SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည့္ ၾသစေၾတးလ်

Saturday, 15 February 2020 13:50 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

၂ဝ ရာစု  စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္  ကမၻာ့အပူခ်ိန္သည္ ၁ ဒသမ ၅ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္ ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ကမၻာႀကီးကို အာကာသမွၾကည့္လွ်င္ အစိမ္းေရာင္သဏၭာန္ျမင္ရကာ    ယခု ၂၁ ရာစုတြင္ ကမၻာႀကီးသည္ တျဖည္းျဖည္း အနီေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲလာေနသည္။

ကမၻာ့အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ၊ ေတာမီးေလာင္မႈတို႔ ျဖစ္ပြားရာ  ထိုအထဲတြင္  ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက အဆိုးရြားဆံုး ခံစားခဲ့ရသည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကတည္းက ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့သည့္ ၾသစေၾတးလ်ေတာမီးသည္ ဒီဇင္ဘာလအထိ မၿငိမ္းေသးဘဲ သစ္ေတာဧကေပါင္း ၄၄ သန္းကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတာမီးေလာင္မႈေၾကာင့္  လူေပါင္း၂၈ ဦးေသဆံုးခဲ့ကာ အိမ္ေျခေပါင္း ၃ဝဝဝဝ ေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္လည္း မီးေဘးသင့္ခံခဲ့ရကာ  သန္းခ်ီသည့္တိရစၧာန္မ်ားလည္း ေသဆံုးခဲ့ရသည္။  အဆိုပါ ေတာမီးေလာင္မႈသည္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသမုိင္းတြင္ အဆိုးရြားဆံုးေတာ မီးေလာင္မႈ စာရင္းဝင္ခဲ့ၿပီး   ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း   အပူျပင္းဆံုးႏွစ္ အျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္က  ၾသစေၾတးလ်ဆိုသည္မွာ အပူခ်ိန္ အႏုတ္ ၃ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္၊ ၄ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္ရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ကာ ယခုေတာ့ အပူခ်ိန္ ၄ဝ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္ အထိပင္  ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။  ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားက  ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္၍   သိသိသာသာျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အႏုတ္ ၃ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္မွ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ အႏုတ္ ၂ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အႏုတ္ ၁ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္ ျဖစ္လာၿပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ အေပါင္းဘက္သို႔ စတင္ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည္။

စိမ္းစိုေနသည့္  ၾသစေၾတးလ်ေျမပံုမွာလည္း အနီေရာင္မ်ား စတင္ေပၚထြန္းလာေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္   အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတု ႐ိုက္ခတ္မႈ   အျပင္းထန္ဆံုး ခံရသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထပ္မံစာရင္းဝင္လာျပန္ကာ မိုးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ ေတာမီးေလာင္မႈတို႔က   လက္ရွိ  ၾသစေၾတးလ်၏ ပံုရိပ္ျဖစ္လာသည္။  ထို႔ေၾကာင့္   သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္  ေခတ္သစ္ၾသစေၾတးလ် ဆိုသည္မွာ လံုၿခံဳသည့္အိမ္တစ္လံုး မဟုတ္ေတာ့ဟု ပညာရွင္တို႔က ဆိုသည္။

ၾသစေၾတးလ်၏ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕မႈက ေျခာက္လအထိ ၾကာရွည္လာကာ မိုးရြာ သြန္းမႈမွာလည္း ေဆာင္းဝင္မွ  ရြာတတ္သည္အထိ  မိုးေခါင္လာတတ္သည္။  ရြာသည့္မိုးကလည္း မိုးေရခ်ိန္လက္မ တျဖည္းျဖည္းနည္းလာကာ နယူးေဆာက္ေဝးလ္ျပည္နယ္ဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးမိုးေရခ်ိန္ ၅ လက္မသာရွိေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၉  ခုႏွစ္ ေတာမီးေလာင္မႈက ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ  နယူးေဆာက္ေဝးလ္ျပည္နယ္ကို အဆိုးရြားဆံုးဝါး မ်ဳိပစ္ခဲ့ကာ  Blue Mountain  ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပန္းၿခံမ်ားလည္း  မီးေလာင္ခဲ့သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္  ေလာင္ကြၽမ္းသည့္ ေတာမီးေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္မ်ား   အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခဲ့ရကာ     မဲလ္ဘုန္းႏွင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ဆစ္ဒနီအထိ  မီးခိုးမ်ား ေရာက္ခဲ့သည္။

ဆစ္ဒနီ၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာ ထိုအခ်ိန္က  အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အဆင့္ထက္ သံုးဆအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ကမ္းေျခမ်ားမွာလည္း ျမဴမ်ားျဖင့္ အံု႔ဆုိင္းေနခဲ့သည္။ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရက သမိုင္းတြင္ အဆိုးရြားဆံုး အရာမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ကာ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၂ဝ၂ဝ  ျပည့္ႏွစ္တြင္ အပူခ်ိန္ ၁ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးရပ္စ္အထိ ထပ္တိုးလာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သတိေပးခဲ့သည္။

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ အဆိုးရြားဆံုး ေတာမီးေလာင္မႈ  သံုးခုျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး သစ္ေတာျဖစ္သည့္ အေမဇုန္ကလည္း သစ္ေတာဧကေပါင္း ၁၈ သန္းေက်ာ္ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ကာ   ကယ္လီဖိုးနီးယား ေတာမီးကလည္း သစ္ေတာဧကတစ္သိန္းေက်ာ္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ် ေတာမီးမွ    တရားခံကုိ ရွာၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္  ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ ေသာရာသီဥတုကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုရာသီဥတုကို ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနသည့္ သူမ်ားက ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ပိုတိုးထုတ္လာေနသည့္  လူသားတို႔ျဖစ္သည္။ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ အမ်ားဆံုး ထုတ္ေပးသည့္အရာက ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာစြမ္းအင္ စက္႐ံုမ်ားမွ ျဖစ္သည္။  စြမ္းအင္အတြက္ ထိုအရာမ်ားကုိ မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္သေရြ႕ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ကာ ကမၻာႀကီးလည္း ဆက္လက္ပူေႏြးလာဦးမည္ျဖစ္သည္။

ယခုထက္ပို၍    ပူျပင္းလာဦးမည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာ့အပူခ်ိန္က မၾကာမီ ၃ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးရပ္စ္အထိ ေရာက္ရွိလာဦးမည္ ျဖစ္ကာ  ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ထက္ ပိုမိုဆိုးရြားသည့္ သဘာဝကပ္ေဘးမ်ား ေရာက္ရွိလာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သိပံၸပညာရွင္မ်ားက ယခုအခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုးကုစားရန္ အခ်ိန္ဟု   ႏႈိးေဆာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အကယ္၍   ယခုအခ်ိန္ မကုစားပါက အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားက  အျပစ္တင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။  သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုသည္မွာ   ေရႊ၊  ေငြတို႔ႏွင့္တုိင္းတာ၍ ရသည့္အရာမဟုတ္။ တန္ဖိုးျဖတ္၍ မရသည့္ ရတနာတစ္ပါးျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက ၾသစေၾတးလ်၌ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့သည့္ ေတာမီးအက်ယ္အဝန္းမွာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏွင့္  ဒိန္းမတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံေပါင္း အက်ယ္အဝန္းထက္ပင္ ေက်ာ္ေနေသးကာ ယခု ေနာက္ထပ္ေတာမီး အႏၲရာယ္လည္း ရွိေနေသးသည္။ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္၌ မၾကာေသးမီကပင္ ေတာမီးမ်ား ေလာင္ေနေသးသည္ဟု  သတင္းမ်ား ထပ္မံထြက္လာခဲ့ၿပီး ငါးနာရီအတြင္း ေတာမီးက  ၁၂  မိုင္အထိ ခရီးေရာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕သည့္အျပင္ ေလျပင္းမ်ားကပါ တုိက္ခတ္လာေသာေၾကာင့္ ေတာမီးအတြက္   အဓိက အေထာက္အကူျဖစ္ေနကာ ၾသစေၾတးလ်၌ မတ္လအထိ မီးေဘးအႏၲရာယ္     ရွိေနေသးသည္။ 

ၾသစေၾတးလ်၏ ရာသီဥတုအတြက္ အဓိက ေဖာ္ေဆာင္ေပးသူက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအစပ္ အိႏၵိယသမုဒၵရာမွ  အာဖရိက ဦးခ်ဳိေဒသ     အေရွ႕အာဖရိက အထိရွိသည့္ ပင္လယ္ျပင္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခု  ထိုပင္လယ္ျပင္၏ ပူေႏြးလာမႈက ၾသစေၾတးလ်ကုိ အဓိက ႐ိုက္ခတ္မႈေပးၿပီး မိုးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထိုပင္လယ္ျပင္၏ အပူခ်ိန္က   ျမင့္တက္ေန ေသးေသာေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသားတို႔ အပူဒဏ္ကို ဆက္လက္ ခံစားရဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။                      

Ref;CNN

Read 12 times Last modified on Saturday, 15 February 2020 13:51