SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ကမၻာ့ေစ်းအႀကီးဆံုး အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳေနရသည့္ အာဖရိက

Friday, 14 February 2020 09:09 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကမၻာေပၚ၌ လူဦးေရ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည့္ အနက္ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူဦးေရမွာ  ၃ ဘီလီယံ ေက်ာ္႐ံုသာ ရွိေသးကာ   က်န္ ၄၉  ရာခိုင္ႏႈန္းက အင္တာနက္သံုးစြဲခြင့္ မရရွိေသးေပ။    သို႔ေသာ္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့ 4G  ကိုေက်ာ္လြန္၍ 5G ေခတ္ကိုပင္ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက ကမၻာေပၚရွိ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းကာ 6G ကိုစမ္းသပ္ၿပီး လူသားတို႔ စိတ္ကူး မယဥ္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ား လက္ေတြ႕ျဖစ္လာမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ လူသားကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားႏိုင္ ေသာစက္႐ုပ္မ်ားကို   အလြယ္တကူ ခိုင္းေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ 6G စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးက တည္ေနရာ အခ်က္ျပမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး နံရံကိုပင္ ေဖာက္ထြြင္း ျမင္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္  လူသားတို႔ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို 6G ၏ အကူအညီျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး ညၾကည့္ မွန္ဘီလူးကဲ့သို႔ အရာမ်ားတြင္ပါ 6G စမတ္ဖုန္းမ်ား ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ 6G ဆိုသည္မွာ 5G  ထက္ ေလးဆ ပိုျမန္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ 5G က 4G ထက္ အဆ ၁ဝဝ ပိုျမန္ကာ  ကမၻာကို  အေကာင္းမြန္ဆံုးေျပာင္း လဲေပးမည့္ အရာဟု ဆိုၾကသည္။  သို႔ေသာ္ ေနာင္လာမည့္ ၁ဝ ႏွစ္တြင္  5G က သက္တမ္းရင့္   ကုန္စည္ တစ္ခုျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔က 6G ကြန္ရက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္  သုေတသနမ်ား  အၿပိဳင္အဆုိင္ ျပဳလုပ္ၿပီး အနာဂတ္ကမၻာႀကီး အတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုး ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

အကယ္၍ 6G သာ အသံုးျပဳႏိုင္လွ်င္   အရာအားလံုးကို စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးျဖင့္  လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ သည့္ေခတ္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ အစားအေသာက္ကအစ စားသံုးရန္သင့္၊ မသင့္၊ အဆိပ္အေတာက္ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ ဆရာဝန္တစ္ဦးကို အနားသို႔ ေခၚထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေတာ့မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Google  မွထုတ္သည့္ Eye-glass ကဲ့သို႔ထုတ္ကုန္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီး 6G စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးကသာ  လူသားတစ္ဦးအတြက္   မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည့္အရာ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မည္သည့္အရာမဆို အေကာင္းႏွင့္အဆိုး    ဒြန္တြဲေနၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မွာ တိုင္းတာမႈကို  စင္တီမီတာ ပမာဏအထိ  တိက်မႈ ေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖုန္းဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ အခ်က္ျပသေကၤတက  စင္တီမီတာပင္ မျခားဘဲ  ေရာက္ရွိေနသည့္ေနရာကို  ျပမည္ျဖစ္ကာ တ႐ုတ္တို႔၏   မ်က္ႏွာစကင္ဖတ္ မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္ထက္ပင္ ပိုမိုတိက်ႏုိင္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတို႔ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္  သိပၸံဇာတ္လမ္းမ်ားက   လက္ေတြ႕တြင္  တစ္ေန႔တျခား ပိုမိုပီျပင္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းပညာမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္သူက အေနာက္အုပ္စု၏ လက္တစ္ဝါးစာသာရွိသည္။  အေနာက္အုပ္စု၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေသာ အာဖရိက၌ 5G ႏွင့္ 6G မဆိုထားႏွင့္၊  ႐ိုး႐ိုးအင္တာနက္လိုင္းကိုပင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္  ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ အင္တာနက္ ေဒတာေစ်းႏႈန္းက အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္ေနၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္လပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္     အာဖရိကႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳရန္ ခက္ခဲလြန္းေနၿပီး  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကလည္း    အဓိကျပႆနာျဖစ္သည္။ ခ်က္ႏုိင္ငံဆုိလွ်င္  လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳခြင့္ကုိ  တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ပိတ္ပင္ၿပီး မၾကာေသးမီက ျပန္ဖြင့္ေပးထားသည္။  စစ္တမ္းမ်ားအရ အာဖရိက၌  အင္တာနက္ပိတ္ပင္မႈ ေခတ္စားေနၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမရွိသည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္းႏွင့္ တင္းက်ပ္သည့္   ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမ်ားကလည္း   အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း  ၿပိဳင္ဆုိင္မႈရွိသည့္  ဆက္သြယ္ ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္လုိအပ္ေနသည္။

အာဖရိကတုိက္တစ္ခုလုံး၌ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈႏႈန္းထား အသက္သာဆုံး ႏွစ္ႏုိင္ငံသာရွိသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ဝင္ေငြ၏  သုည ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း က်သင့္ေသာ အီဂ်စ္ႏွင့္ သုည ဒသမ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း က်သင့္ေသာ ေမာရစ္သွ်တုိ႔ျဖစ္သည္။ တျခားေသာ ဝင္ေငြအနိမ့္ဆုံး အဆင့္တြင္ရွိသည့္ လုိက္ေဘးရီးယားႏွင့္ မုိဇန္ဘစ္ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံမ်ားက 1G ေဒတာအတြက္ တစ္လဝင္ေငြ၏ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ေပးေနရသည္။

ေတာင္အာဖရိက၊ ဂ်ေမကာႏွင့္  ဂါနာတုိ႔ကဲ့သုိ႔ အလယ္အလတ္တန္းစား ဝင္ေငြရွိသည့္ႏုိင္ငံမ်ားက ဝင္ေငြ၏ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္က်သင့္သည္။     ယခုအခါ အာဖရိက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၌  အင္တာနက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တရိပ္ရိပ္ႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ က်ဆင္းလာေနၿပီး ကင္ညာ၌  စမတ္ဖုန္း အခြန္ကိုပင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး၍  အင္တာနက္သံုးစြဲသူဦးေရ ျမင့္တက္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္အျပင္ ျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ား၌ အခမဲ့    Wi-Fi  မ်ား လႊင့္ေပးေရးအထိ  ျပဳလုပ္လာေနသည္။

အာဆီယံ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး ကူးေျပာင္းရန္   စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ အာဖရိကႏိုင္ငံသား တို႔က 1G  ကိုပင္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ၏ မ်ားျပားလွေသာ ပမာဏေပး၍ အသံုးျပဳေနရသည္။ ခ်က္အပါအဝင္ ကြန္ဂိုႏွင့္ အာဖရိကအလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား၌ 1G  အတြက္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ၏ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ေပးေနရၿပီး ယင္းမွာ ကမၻာ့အျမင့္မားဆံုးအင္တာနက္ေစ်းႏႈန္း ျဖစ္သည္။

 A4AI က  သတ္မွတ္ထားေသာ  သက္သာသည့္ အင္တာနက္ႏႈန္းထားဟူသည္မွာ 1G   အတြက္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဖရိကႏိုင္ငံသားတို႔ကေတာ့ ထိုထက္အဆမ်ားစြာ ေစ်းႀကီးေပး၍ အင္တာနက္ အသံုးျပဳေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဖရိက ႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္ အင္တာနက္ ဟူေသာ အရာက ေစ်းႀကီးၿပီး အလွမ္းကြာ ေဝးလြန္းလွသည္။

စစ္တမ္းမ်ားအရ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တစ္ခုတည္း လည္ပတ္ေနသည့္ႏိုင္ငံ၌ 1G အတြက္ က်သင့္ေငြက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားဆိုလွ်င္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏  ဝင္ေငြငါးပံုုတစ္ပံုမွာ အင္တာနက္ 1G အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ဟုဆိုသည္။   အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက 5G မွ 6G အထိအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ အာဖရိက၌ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳရန္ စိတ္ကူးယဥ္ ေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ Facebook က အာဖရိက၌ အင္တာနက္အသံုးျပဳ ႏိုင္ရန္ မိုးပ်ံပူေဖာင္းမ်ား  ရာေထာင္ခ်ီ လႊတ္တင္ေပးခဲ့ၿပီး အေမဇုန္ကလည္း အာဖရိက အင္တာနက္ေစ်းကြက္ကို   ပံ့ပိုးကူညီရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။  ထိုကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အျမတ္ကလည္း   အြန္လိုင္းသံုးစြဲသူမ်ားေပၚတြင္  မွီခိုေနသည္။

သို႔ေသာ္ ၆ြ  အသက္ဝင္မည့္  ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေရာက္ အာဖရိက ႏိုင္ငံသားတို႔   အြန္လိုင္းေပၚ မည္မွ် ေရာက္လာမည္ကို  ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး  ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကလည္း အဓိက ထည့္သြင္း စဥ္းစားစရာမ်ား ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း  ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။                

Ref:CNN

Read 36 times Last modified on Friday, 14 February 2020 09:10