SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁ဝ)ရက္ေန့တြင္ က်ေရာက္သည္႕ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင္႕အေရး ေန့တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ့အခြင္႕အေရး ေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Tuesday, 10 December 2019 08:57 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ (၇/၂ဝ၁၉)

၁။  ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁ဝ) ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔အခါသမယတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၊  ႏုိင္ငံတကာ အသုိက္အဝန္း တို႔ႏွင့္အတူ ဤအထိမ္းအမွတ္ အခါသမယကုိ ဂုဏ္ျပဳ ဆင္ႏႊဲအပ္ပါသည္။

၂။ ဤကဲ့သုိ႔အေရးပါေသာအခါသမယတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္းလူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဖာ္ျပ၍ အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ေကာ္မရွင္၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ  ျပည္သူလူထုသုိ႔တင္ျပရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး အခါသမယ ျဖစ္ပါသည္။

၃။  ျပည္သူမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အသိအျမင္၊ ဗဟုသုတမ်ားရရိွေစရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္သည္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အသိပညာေပးရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအခ်ဳိ႕တို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံ အခ်က္မ်ားကုိ သိရိွနားလည္ၿပီး လူ႔အခြင့္ အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကုိ ဝုိင္းဝန္းကာကြယ္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရိွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာေပါင္း ၁၄ ခုတို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္ အေရး အသိပညာေပး သူမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူ႔အခြင့္အေရးအသိ ပညာေပးေဆြးေႏြး ေဟာေျပာပြဲမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီးတို႔ရိွ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္လည္းေကာင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အသိတရားျဖင့္ ယွဥ္တဲြေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကုိလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူလူထုအတြင္း လူ႔အခြင့္ အေရးကုိ မွန္ကန္စြာသိရိွ နားလည္ႏုိင္ေစရန္ အတြက္  လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္း မ်ားကုိ ေကာ္မရွင္႐ံုး၌ ဖြင့္လွစ္ ပုိ႔ခ်လ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္၊ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) တုိက္ခုိက္ေရးေက်ာင္း (ဗထူး/ ဘုရင့္ေနာင္)၊ ဗဟုိဝန္ထမ္းတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္  ရဲအရာရိွသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဘာသာ ရပ္ဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား ပုိ႔ခ်ျခင္း၊ မီးသတ္စခန္းမွဴးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးသင္ခန္းစာမ်ားပို႔ခ်ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကုိ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆုိျဖန္႔ခ်ိခဲ့ရာ တုိင္းရင္းသားဘာသာ ၂၁ မ်ဳိးျဖင့္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ Pen Myanmar အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍  Freedom   of   Expression အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကုိလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကေလး  သူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ အလို႔ငွာ ေကာ္မရွင္သည္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း Good Neighbors  International (GNI) အဖြဲ႕ႏွင့္ Letter of  Cooperation (LOC) လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။

၄။  လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေကာ္မရွင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တုိင္တန္း ခ်က္မ်ားကုိ ေကာ္မရွင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး တုိင္တန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြင္းဆင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အလုပ္စခန္းမ်ား၊ ရဲစခန္း၊ တရား႐ံုး၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရိွ မရိွ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရ ာဌာနသုိ႔ လုိအပ္သလုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေပးပို႔ခဲ့သည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူသိရိွႏုိင္ရန္ အတြက္ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေကာ္မရွင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း တုိင္တန္းခ်က္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္တန္းခ်က္တြင္ သက္ဆုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေကာ္မရွင္႐ံုး၌ ေခၚယူေမးျမန္း၍စံုစမ္း ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသုိ႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

၅။ေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ အဆုိျပဳထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွသံုးသပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသုိ႔ ေကာ္မရွင္၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ား ေပးပို႔ လ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေကာ္မရွင္သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မရွင္၏ သီးျခား အစီရင္ခံစာကုိ ကုလသမဂၢမသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီသုိ႔ ၁၂-၇-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္း

ခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာသိရိွေစရန္အတြက္ အဆုိပါ သီးျခားအစီရင္ခံစာကုိ ေကာ္မရွင္ဝက္ဘ္ဆုိက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

၆။  ေကာ္မရွင္သည္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲရားမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ေဒသခဲြဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည့္  အေရွ႕ေတာင္အာရွအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားဖုိရမ္ (Southeast Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF)၊ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္ (Asia Pacific Forum  of National Human Rights Institutions - APF) ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢက ကမကထျပဳဖြဲ႕စည္းထားေသာ  အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆုိင္ရာ ကမၻာ့အဖြဲ႕ႀကီး (Global Alliance of National Human Rights Institutions-GANHRI) တို႔၏ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

၇။  ထို႔ျပင္ ေကာ္မရွင္သည္ ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးတက္ျမင့္မားေရး ေဆာင္ရြက္ရန္အလုိ႔ငွာ ေကာ္မရွင္၏ လက္ရိွ စြမ္းေဆာင္ရည္ အတြက္ ဆန္းစစ္မႈ (Capacity Assessment) ကုိ ေကာ္မရွင္တြင္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဓိက ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္   အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္လ်က္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါဆန္းစစ္မႈမွ ထြက္ေပၚ လာသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာစတင္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အခမ္းအနားကုိ အာရွ-ပစိဖိတ္အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ UPR အႀကံျပဳ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ ေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၈။ ေကာ္မရွင္သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာ္မရွင္၏ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၄)ကုိ အာရွ- ပစိဖိတ္ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖုိရမ္မွ ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ား၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ မူၾကမ္းေရးဆဲြခဲ့ၿပီး အဆုိပါမူၾကမ္းကုိ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဓိက ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ကာ တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူ၍ ေကာ္မရွင္၏ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္း စီမံခ်က္တို႔ကုိ အၿပီးသတ္ ေရးဆဲြ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ကုိလည္း ေရးဆဲြခဲ့ပါသည္။

၉။ ေကာ္မရွင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ား ေကာ္မရွင္သုိ႔ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ လက္လွမ္းမီ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္႐ံုးခဲြမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရိွခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ေကာ္မရွင္၏ ယာယီ႐ံုးခဲြတစ္ခုကုိလည္း ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

၁ဝ။  ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားကာကြယ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ျပည္သူမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ခံစားရရိွႏုိင္ရန္ အတြက္ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒပါ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္ အေရးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ  ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခါသမယတြင္ သႏၷိ႒ာန္ျပဳပါ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္

ရက္စြဲ၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္

Read 153 times Last modified on Tuesday, 10 December 2019 08:58