SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

လုပ္သားမ်ား၏ အေျခခံကုန္က်စရိတ္ ေကာက္ယူမႈစစ္တမ္းမ်ားကို အမ်ဳိးသားအဆင့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီသို႕ တင္ျပမည္

Sunday, 03 September 2017 16:38 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ရန္ကုန္  စက္တင္ဘာ ၂

လုပ္သားမ်ား၏   အေျခခံကုန္က်စရိတ္ ေကာက္ယူလ်က္ရိွရာ ရရိွလာသည့္ စစ္တမ္းမ်ားအား  စက္တင္ဘာလ အတြင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္   အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီသို႔  တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး  အလုပ္သမား  ၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ေဒၚေဌးေဌးစိုးထံမွ သိရ သည္။

 

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အလုပ္သမား ၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနႏွင့္     ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ  သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီတို႔     ပူးေပါင္း၍ စက္မႈဇုန္မ်ား အတြင္းရွိ  စက္႐ံုအလုပ္ သမားမ်ား၏   အေျခခံကုန္က်စရိတ္ကို  ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၁ဝ ရက္ အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူလ်က္ရိွေၾကာင္း   သိရသည္။

 

ထိုသို႔ ေကာက္ယူရာတြင္   အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္ရက္တာ အေျခခံကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္  ေကာက္ယူေနျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္  အလုပ္ရွင္မ်ားေပးႏိုင္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္း အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္မွ ေကာက္ယူလ်က္ရိွရာ  ရရိွလာသည့္ အေျဖမ်ားကို အလုပ္သမား၊အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး၍ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္ရက္တာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ အိမ္ငွားစရိတ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးအသံုးျပဳခ၊ေရ အသံုးျပဳခ၊ အဝတ္အစားစရိတ္၊ ခရီးစရိတ္၊ ပညာသင္စရိတ္၊ လူမႈဖူလံုေရးစရိတ္၊ အေထြေထြကုန္က်စရိတ္စသည့္   အခ်က္ ၁၅ ခ်က္ျဖင့္  

 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။         

Read 453 times Last modified on Sunday, 03 September 2017 16:47