Print this page

ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္သူမ်ားကို ရွာေဖြေခ်မႈန္းမယ့္ စက္ေသနတ္တပ္ဒ႐ုန္း

Wednesday, 18 December 2019 09:14 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ဒ႐ုန္းမ်ားထြက္ေပၚလာမႈက  စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး နယ္ပယ္ကို တစ္ေခတ္ ဆန္းသစ္ေစသည္သာမက စစ္ဘက္နယ္ပယ္အတြက္လည္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။

ယခင္က စစ္သည္မ်ား ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုသုိ႔ ခ်ီတက္ခ်ိန္တြင္ လမ္းခရီး၌ ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ က်ဆံုးမႈမ်ားစြာရွိသည္။ ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ျခင္း မခံရေစရန္  နယ္ေျမရွင္းလင္း ခ်ီတက္သည့္ အခါတြင္လည္း ခရီးကမတြင္ေပ။

ယခုေတာ့ ဆြန္ဂါဒ႐ုန္းထြက္ေပၚလာၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုဒုကၡမ်ား ကင္းေဝးေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆြန္ဂါဒ႐ုန္း ဆိုသည္မွာ အေပါ့စား စက္ေသနတ္တစ္လက္ တပ္ဆင္ထားသည့္ဒ႐ုန္း ျဖစ္သည္။

ဆြန္ဂါက တူရကီႏိုင္ငံထုတ္ပထမဆံုး ေသနတ္တပ္ဒ႐ုန္းျဖစ္ၿပီး ယာဥ္တန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခံစစ္ေနရာမ်ား၌ ပစ္ကူေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၆ မိုင္ေက်ာ္ကြာေဝးသည့္ ေနရာအထိ သြားေရာက္ကာ  ေန႔၊  ညမေရြးစစ္ဆင္ ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ကင္မရာမ်ားလည္း တပ္ဆင္ ထားသည္။ ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီကေတာ့ တူရကီကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အဆစ္ဂါ့ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

ဆြန္ဂါကိုထုတ္လုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကင္းလွည့္နယ္ေျမမ်ား၊ ခံစစ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ကင္းလွည့္ျခင္း၊ ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ယာဥ္တန္းမ်ား သြားလာျခင္းတို႔တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္မႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တုံ႔ျပန္ပစ္ခတ္ႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု  အဆစ္ဂါ့ ကုမၸဏီက ေျပာသည္။

ဆြန္ဂါဒ႐ုန္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုတစ္ခုတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္မွာ တူရကီစစ္သည္ေလးဦးက ယာဥ္တစ္စီးျဖင ကင္းလွည့္ထြက္စဥ္ ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ခံရသည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္သည္မ်ားက ကားေနာက္ခန္းရွိ ဆြန္ဂါဒ႐ုန္းကို ထုတ္ယူေစလႊတ္ေမာင္းႏွင္ၿပီး ရန္သူ႔ေနရာကို ရွာေဖြသည္။

ရန္သူ႔ေနရာကို ေတြ႕ရွိသည့္အခါ ဆြန္ဂါဒ႐ုန္းက သူ႔တြင္ပါသည့္ စက္ေသနတ္ငယ္ မွေန၍ ၅ ဒသမ ၅၆ မီလီမီတာက်ည္ဆန္မ်ားကို ပစ္လႊတ္လိုက္သည္။ ထိုသုိ႔နည္းျဖင့္ ရန္သူမ်ားမွာ ေသဆံုးသြားၿပီး စစ္သည္မ်ားက ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မရွိဘဲ ခရီးဆက္ထြက္သြားႏုိင္သည္။

ဆြန္ဂါဒ႐ုန္း၏ စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္မွာ ၅၅ ေပါင္ရွိၿပီး အျမင့္ေပ ၉၂ဝဝ မွေန၍ ၆ ဒသမ ၂ မိုင္အထိ ပ်ံသန္းစစ္ဆင္ႏုိင္သည္။ ၄င္းတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ ေန႔ေရာညပါ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ကင္မရာက ျဖစ္ေပၚေနသည့္  အေျခအေနကို ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးၿပီး ဒ႐ုန္းေမာင္းသူထံသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေပးပို႔ႏုိင္သည္။

ထိုဒ႐ုန္း၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ လမ္းၫႊန္စနစ္အတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ GPS  ႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံမွ GLONASS စနစ္တို႔ကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ၄င္းတုိ႔၏စနစ္ကို ရယူအသံုးျပဳခြင့္ ပိတ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ က်န္တစ္ႏုိင္ငံ၏ လမ္းၫႊန္စနစ္ျဖင့္ တာဝန္ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ဆြန္ဂါဒ႐ုန္းကို ေနာက္ကြယ္မွ ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ရၿပီး ရန္သူကို ရွာေဖြေခ်မႈန္းႏုိင္သည့္   အလိုအေလ်ာက္ စနစ္အဆင့္အထိ မေရာက္ေသးေပ။ တစ္ခုစိုးရိမ္စရာရွိသည္ဟု ထင္ရသည္က ရန္သူကို ပစ္ခတ္ေနစဥ္ ေသနတ္က တည္ၿငိမ္မႈရွိ၊  မရွိဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဗီဒီယိုတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရေတာ့ ပစ္မွတ္ကိုတည္ၿငိမ္မႈရွိစြာ ပစ္ခတ္သြားႏုိင္သည့္အျပင္ ပစ္ေထာင့္ကိုလည္း ၆ ဒီဂရီအထိ အတိုးအေလွ်ာ ့လုပ္ႏုိင္သည္ကို   ေတြ႕ရသည္။

ဗီဒီယိုတြင္ေဖာ္ျပသြားသည္က က်ည္ဆန္အေတာင့္ ၃ဝ ဆံ့က်ည္အိမ္ကို ေသနတ္တြင္ တပ္ဆင္ပစ္ခတ္သြားသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း အဆစ္ဂါ့ကုမၸဏီ၏ ဝက္ဆိုက္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ က်ည္ဆန္အေတာင့္ ၂ဝဝ အထိ ပစ္ခတ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ က်ည္ခါးပတ္တြဲ အသံုးျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ New Scientist ဝက္ဆိုက္တြင္မူ ၄ဝ မီလီမီတာ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာပါသည့္ ေသနတ္တပ္ဆင္ထားသည့္ပုံကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္    အေပါ့စားစက္ေသနတ္သာမက လိုအပ္ပါကေသနတ္ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆသည့္ ဆြန္ဂါဒ႐ုန္းက ခံစစ္အေနအထား အတြက္သာ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း တိုက္စစ္အေနအထား အတြက္ပါ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ စစ္သည္မ်ားက်ဆံုး ရမည့္ အေျခအေနကိုလည္း ေကာင္းစြာေက်ာ္ လႊားေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။   Ref: PM

Read 258 times Last modified on Wednesday, 18 December 2019 13:21