SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

မေတာ္တဆ ပစ္ခ်ခံလုိက္ရသည္႕ ယူကရိန္း ေလယာဥ္ႏွင္႕ ထြက္ေပၚလာသည္႕ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ား

Friday, 17 January 2020 08:41 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အီရန္ႏိုင္ငံက ယူကရိန္း ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ တစ္စင္းကို မွားယြင္း ပစ္ခ်မိလိုက္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိး ဆက္ကို စတင္ ရင္ဆုိင္ ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ရင္ဆုိင္လာရ သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ ျပည္ပက ထြက္ေပၚ လာသည္က နည္းနည္း ျပည္တြင္း ဖိအားေပးမႈက မ်ားမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ယူကရိန္း ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ကို အီရန္ စစ္ဘက္က မွားယြင္းပစ္ခ်သည္ခဲ့သည္ကို အီရန္ အစိုးရက တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အီရန္ျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ၿမိဳ႕ေတာ္ တီဟီရန္ရွိ လမ္းမမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ မ်ားေရွ႕သို႔ထြက္ကာ ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ အယာတုိလာ အလီခါ ေမနီအား ရာထူးမွ ဆင္း ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ၵျပ ပြဲမ်ားသည္ ယခုအခါ ေန႔စဥ္ ဆက္တုိက္ျဖစ္လာရာ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ တတိယ ေန႔အျဖစ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ဆၵျပ သူမ်ားအား ၿဖိဳခြင္းရန္ အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္း ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ားကုိ ျဖန္႔ၾကက္ထားခဲ့ရ သည။္ ဆၵျပမႈမ်ားအတြင္း တခ်ဳိ႕က ဆၵျပ သူမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ျငင္းဆုိထားသည္။

Boeing 737-800 အား အီရန္ ပစ္ခ်ခဲ့ဖြယ္ရွိသည္ဟု အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို အီရန္ အစိုးရက ရက္ အေတာ္ၾကာ ျငင္းဆိုၿပီးေနာက္ ေလယာဥ္အား မွားယြင္းပစ္ခ်ခဲ့မိေၾကာင္း သမၼတ ဆန္႐ိုဟာနီက က ေနာက္ပုိင္းမွ ၀န္ခံေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆၵျပ မႈမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အီရန္ စစ္ဘက္က ယူကရိန္း ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ကို မွားယြင္း ပစ္ခ်မႈတြင္ ခါေမနီက အဓိကကုိင္ တြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆေနၿပီး ၎က ုိ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိ ုျခင္းျဖစ္သည္။

ယူကရိန္း ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ ပစ္ခ်ခံရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  အီရန္အစိုးရအား အဓိက ဖိအားေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါႏွင့္ ယူကရန္း စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ပါ၀င္ေနသည္၊

ပစ္ခ်ခံခဲ့ရသည့္ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ ေပၚတြင္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ အဆိုပါ မေတာ္တဆမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ အားလုံးကို တရားဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ ကေနဒါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္   ဂ်က္ စတင္ထ႐ူးဒုိးက အီရန္ႏုိင္ငံအား ေဒါသ တႀကးီ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသြားသည့္ ကေနဒါႏုိင္ငံသားမ်ားကို ႏုိင္ငံအတြင္း သုိ႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယူကရိန္း ေလယာဥ္ကို မွားယြင္း ပစ္ခ်ခဲ့မိသည္ ဟူေသာ အီရန္၏၀န္ခံေျပာဆုိခ်က္သည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္အေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္း ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူကရန္း သမၼတ ဗိုလို ဒီမီယာဇီလန္းစကီးက ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ပစ္ခ်မႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား အေရးယူ ေပးရန္ႏွင့္ ေသဆံုးသြားသည့္ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန ္ အီရန္အား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။  တျခားဖိအားေပးေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကိုပင္ အန္တု၀ံ့သည္ အီရန္ကို ႏိုင္ငံမ်ိဳးကို ယူကရိန္းက လက္ရွိတြင္ ဖိအားေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

တျခားတစ္ဖက္တြင္ အီရန္ႏုိင္ငံ၌ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ဦးေဆာင္သည့္ အေမရိကန္အစုိးရက ဆႏျပသူမ်ားက ို ထုံးစံအတိုင္းေထာက္ခံေနၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားအား အီရန္ ႏိုင္ငံ က မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ကို အနီးကပ္ ေျဖရွင္းမည္ကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေန မည္ဟုေျပာဆိုၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အီရန္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္  ပါ၀င္ေနသည့္ ဆနၵျပျပည္သူမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားသည္ရွင္းလင္း လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ အီရန္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕၏ လိမ္ညာမႈမ်ား၊ အက်င့္ ပ်က္မႈမ်ား၊ မကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကုိ ၿငီးေငြ႕ေနၿပျီဖစ္ေၾကာငး္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး မုိက္ပြန္ပီယုိက အီရန္အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အီရန္ႏုိင္ငံအတြင္း အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရးဆႏျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေနာက္ႏိုင္ငံ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္က လႈံ႔ေဆာ္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု အီရန္ အစိုးရက စြပ္စြဲေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ယင္းအတြက္ အီရန္က ယူကရန္း ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ကို မွားယြင္းးပစ္ခတ္မိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထြက္ေပၚ လာသည ့္အက်ဳးိဆက္မ်ားတြင္ အေမရိကန္အျပင္ အျခား ျပည္ပႏိ္ုင္ငံမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဖိအားေပးမႈမ်ားထက္ ပုိမုိျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္ဟုဆုိႏုိင္သည္။

ယခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အီရန္ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အီရန္ အစလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ  ပ္မွဴး

ဆုိေလ မာနီအား အေမရိကန္က လုပ္ႀကံ သတျ္ဖတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ အစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အီရန္ႏုိင္ငံသည ္ အေမရိကန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္  ထိခုိက္ခံစားေနရသည္ဟု အီရန္ အစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရစည္ အေမရိကန္ က အီရန္ စစ္ဘက္မွ အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကို  သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယူကရိန္း ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္အား အီရန္က မေတာ္တဆ ပစ္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပစ္ခ်ခံရသည့္ ယူကရန္း ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ကို အီရန္ စစ္ဘက္က အီရတ္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ  အေမရိကန္ ဦးေဆာင္သည့္ ၫြန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕၏ စစ္အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ပစ္ခတ္ျခင္းမျပဳမီ တုိက္ခုိက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က ယူကရိန္း ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္သည္ လံုၿခံဳေရးအထိအခိုက္မခံသည့္ အစၥလမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕၏ စခန္းတစ္ခုဆီသုိ႔ ဦးတည္ေနျခင္းေၾကာင့္ လၿုံခဳံေရးအရ အသငျ့္ဖစ္ေနသည ့္ အီရန္ တပ္မ်ားက လက္ဦးမႈ ရယူ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း  ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အဆုိပါေလယာဥ္တုိက္ခုိက္မႈ အတြင္း လိုက္ပါလာသူ ခရီးသည္  ၁၇၆ ဥးီစလုံး ေသဆုံးသြားသည္။ ထိုအခါ မလိုအားအပ္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အီရန္က ယူကရိန္း ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္အား မွားယြင္းပစ္ခတ္မိျခင္းသည္ အေမရိကန္ အစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထရမ့္ ဦးေဆာင္သည့္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ အီရန္အား နဂိုကတည္းက အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ခံေန သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရႈျမင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အီရန္၌ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အီရန္အစိုးရက အေမရိကန္က ေထာက္ခံထားသည့္ ရွားဘုရင္အား ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ အစလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္း ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံၾကားျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ တင္းမာမႈမ်ား အနက္ အျပင္းထန္ဆုံး လူထု အုံႂကြမႈ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အီရန္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတပတ္ အတြင္းက စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆႏျပမႈ မ်ား အပါအ၀င္ ယူကရိန္းခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ မေတာ္တဆ ပစ္ခ်ခံရျခင္းစသည့္ ကိစၥမ်ားကို သတိထား ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

အကယ္၍ အီရန္ အေနျဖင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခငး္ မရရွိပါက ႏိ္ုင္ငံ၏ ပုံရိပ္ကို ထိ ခိုက္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ စစ္ေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အေနာက္ႏုိင္ငံၾကီးမ်ား၏ လက္ညိႇဳးထုိး စရာျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္(ႏိုင္ေအာင္)

Ref: Reuters

Read 624 times Last modified on Friday, 17 January 2020 09:42