SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင္႕က (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ အခမ္းအနားသို႕ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႕

Thursday, 20 February 2020 11:58 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာ

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္

ခ်စ္ၾကည္ေလးစားအပ္ပါေသာ  ခ်င္းတုိင္းရင္းသား မိဘညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားခင္ဗ်ား-

ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ယေန႔က်ေရာက္သည့္ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ မဂၤလာအခါသမယတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား မိဘညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုး ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ မဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလ်က္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ ခ်င္းေရးရာေကာင္စီ၊ ခ်င္းေရးရာဌာနႏွင့္ ခ်င္းေရးရာ ၀န္ႀကီးတို႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ခ်င္းေရးရာဌာနသည္ ပထမဆံုး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းတြင္ ေရွးယခင္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ၿဗိတိသွ်ေခတ္အထိ အသံုးျပဳခဲ့သည့္   ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေဟာင္းကို ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ခ်င္းေရးရာဌာန၏ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပခ်က္အရ ခ်င္းေတာင္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္  ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ လူထုညီလာခံ၌ ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ေဟာင္းကို ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ တစ္ခဲနက္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲၾကပါသည္။

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔၌ က်င္းပေသာ ခ်င္း ေရးရာေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား သမုိင္း၌ အေရးႀကီးေသာ ေန႔ရက္တစ္ရက္ျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ေဟာင္းမွ ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ကို ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ အစျပဳခဲ့သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔သည္ ယခု အခါ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ျဖစ္ပါသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရး အားလံုးကို ေစာ္ဘြားမ်ား၊ တုိက္သူႀကီးမ်ားကသာ သားစဥ္ေျမးဆက္ အေမြဆက္ခံကာ ၎တို႔လက္၀ယ္ထားရွိသည့္ ပေဒသရာဇ္အေမြ၊ ကိုလိုနီအေမြ ပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေဟာင္းအား ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ အစားထိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာေန႔ ျဖစ္ၿပီး ခ်င္း မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ အားလံုးအတြက္ ေလးနက္ေသာ အဓိပၸာယ္ရွိၿပီး အႏွစ္သာရ ျပည့္၀ေသာ သမုိင္း၀င္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ပါသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီႏွင့္ ဖက္ဆစ္တုိ႔အား ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ေရး၊ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတုိ႔တြင္ အျခားတုိင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း တြင္လည္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းတူဆိုးဖက္၊  ေအးအတူပူအမွ်  ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း အတူတကြလက္တြဲၿပီး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ခ်င္းတုိင္း ရင္းသား အႏြယ္၀င္ အခ်င္းခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္ၾကသည့္အတြက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား အမ်ားစုတုိ႔ ေနထိုင္ရာ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းခဲ့ပါသည္။

ထုိသို႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေသာ္လည္း ပထ၀ီသြင္ျပင္ အေနအထား ထူးျခားသည့္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ား ေပါမ်ားလွသျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားျပားလွေသာေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈပိုင္းတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည္မွာ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိတုိ႔ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းသည့္ေဒသ မ်ား မက်န္ခဲ့ေစေရးအတြက္ အေလးထားၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ႏွင့္အညီ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ား ထူထပ္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လမ္းမ်ား အသစ္ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။  အလားတူ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑ တုိ႔တြင္လည္း တုိးတက္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိသိုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရတုိ႔ႏွင့္ အတူ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားကလည္း လက္တြဲႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအသီးသီးတို႔၏ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ႐ိုးရာ ဓေလ့ပြဲေတာ္မ်ား၊ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမိုတုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ား  ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး  မိမိတုိ႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ထိန္းသိမ္းေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုပါသည္။ မတူညီေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ဘာသာ၊ စာေပတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စု၏ ပေဒသာစံု အလွတရားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိတုိ႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ဘာသာစကား၊ စာေပမ်ားကို ယခုထက္မက တုိးျမႇင့္ၿပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္၍ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အလွကို ဖန္တီးပံုေဖာ္ေပးၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ရွိမွသာ အျပည့္အ၀ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ရရွိရန္မွာလည္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုအားလံုး ေက်နပ္လက္ခံႏုိင္မည့္၊ တုိင္းရင္းသားအားလံုး ဂုဏ္ယူစြာပါ၀င္လိုသည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း မိမိတုိ႔ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္  ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား အေနႏွင့္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနမႈအတြက္လည္း ၀မ္းသာစြာ အသိအမွတ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသားအားလံုး ႏွစ္ရွည္လမ်ား လုိလားေတာင့္တလ်က္ ရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အတူ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသား အားလံုး၏ စုစည္းညီၫြတ္မႈ အင္အားျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ဟု အခုိင္အမာ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္း သားမ်ားအားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ လက္တြဲႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါရန္ တုိက္တြန္းလ်က္ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔လိုက္ပါသည္။

Read 112 times Last modified on Thursday, 20 February 2020 12:46