုးက်ည္ ၂၄ စင္းကို တင္ေဆာင္ပစ္ခတ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Brimston ဒံုးက်ည္ဆိုသည္မွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံထုတ္ တာလတ္ေ၀ဟင္မွ ေျမျပင္ပစ္ ဒံုးက်ည္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံထုတ္ Hellfire တင့္ဖ်က္ဒံုးက်ည္ႏွင့္ပုံစံတူသည္။ သံခ်ပ္ကာ၏တည္ေနရာကိုရွာ ေဖြကာအတည္ျပဳ ႏုိင္ရန္ အတြက္ မီလီမက္ ထရစ္လႈိင္းအသံုးျပဳေရဒါပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ၁၂  ကီလိုမီတာ အကြာအေ၀းအတြင္းရွိ ရန္သူ႔ တင့္မ်ားကို ရွာေဖြေထာက္လွမ္းပစ္ ခတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Hellfire ႏွင့္မတူသည့္အခ်က္က Brimstone ဒံုးက်ည္ကိုသြယ္၀ိုက္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Brimstone ဒံုးက်ည္ကို သတ္မွတ္ဧရိယာသို႔ ဦးတည္၍သာ ပစ္ခတ္လိုက္ပါက  ၎ရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာ မည္သည့္ တင့္မ်ားႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ ယာဥ္မ်ား ကိုမဆို ေခ်မႈန္းႏုိင္စြမ္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ Brimstoneဒံုးက်ည္ ၂၄စင္းသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္အနက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္ ဆိုေစဦးေတာ့ ရန္သူ႔ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ တင့္တပ္ရင္းတြင္ပါ၀င္သည့္  တင့္ႏွင့္သံခ်ပ္ကာ ယာဥ္ အစီး ၅၀ အနက္ ၂၂ စီးကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေခ်မႈန္း ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေခ်မႈန္းႏုိင္မႈသည္ ရန္သူ၏ တင့္တပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုလံုးကို ေဆာက္ တည္ရာမရ ျဖစ္သြားေစႏုိင္သည္။

လက္ရွိတြင္   ပိုလန္စစ္ဘက္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ တင့္ဖ်က္တင့္ပုံစံမ်ားကိမည္သည့္ႏုိင္ငံ ကမွ်  ပိုင္ဆိုင္ထား ျခင္း မရွိ ေသးေပ။ အေမရိကန္ၾကည္းတပ္ကလည္း ၎င္း၏တင့္ဖ်က္တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုလံုးကို စစ္ေအးကာလအၿပီးတြင္  ဖ်က္သိမ္း လိုက္သည္။ AH-64 အပါခ်ီတိုက္ခုိက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ေတာင္မွ Hellfire  ဒံုးက်ည္ ၁၆စင္းကိုသာ တင္ေဆာင္ ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ပစ္မွတ္ကို တိက်စြာ   ထိမွန္ေအာင ္ပစ္ခတ္ႏုိင္စြမ္း အားနည္းသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါတင့္ဖ်က္ ဒံုးတင္တင့္ ပုံစံအသစ္သည္  လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်ေသာ သမား႐ိုးက် သံခ်ပ္ကာ ယာဥ္မ်ား ကို အခ်ိန္ အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အလြန္ျမင့္သည့္ တင့္ဖ်က္တင့္မ်ား ပုံစံသုိ႔ေျပာင္းလဲ ေစႏုိင္သည့္ အျပင္  ကမာေပၚရွိ ၾကည္းတပ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ တင့္ဖ်က္တင့္မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ ဆံုးျဖစ္လာ မည္ျဖစ္သည္။    

ထက္ျမက္

Ref: PM

Read 206 times Last modified on Thursday, 12 September 2019 11:44