SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင္႕ (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္ေန့ အခမ္းအနားသို့ သဝဏ္လႊာ ေပးပို့ .............

Wednesday, 15 January 2020 07:49 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပုိ႔သည့္ သဝဏ္လႊာ အျပည့္ အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က

(၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားသို႔

ေပးပို႔သည့္သဝဏ္လႊာ

၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ  ၁၅  ရက္

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ ကယားတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားခင္ဗ်ား-

ယေန႔က်ေရာက္သည့္ (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္ေန႔ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ အခါသမယတြင္ ကယား တုိင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္တကြ ကယားျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ မိဘျပည္သူ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ မ်ားအားလံုး ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလ်က္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ အပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရာတြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ဝ၊  ပုဒ္မခြဲ (၁)အရ ကရင္နီျပည္နယ္ကို ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး  ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၆၂) ပုဒ္မ ၈ အရ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ''ကရင္နီျပည္နယ္'' ဆုိသည့္စကားရပ္ ပါရွိသည့္ေနရာတုိင္း၌ ထို စကားရပ္အစား ''ကယားျပည္နယ္''ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ထည့္သြင္းရ မည္ဟု ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ''ကရင္နီျပည္နယ္''မွ ''ကယားျပည္နယ္''သို႔ ေျပာင္းလဲ ေခၚတြင္သည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ ''ကယားျပည္ နယ္ ေန႔''အခမ္းအနားကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ဆုိလွ်င္ (၆၈)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္ ကယားမ်ဳိးႏြယ္စု (၉)မ်ဳိးႏွင့္တကြ အျခား ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဖြားတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေရွးပေဝသဏီ ကတည္းက ႏွစ္ကာလၾကာေညာင္းစြာ ခ်စ္ခင္ရင္း ႏွီးစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္   တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးတို႔၏ ထံုးထမ္းအစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႐ုိးရာဓေလ့ ပြဲေတာ္မ်ား၊ ဘာသာ စကား၊ စာေပႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမုိတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အစဥ္တည္တံ့ေစရန္ ရည္မွန္းလ်က္ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ခ်ီးျမႇင့္အားေပးလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအားနည္းသည့္ ျပည္နယ္ မ်ားကိုလည္း ပုိ၍ဂ႐ုတစုိက္ ပံ့ပိုးျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ကယားျပည္နယ္၏ သာယာလွပေသာ သဘာဝေရေျမေတာေတာင္ မ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ဆည္ေျမာင္းမ်ား၊ ေရတံခြန္မ်ား၊ သဘာဝလိုဏ္ဂူမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ုိးသားေဖာ္ေရြမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အပန္းေျဖ လည္ပတ္ သြားလာစရာ ေနရာတစ္ေနရာအျဖစ္ ပိုမုိ၍ လူသိမ်ား ထင္ရွား လာၿပီး သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာ တည္ရွိေနပါသည္။    ကယားျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သည္ သန္႔ရွင္းေသာ အာဆီယံ ခရီးသြားၿမိဳ႕ေတာ္ဆုရရွိထား သည့္အတြက္ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး သန္႔ရွင္းသာယာေသာ စံျပခရီးသြား ျပည္နယ္ျဖစ္လာေစေရး ျပည္နယ္သူ၊  ျပည္နယ္ သားမ်ား အားလံုးက  ပူးေပါင္းပါဝင္ႀကိဳးပမ္းေပးၾကပါရန္ အေလးအနက္တုိက္တြန္းလိုပါသည္။

ထို႔ျပင္  ကယားျပည္နယ္သည္ အေရွ႕ဘက္ရွိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ ဝင္ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္ သြယ္မႈ၊ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားရွိေနသည့္ ျပည္နယ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးရည္မွန္း၍ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ယခုအခါ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအရ ျပည္သူ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသံုး စြဲႏုိင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကယားျပည္နယ္အေနႏွင့္ ၈၈ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိသံုးစြဲေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္ရ သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္-

-  တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝတုိးတက္ ျမင့္မားေရး၊

- အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

- ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆုိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ (၃)ရပ္အား ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီ ေအာင္ျမင္ေစေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္းၾကား ႏုိင္ငံေရး အယူဝါဒမတူညီမႈမ်ားႏွင့္ သံသယမ်ားကို ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳႏုိင္ဘဲ လက္နက္ျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါသည္။ ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္မွာ ႏုိင္ငံေရး အေျခခံျပႆနာျဖစ္ၿပီး ယင္းကို ႏုိင္ငံေရး နည္းျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းအေျဖမရွာႏုိင္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၇ဝ) ေက်ာ္  ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနခဲ့ကာ ယေန႔တိုင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၏  ခါးသီးေသာ အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားကို  တစ္ႏုိင္ငံလံုး ခါးစည္း၍ ခံစား ေနၾကရဆဲျဖစ္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခဲ့ေသာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္၊ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး လက္ခံ ႏုိင္မည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္တို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံုအစည္း အေဝးမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ (၅၁)ခ်က္ကို ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ကို ဦးထိပ္ရြက္ကာ မိမိတို႔အားလံုး စည္းလံုးညီၫြတ္စြာျဖင့္ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ဆိုလွ်င္  မေဝးေတာ့သည့္ အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မ်ား ကင္းစင္ေဝးၿပီး တည္ၿငိမ္ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသားအားလံုး လိုလား ေတာင့္တလ်က္ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာ တြင္ ေတြ႕ႀကံဳႏုိင္သည့္ အခက္ အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမွန္သမွ်ကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ ကယား ျပည္နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္းသား အားလုံး၏ စုစည္းညီၫြတ္မႈျဖင့္ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ဆိုပါက ျပည့္ဝေအာင္ျမင္မည္ဟု အခုိင္အမာယံုၾကည္ထားပါသည္။ လက္ရွိ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခခံေကာင္း မ်ားအား ၿမဲၿမံစြာဆုပ္ကိုင္လ်က္ အႏွစ္ႏွစ္အလလက ေတာင့္တ ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး စည္းစည္း လံုးလံုးညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္   ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္  တိုက္တြန္းႏႈိး ေဆာ္ရင္း (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္ေန႔အား ႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔အပ္ပါသည္။

(ပံု)ဝင္းျမင့္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

 

 

 

 

Read 21 times Last modified on Wednesday, 15 January 2020 08:15