SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးျမႇင့္ရန္ တ႐ုတ္ႏွင္အင္ဒုိနီးရွားေဆြးေႏြး

Wednesday, 23 August 2017 09:58 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေပက်င္း     ၾသဂုတ္    ၂၂

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတုိ႔သည္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ တတိယအႀကိမ္

အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္  အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ ယန္ ကုိ ခ်ီႏွင့္ အင္ဒ နီးရွားစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္းေရးဝန္ႀကီး ဒါမင္နာဆူရွင္းတုိ႔က ပူးတြဲဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

¤င္းတုိ႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိခုိင္မာေစရန္ႏွင့္ ပုိးလမ္းမ သစ္စီမံကိန္းကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား တစ္ခဲနက္ သေဘာ တူ ထား မႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားေရးအတြက္ သေဘာတူေၾကာင္း သိရသည္။

 ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတုိ႔အေနျဖင့္ ခုိင္မာေသာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မႈတည္ ေဆာက္ ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးကုိတုိးျမႇင့္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စြမ္းအင္ က႑တုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိတုိးျမႇင့္ေရးႏွင့္ တုိးတက္ေသာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အခြင့္အလမ္း အသစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ ထုတ္ေရး တုိ႔အားလုပ္ ေဆာင္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယန္ကေျပာသည္။      

Read 409 times Last modified on Wednesday, 23 August 2017 10:05