SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန့္အပ္ တာဝန္ေပး

Friday, 19 January 2018 09:20 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး

အမိန္႔အမွတ္၊ ၈/၂ဝ၁၈

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း ၂ ရက္

(၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္)

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁၊  ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၈၂၊  ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆၊  ပုဒ္မခြဲ(က)တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးသည့္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွမိုးေအာင္ ကို ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္သည္။

(ပံု)ထင္ေက်ာ္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

Read 336 times Last modified on Friday, 19 January 2018 09:21