SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဖိုရမ္က်င္းပ

Friday, 19 January 2018 09:06 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္   ဇန္နဝါရီ   ၁၈   

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဖုိရမ္ကုိ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာ သီရိ ဟုိတယ္၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္  ဒုတိယသမၼတ  ဦးဟင္နရီဗန္ ထီးယူ တက္ ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊  ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ႏုိင္သက္လြင္၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္လွ ထြန္း၊ ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္၊  ဦးေအာင္ထူးႏွင့္ ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၊  တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတုိင္းႏွင့္ ေဒသမ်ားမွ ဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊  ၿြဥ၊  ႈၿြဥ အဖြဲ႕မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊  ဖိတ္ၾကား ထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္

ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္န ရီဗန္ထီးယူက ယေန႔က်င္းပသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား စဥ္ဆက္ မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ ဖုိရမ္သည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အသိအျမင္ ႏွင့္ဗဟုသုတမ်ားရရွိ  ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေစရန္ က်င္းပ ျခင္းျဖစ္၍ အလြန္တန္ဖုိးရွိသည့္ ဖုိရမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေနထုိင္ ၾကေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား အမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ေတာင္တန္းေဒသ မ်ားသည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲၿပီး  တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ လြယ္ကူစြာ သြားလာရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေသးသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အေျခအေန ဖန္တီးခြင့္ နည္းပါးေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဝုိင္းဝန္းအေျဖရွာရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အခက္အခဲ မည့္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးကုိမဆုိ တုိင္းရင္းသား အားလုံး စည္းလုံး ညီၫြတ္စြာျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေျဖရွင္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ နယ္ေျမ ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းသာယာေရးကုိ  ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊  အေတြးအျမင္ မတူသည္မ်ားကုိ ေဘးဖယ္ထားၿပီး တူညီသည္မ်ားကုိ စုစည္း၍ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ မတူညီေသာ္လည္း ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း စုစည္းတည္ေဆာက္၍ ရေၾကာင္း၊ အဓိက အေရးႀကီးသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းရန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံမႈ၊ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္ မွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၏ အသီးအပြင့္မ်ား ရရွိခံစားေနၾကရသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေနပါမွ  လူမႈစီးပြား ဘဝမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာမ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု  အသီးသီး အလုိက္ ကုိယ္ပုိင္စာေပ၊  ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကား၊ ကုိယ္ပုိင္ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားရွိၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ေပါင္းစည္း

ဆက္သြယ္ေပးရန္ႏွင့္ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထုံးစံမ်ားႏွင့္  အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္  တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနကုိ ဖြဲ႕စည္းထား ရွိပါေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားခုိင္မာေရး အတြက္ဆုိလွ်င္ စီးပြားေရး ေတာင့္တင္းၿပီး လူမႈအသုိက္အဝန္း  တည္ၿငိမ္ေန ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္   ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊  အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဟူသည့္  မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္၍ တစုိက္မတ္မတ္ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္

ေနေၾကာင္း၊  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ (၂၁)ရာစု ပင္လုံညီလာခံ အစည္းအေဝးအဆင့္ ဆင့္ကုိ က်င္းပ လ်က္ရွိၿပီး တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား လုိလားေတာင့္တသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး အတြက္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  အတူတကြ လက္တြဲ  ဝုိင္းဝန္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္   ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

လူမႈစီးပြားဘဝ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဒြန္တြဲေန ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိမွသာ  ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ရွိမွလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္း ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ  အေျခခံလုိအပ္ခ်က္သည္  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္လုံေလာက္စြာရရွိေရးတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါအေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဒသတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးမွသာ အလ်င္အျမန္ ေအာင္ျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကုိက္ညီသင့္ေလ်ာ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာေစေရးတုိ႔ကုိဘက္ေပါင္းစုံနည္းလမ္း ေပါင္းစုံျဖင့္  ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊

က႑အသီးသီးရွိ  အသိပညာရွင္  အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ဝုိင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္္ရြက္ၾကမည္ ဆုိလွ်င္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္အတူ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား၏ လူမႈ စီးပြားဘဝမ်ား  အလ်င္ အျမန္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ မြန္ျပည္နယ္ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာ ဝန္ႀကီး ေဒၚစံဝင့္ခုိင္က ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ေပးပုိ႔သည့္ သဝဏ္လႊာကုိ ဖတ္ၾကားသည္။

(ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၏ သဝဏ္လႊာကုိ သီးျခားေဖာ္ျပထားပါသည္)

ယင္းေနာက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရး ရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏုိင္သက္ လြင္က တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝ မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈရွိမွသာ  ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏႐ႈေထာင့္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ထုံး တမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရွိ ေတာင္သူ လယ္ သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊  အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္  ကေလး သူငယ္မ်ား၏  အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မွသာ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ  တစ္ခ်ိန္တည္း  တစ္ၿပဳိင္တည္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီး ယူသည္ အခမ္းအနားသုိ႔တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္း၍မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတုိ႔၏ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စာတမ္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား သယံဇာတခြဲေဝ အသုံးခ်မႈစာတမ္းကုိ လည္း ေကာင္း၊ Burma News Internationalမွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးသန္းျမင့္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား မီဒီယာ စာတမ္းကုိ လည္းေကာင္း ဖတ္ၾကားၾကၿပီး အဆုိပါ စာတမ္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ဝုိင္းဝန္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အဆုိပါဖုိရမ္ကုိ  ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ထိ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ေၾကာင္း  သိရသည္။

Read 1137 times Last modified on Friday, 19 January 2018 09:20