SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 107

၀ယ္လိုအား အဆမတန္ ျမင့္တက္လာပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ကြ်ဲ၊ ႏြား အရင္းအျမစ္မ်ား က်ဆင္းလာႏိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္ျပည္တြင္း စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္

Saturday, 04 August 2018 10:33 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး

ေနျပည္ေတာ္ ဩဂုတ္ ၃

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝး ပၪၥမေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ လိႈင္းဘြဲ႕မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ခ်ိဳက ကမ္းေဇာ္ဆီသည္ ျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္သလို က်န္းမာေရးအတြက္ အမွန္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ အမွန္ အက်ိဳးျပဳလွ်င္ လူသားမ်ားခံစားေနရသည့္ ေရာဂါဆိုးမ်ားအား ကာကြယ္ကုသေရးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲလာႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ တိုးခ်ဲ႕ရွာေဖြႏိုင္ေရး၊ ျပည္သူမ်ားဝင္ေငြ တိုးတက္လာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပး ႏိုင္ေရး၊ လူသားအက်ိဳးျပဳ ေဆးဖက္ဝင္အပင္ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရး သုေတသနျပဳေဆာင္ ရြက္ထားျခင္းရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ကမ္းေဇာ္ဆီတြင္ ေရကမ္းေဇာ္ႏွင့္ ကုန္းကမ္းေဇာ္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၍ တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာနတြင္ ထုတ္သည့္ေဆးမ်ားတြင္ ကမ္းေဇာ္ဆီကို သုေတသနလုပ္ထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ရရွိသည့္အတြက္ ကမ္းေဇာ္ဆီသုေတသန လုပ္ငန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားႏွင့္ခံတြင္း ဆိုင္ရာေဆးေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား အနက္ ၂၃ ခ်က္ကိုသေဘာတူညီခဲ့ၿပီး သေဘာကြဲလြဲသည့္ ၁၂ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။ မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိန္ဝင္း တင္သြင္းသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစက္ကိရိယာမ်ား အျပည့္အဝ မတင္သြင္း မသံုးစြဲႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ရာသီအခ်ိန္မီ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေစရန္ လယ္ယာတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ခိုင္းကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ားအား ျပင္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ေပးပါရန္ႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ကူညီေထာက္ပံ့ေျဖရွင္း ေပးပါရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးကေဆြးေႏြးၾကသည္။ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးဇြဲေနေဇာ္က ျမန္မာ့လယ္ယာက႑၏ အဓိကအင္အားစုျဖစ္ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ားအတြက္ လိုအပ္ၿမဲျဖစ္သည့္ ခိုင္းကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၃ ႏွင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒအရ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ခြင့္မရွိေသာ အေရးႀကီး သက္ရွိကုန္စည္အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၎ဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္(၄၉/၂၀၁၇) အရ ကြ်ဲ၊ ႏြားအရွင္မ်ားအား ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားထဲမွ အခ်က္(၃)ခ်က္ကို အႀကံျပဳေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္မႈလယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသို႔ကူးေျပာင္း ေနခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ လယ္ယာသံုးစက္ယႏၱရားမ်ား မလံုေလာက္ ေသးျခင္း၊ ေန႔စားလယ္လုပ္သားမ်ားရွားပါး ေနျခင္း၊ ေျမအေနအထားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ စက္ယႏၱရားမ်ားအျပည့္အဝအသံုး မခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ လယ္ယာသံုးစက္ယႏၱရားဝယ္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အလွမ္းေဝးေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္လံုး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ ေျမဧက ၅၀ ဒသမ ၅၂ သန္းရွိေနသည့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ခိုင္းကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ အသံုးျပဳျခင္းက ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳေစမည္ဟု သံုးသပ္ရရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိႏိုင္ငံ တကာ၏ တိရစာၦန္ေမြးျမဴျခင္းကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အသားထုတ္လုပ္ေရး၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အသံုးျပဳေရး စသည့္အုပ္စု အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးရွိရာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ မည္သည့္အုပ္စုအမ်ိဳးအစားကို ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္ အေပၚမူတည္ၿပီး ဦးတည္လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုသည့္ မူဝါဒႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲကာ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္အမဲသား စားသံုးမႈစာရင္းဇယားမ်ားအရ ၈ ဒသမ ၄ မီလီယံ တန္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္မွ ပံုမွန္တင္သြင္းေနရသည့္ အမဲသားေဈးကြက္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွ အမဲသားတင္ပို႔မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းအသား ထုတ္လုပ္မႈတို႔အေပၚ ေရရွည္မည္မွ် သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ရွိလာႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝယ္လိုအား အဆမတန္ ျမင့္တက္လာပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ကြ်ဲ၊ ႏြား အရင္းအျမစ္မ်ား က်ဆင္းလာႏိုင္မႈတို႔မွ တစ္ဆင့္ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရေမြးဖြားႏႈန္း သုည ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနသည့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္ျပည္တြင္း စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိတို႔အား ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ဟု သံုးသပ္ရေၾကာင္း။ ထို႔အတူ ကြ်ဲ၊ ႏြား သယံဇာတမ်ား မဆံုး႐ံႈးေစရန္ တရားမဝင္တင္ပို႔မႈမ်ားကို တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိေစရန္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ တရားမဝင္ေရာင္းခ် တင္ပို႔မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည့္ ကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ားအား ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းကို ထုတ္ျပန္ထားေသာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္အညီ တိတိက်က်၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ ရရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ခိုင္းကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ားမလံုေလာက္မႈကို ကာမိေစရန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနက ကြ်ဲ၊ ႏြား သယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ငါးႏွစ္အစီအမံကို ေရးဆြဲထားရာ ထိုစီမံခ်က္ကို လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ တိရစၦာန္မ်ား သံုးစြဲမႈ က္တမ္းၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လႊဲေျပာင္းအသံုးျပဳရမႈကို အေထာက္အကူ ျပဳေစႏိုင္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားေဈးကြက္ကို လက္လွမ္းမီျခင္း၊ ကုန္သည္၊ ေမြးျမဴသူမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစျခင္း၊ ခိုင္းကြ်ဲ၊ ႏြား မ်ားယုတ္ေလ်ာ့မႈကို ကာကြယ္ရာေရာက္ေစျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူရာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲမ်ားသျဖင့္ ယင္းအဆို ကို မွတ္တမ္း ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကေၾကညာသည္။

Read 227 times Last modified on Saturday, 04 August 2018 10:34