SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လ႔ူအခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖ႔ြဲ၀င္မ်ားအား ေတ႔ြဆံု

Saturday, 25 January 2020 08:16 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွျမင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္ ဧည့္ ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆံု လမ္းၫႊန္ မွာၾကားသည္။

ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ယခုေကာ္မရွင္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕က တင္ျပလာသည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ေလာင္းမ်ားထဲမွ ထပ္မံစိစစ္၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္ တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ေရွ႕တန္းသို႔ေရာက္ရွိ လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတို႔တြင္ ပါရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း က်င့္သံုးမႈ အားနည္း၍ ႏိ္ုင္ငံသားမ်ား ရရွိခံစားမႈလည္း နည္းပါးေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားဆိုၿပီး ပါရွိေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းကိုလည္း ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေအာင္၊ ဗဟုသုတႂကြယ္၀ေအာင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေ စာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ရဲစခန္း၊ ရဲအခ်ဳပ္စခန္း၊ ရဲဘက္စခန္းႏွင့္ အက်ဥ္းစခန္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးစခန္းမ်ားကို စနစ္တက် ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသြားရန္ လို အပ္ေၾကာင္း။

လူ႔အခြင့္အေရး၏ ထူးျခားေသာ၀ိေသသမ်ားမွာ တစ္ကမၻာလံုးရွိ လူသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခြင့္ အေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးမွတစ္ဦးမလႊဲေျပာင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ အသား အေရာင္၊ လူမ်ဳိးဟူ၍ မခြဲျခားႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အမွီသဟဲ ျပဳေနသည့္ အခြင့္အေရးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ယခုႏိုင္ငံေတာ္က တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေၾကာင္း၊ တစ္ခုခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါက အျခားႏွစ္ခုပါ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔ပါ ကၽြဲကူးေရပါအလိုလို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ ထိန္းသိမ္းေပးေစလိုေၾကာင္း လမ္းၫႊန္မွာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွျမင့္က ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ လူ႔အ ခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒါက္ တာသန္းျမင့္၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ေဒါက္တာ တင္ေမာင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ဦးေပၚလြင္စိန္တို႔က က႑ အလိုက္ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾက သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတက တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔နက္႐ႈိင္း ေၾကာင္း၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္သေဘာေပါက္ လိုက္နာေစရန္ အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးကို အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ ေျပာင္း လဲလာရန္၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္မွာၾကားသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္၀င္း၊ ဦးမင္းသူ၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားတက္ ေရာက္ၾက ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ နႏၵာမႊန္း၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေပၚလြင္စိန္၊ ဦးေက်ာ္စိုး၊ ေဒါက္တာ သန္းျမင့္၊ ေဒၚႏုႏုယဥ္၊ ေဒါက္တာ တင္ေမာင္ေမာင္သန္း၊ ေဒါက္တာျမင့္သူၿမိဳင္၊ ဦးတင္ေအာင္၊ ေဒၚတင္ၾကည္ဦးႏွင့္ ဦးေက်ာ္ျမင့္တို႔ တက္ ေရာက္ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Read 81 times Last modified on Saturday, 25 January 2020 08:19